Podpora pre vzdelávanie

Všetky témy, zdroje informácií a možnosti kontaktovania, ktoré potrebujete, ak patríte do vzdelávacej inštitúcie.

Apple School Manager

Spravujte zariadenia, aplikácie a účty svojej inštitúcie.

Prehľad nasadenia

Tieto príručky vás oboznámia so základnými informáciami týkajúcimi sa nastavenia, vytvorenia a nasadenia zariadení alebo počítačov v nových a existujúcich sieťach.

iTunes U

iTunes U poskytuje vyučujúcemu na iPade všetko, čo potrebuje na prípravu hodiny.

Ďalšie témy

Komunity

Vyhľadajte riešenia od používateľov z celého sveta

Podpora pre vzdelávanie