Do Apple School Managera môžete automaticky pridávať ďalšie zariadenia.

Automatické pridávanie zariadení Apple

Zariadenia je možné po ich zakúpení pridávať automaticky. Ihneď po ich zapnutí sú k dispozícii konfigurácie, aplikácie a knihy čakajúce na inštaláciu.

Pridávanie a správa zariadení

Aplikácie a knihy môžete nakupovať hromadne a priraďovať ich jednotlivým zariadeniam.

Hromadný nákup aplikácií a kníh a ich priraďovanie zariadeniam

Po hromadnom zakúpení aplikácií a kníh ich môžete priraďovať zariadeniam a sprístupniť ich tak zamestnancom, učiteľom a študentom. V prípade potreby môžete jednoduchým spôsobom opätovne priraďovať aplikácie iným zariadeniam.

Výber a nákup obsahu

Nové pracoviská je možné vytvárať jednoduchým spôsobom.

Vytvorenie samostatných pracovísk pre každú školu v obvode

Jednoduchým spôsobom vytvárajte pre jednotlivé školy pracoviská s možnosťou správy a priraďujte správcov, ktorí si nakonfigurujú vlastné nastavenia školy.

Vytváranie pracovísk

Ak si chcete prezrieť používateľskú príručku Apple School Managera, kliknite na Obsah v hornej časti stránky.