macOS High Sierra

Ak príkaz diktovania nefunguje, keď je povolená kľúčová fráza diktovania

Vo všeobecnosti platí, že keď použijete kľúčovú frázu diktovania, keď sa zobrazuje okno odozvy, túto fázu s príkazom nemusíte vysloviť.

Niektoré aplikácie, ktoré si určujú vlastné príkazy diktovania (napríklad Šach), však zobrazujú okno odozvy aj vtedy, keď sa vyžaduje kľúčová fráza diktovania.

Keď používate Šach, alebo ak aplikácia od iného výrobcu nevykoná príkaz diktovania podľa očakávaní, keď je fráza diktovania aktivovaná, vyslovte túto frázu s príkazom, napríklad „Počítač, pešiak e2 na e4.“