macOS High Sierra

Používanie Walletu a Apple Pay na Macu

Na Macu, ktorý má Touch Bar, môžete Apple Pay používať s Touch ID na platenie na webových stránkach podporujúcich Apple Pay. Ak chcete na Macu nastaviť Apple Pay, musíte do Walletu pridať aspoň jednu kreditnú, debetnú, predplatenú alebo zákaznícku kartu. Ak už v obchode iTunes Store alebo App Store máte pridanú debetnú alebo kreditnú kartu, môžete ju pridať do Walletu tak, že overíte jej bezpečnostný kód.

V prípade potreby môžete zobraziť zoznam posledných transakcií pre každú kartu pridanú do Walletu. (Táto možnosť nie je dostupná pre všetky karty.)

Nastavenie Apple Pay na Macu

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite Wallet a Apple Pay.

  Otvoriť nastavenia Wallet a Apple Pay

 2. Kliknite na Pridať kartu.

  Ak nie ste prihlásení do iCloudu, zobrazí sa výzva na prihlásenie. Po prihlásení sa vráťte do okna Wallet a Apple Pay.

 3. Zadajte platobné údaje.

  • Použitie registrovanej karty: Ak máte v spoločnosti Apple registrovanú kreditnú alebo debetnú kartu na nakupovanie v obchode iTunes Store alebo App Store, zadajte po zobrazení výzvy bezpečnostný kód.

  • Pridanie novej karty: Umiestnite kartu pred kameru počítača tak, aby sa zobrazovala v rámčeku zobrazenom na obrazovke, a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môžete tiež kliknúť na Manuálne zadať detaily karty a poskytnúť požadované informácie. Tento postup zopakujte pre každú kartu, ktorú chcete používať s Apple Pay.

Dôležité: Ak sa odhlásite zo svojho iCloud účtu, budete musieť Apple Pay nastaviť znovu – vrátanie pridania kariet, ktoré ste do Apple Pay pridali na Macu.

Nakupovanie

 1. Pri platení v online obchode kliknite na Apple Pay. Ak máte v spoločnosti Apple uložené viaceré karty, môžete vybrať kartu, ktorá sa má použiť. Môžete tiež zadať novú dodaciu adresu a kontaktné údaje.

 2. Položením prsta na Touch ID dokončite nákup. Ak ste Touch ID nenastavili na používanie s Apple Pay, môžete klepnúť na tlačidlo Zaplatiť na Touch Bare a zadať svoje heslo.

  Poznámka: Ak je kryt prenosného počítača zatvorený a nemáte prístup k Touch ID, musíte nákup dokončiť pomocou iPhonu alebo hodiniek Apple Watch a karty priradenej k danému zariadeniu.

Zobrazenie detailov transakcie

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite Wallet a Apple Pay.

  Otvoriť nastavenia Wallet a Apple Pay

 2. Vyberte kartu, kliknite na Transakcie a zaškrtnite políčko Zobrazovať hlásenia transakcií z.

  Na pravej strane sa zobrazia posledné transakcie priradené k vybranej karte. V závislosti od karty môže tento zoznam obsahovať len transakcie uskutočnené na tomto Macu alebo všetky posledné transakcie. (Transakcie nie sú dostupné pre všetky karty.)

Touch ID môže na dokončenie nákupov uskutočnených pomocou Apple Pay používať len jeden užívateľský účet na Macu. (Ostatní užívatelia môžu nákupy dokončovať pomocou iPhonu alebo hodiniek Apple Watch a karty priradenej k danému zariadeniu.) Ak chcete používanie Apple Pay s Touch ID povoliť inému užívateľovi, po vybratí menu Apple > Systémové nastavenia a kliknutí na Wallet a Apple Pay sa novému užívateľovi zobrazí výzva na resetovanie Apple Pay.