macOS High Sierra

Čítanie kníh

Získajte knihy z obchodu iBooks Store a pustite sa do čítania.

Otvoriť iBooks

Možnosti v otvorenej knihe.

Získanie kníh zakúpených na iných zariadeniach

Ak ste si kúpili knihy v iBooks Store na iných zariadeniach, môžete ich zobraziť aj na svojom Macu.

Informácie o získaní ďalších kníh z iBooks Store nájdete v téme Nakupovanie v iBooks Store.

Otvorenie knihy a navigácia na stranách

 1. Dvakrát kliknite na knihu vo svojej knižnici.

  Poznámka: Ak má kniha ikonu stavu iCloudu v pravom hornom rohu, dvojitým kliknutím na knihu ju stiahnete z iCloudu.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu stranu: Presuňte kurzor na pravý alebo ľavý okraj knihy a kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí.

   Môžete tiež potiahnuť prsty doprava alebo doľava na trackpade alebo myši Magic Mouse, použiť Touch Bar, prípadne použiť šípky na klávesnici. Ďalšie informácie o gestách nájdete v téme Gestá trackpadu a myši.

  • Zobrazenie obsahu: Presuňte kurzor do hornej časti knihy a potom kliknite na tlačidlo Obsah V závislosti od typu knihy sa vám môže zobraziť alebo .

  • Zobrazenie nenasledujúcich, predtým prezeraných strán: Kliknite na odkaz Späť na stranu v ľavom dolnom rohu strany (alebo použite Touch Bar). Je to užitočné, ak prezeráte výsledky vyhľadávania alebo odlišné sekcie obsahu knihy.

   Ak sa presuniete niekoľko strán od svojej pôvodnej stránky, kliknite v pravom dolnom rohu strany na odkaz Prejsť na stranu a vráťte sa na stranu, na ktorej ste začali.

  • Nechať si prečítať knihu: Ak kniha obsahuje funkciu Čítať nahlas, zobrazí sa v paneli s nástrojmi vo vrchnej časti knihy (prípadne v Touch Bare) tlačidlo Reproduktor . Ak chcete čítať knihu nahlas, kliknite na tlačidlo Reproduktor a potom na Spustiť čítanie. (Môžete tiež zmeniť hlasitosť čítania a nastavenie otáčania strán.)

   Ak kniha neobsahuje funkciu čítania nahlas, text vám môže prečítať Mac. Prejdite na požadovanú stránku a potom vyberte Upraviť > Reč > Spustiť rozprávanie. Informácie nájdete v časti Nastavenie Macu na čítanie dokumentov.

Uloženie miest pomocou záložiek

 • Pridať záložku k aktuálnej strane: Presuňte kurzor do vrchnej časti knihy a kliknite na tlačidlo Záložka (prípadne použite Touch Bar).

  Ak je k aktuálnej strane vytvorená záložka, tlačidlo Záložka je červené.

 • Zobraziť záložky: Kliknite na šípku vedľa tlačidla Záložka.

 • Vymazanie záložky: Kliknite na šípku vedľa tlačidla Záložka, presuňte kurzor nad záložku a potom kliknite na Vymazať .

Zobrazenie kníh zakúpených ostatnými členmi rodiny

Ak máte nastavené Rodinné zdieľanie, môžete si sťahovať knihy kúpené ostatnými členmi rodiny.

 1. Kliknite na iBooks Store (alebo vyberte Obchod > Hlavná stránka obchodu) a potom kliknite na Zakúpené v časti Rýchle odkazy na pravej strane.

 2. Kliknite na svoje meno vedľa položky Zakúpené a vyberte iného člena rodiny.

 3. Kliknite na ikonu stavu iCloudu na knihe, ktorú chcete pridať do knižnice, a potom zadajte svoje Apple ID a heslo.

Knihy, ktoré sú skryté, sa nezobrazujú a nedajú sa stiahnuť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie nákupov s rodinou.