macOS High Sierra

Používanie Bluetooth zariadení

Bluetooth vám umožňuje vytvárať bezdrôtové prepojenia krátkeho dosahu medzi zariadeniami, takže sa zbavíte zbytočných káblov. Zariadenia podporujúce Bluetooth, ako sú počítače, mobilné telefóny, vreckové počítače a pod., sa dokážu bezdrôtovo prepájať do vzdialenosti až 10 metrov.

Na pripojenie k iným Bluetooth zariadeniam použite panel Bluetooth v Systémových nastaveniach. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Bluetooth.

Otvoriť nastavenia Bluetooth

S technológiou Bluetooth je možné: