Informácie o súkromí v App Store a možnosti kontroly nad vlastnými údajmi

V App Store sa odteraz nachádzajú podrobné informácie o súkromí, ktoré vám objasnia postupy zhromažďovania údajov jednotlivých apiek.

V júni 2020 spoločnosť Apple oznámila, že na produktových stránkach v App Store pribudne nová sekcia informácií o súkromí. Je to začiatok nového inovatívneho programu, ktorý má zákazníkom priniesť väčšiu transparentnosť a objasniť im, ktoré údaje o nich môžu apky zhromažďovať. Tento nový program vytvára zrozumiteľný systém zahŕňajúci všetky apky, v rámci ktorého informácie nahlasujú sami vývojári. Spoločnosť Apple bude vývojárom aj naďalej poskytovať zdroje, aby im pomohla s presným vyplnením týchto informácií. Táto sekcia informácií o súkromí sa bude priebežne meniť na základe toho, čo všetkým vyhovuje najlepšie.

Sekcia informácií o súkromí

Nová sekcia informácií o súkromí vám objasní postupy na ochranu súkromia v tej-ktorej apke v rámci ľubovoľnej platformy Apple. Na produktovej stránke každej apky sa dozviete o niektorých typoch údajov, ktoré môže daná apka zhromažďovať, a tiež, či sú s vami tieto údaje prepojené alebo sa používajú na vaše sledovanie.

Prečítajte si, ako sekcia Ochrana súkromia v apkách definuje rôzne typy údajov, ktoré môže apka zhromažďovať (napríklad polohu, kontaktné údaje, informácie o zdraví a ďalšie), a tiež o niektorých spôsoboch, ako ich vývojár alebo jeho partneri tretej strany môžu používať, napríklad na reklamné alebo analytické účely.

Údaje, ktoré sú s vami prepojené

Ak sú údaje uvedené ako prepojené s vami, znamená to, že sa zhromažďujú spôsobom, ktorý ich prepája s vašou identitou, napríklad s vaším účtom, zariadením alebo podrobnosťami o vás (napríklad s vaším telefónnym číslom). Aby vývojár preukázal, že údaje sa síce zhromažďujú, no nie sú s vami prepojené, musí používať postupy na ochranu súkromia, ako je odstránenie priamych identifikátorov, napríklad vášho ID používateľa, pred zhromaždením údajov, a vyhýbať sa postupom, ako je spätné prepojenie údajov s vašou identitou po zhromaždení údajov.

Prečítajte si viac o údajoch, ktoré sú s vami prepojené.

Údaje, ktoré sa používajú na vaše sledovanie

Za údaje, ktoré sa používajú na vaše sledovanie, sa považujú údaje z apky, ktoré sú prepojené s údajmi zhromaždenými v apkách, na webových stránkach alebo v offline zdrojoch iných spoločností a používajú sa na reklamné účely alebo sa zdieľajú so spoločnosťami, ktoré obchodujú s osobnými údajmi (tzv. dátoví brokeri).

Niekoľko príkladov sledovania:

  • Keď apka zobrazuje zacielené reklamy na základe údajov o používateľoch zhromaždených v apkách a na webových stránkach vo vlastníctve iných spoločností.
  • Keď apka zdieľa údaje o polohe zariadenia alebo zoznamy e-mailov s dátovým brokerom.
  • Keď apka zdieľa zoznam e-mailov, reklamné identifikátory alebo iné identifikátory s reklamnou sieťou tretej strany, ktorá tieto informácie využíva, aby na vás zacielila reklamy v apkách iných vývojárov.

Prečítajte si viac o sledovaní.

Ďalšie podrobnosti o používaní údajov a postupoch na ochranu súkromia

Pozrite si zoznam definícií typov zhromažďovaných údajov, ako aj definície rôznych použití, ktoré sa zobrazujú v sekcii informácií o súkromí.

Ak apka uplatňuje viacero možných prípadov použitia s rôznymi postupmi zhromažďovania údajov, v sekcii informácií o súkromí by mali byť uvedené postupy využívané vo všetkých týchto prípadoch a aj to, ako sa uplatňujú v praxi. Napríklad ak apka využíva iné postupy zhromažďovania údajov pre bezplatnú verziu a iné pre platenú verziu, mala by uviesť všetky typy údajov zhromažďované v oboch prípadoch. Môžu sa tiež objaviť rozdiely medzi verziou apky pre deti a pre dospelých, rozdiely v zhromažďovaní údajov v rôznych oblastiach alebo iné rozdiely vyplývajúce z toho, ako konkrétnu apku používate. Viac podrobností o tom, ako sa postupy zhromažďovania údajov v jednotlivých prípadoch môžu líšiť, možno nájdete aj v zásadách ochrany osobných údajov vývojára apky.

Ak vás vývojár požiada o informácie v rámci apky, aj tieto údaje musí spomenúť v sekcii informácií o súkromí. V obmedzenom počte prípadov sa vývojári môžu rozhodnúť, že zhromažďovaný typ údajov neuvedú: keď zhromažďovanie prebieha len zriedkavo a nie je súčasťou hlavných funkcií apky, údaje sa zhromažďujú tak, že priamo v používateľskom rozhraní je jasné, ktoré údaje sa zhromažďujú, na viditeľnom mieste sú zobrazené vaše informácie o účte alebo meno a jasne vyjadríte súhlas so zdieľaním informácií. Apky okrem toho nemusia uvádzať informácie, ktoré zhromažďuje iba spoločnosť Apple, napríklad údaje v rámci analytiky apiek alebo platobné informácie používané na nákupy v apkách. Apky nemusia uvádzať údaje ani vtedy, ak využívajú regulované finančné služby a zhromažďovanie spĺňa určité podmienky alebo ak sa na zhromažďovanie vzťahuje formulár informovaného súhlasu v rámci zdravotnej štúdie, ktorý skontrolovala etická komisia.

Prečítajte si viac o údajoch, ktoré vývojár nemusí uvádzať.

Možnosti kontroly nad zdieľanými údajmi

Spoločnosť Apple ponúka nastavenia a ovládacie prvky, pomocou ktorých môžete spravovať, ktoré údaje sa zdieľajú s apkami. Prečítajte si viac o spôsoboch, ako spravovať údaje, ktoré zdieľate s apkami.

Okrem ovládacích prvkov integrovaných v systémoch iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS spoločnosť Apple poskytuje nástroje na ochranu súkromia a údajov na stránke privacy.apple.com, kde môžete spravovať svoje údaje, ktoré sa u nás ukladajú. Po prihlásení pomocou Apple ID získate prístup k ucelenej súprave samoobslužných nástrojov na ochranu súkromia a údajov: 

  • Môžete získať kópiu údajov uložených v spoločnosti Apple, ktoré sú spojené s vaším Apple ID.
  • Môžete si dočasne deaktivovať Apple ID.
  • Môžete natrvalo vymazať svoje Apple ID a s ním spojené údaje.
  • Môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov.

Apky spoločnosti Apple a informácie o súkromí

V spoločnosti Apple sa usilujeme zabezpečiť, aby náš hardvér, softvér a služby v záujme minimalizovania množstva údajov o zákazníkovi, ku ktorým máme my alebo ktokoľvek iný prístup, používali inovatívne technológie a techniky na ochranu súkromia. V zhrnutiach informácií o súkromí týkajúcich sa našich vlastných apiek sú uvedené podrobnosti o našich postupoch zhromažďovania údajov vrátane typov údajov, ktoré naše apky môžu zhromažďovať, a toho, či tieto údaje možno prepojiť s používateľom alebo zariadením.

Keďže ponúkame množstvo apiek a tieto apky zákazníkom prinášajú rôzne možnosti, tieto zhrnutia o ochrane súkromia sa pre jednotlivé apky líšia. Budeme ich aktualizovať súbežne s tým, ako budeme aj naďalej vyvíjať nové spôsoby ochrany informácií zákazníkov. Vďaka týmto podrobnostiam sú zákazníci neustále informovaní a môžu sa v súvislosti s ochranou súkromia lepšie rozhodovať. Aj naďalej sa budeme snažiť, aby naše apky ponúkali ešte lepšie možnosti, a súčasne ich už od začiatku navrhovať s ohľadom na ochranu súkromia.

Na stránkach apiek Apple v App Store nájdete informácie o tom, ako daná apka pristupuje k ochrane súkromia. Takisto môžete prejsť na stránku apple.com/privacy/labels, kde nájdete aj informácie o apkách Apple, ktoré nemajú vlastnú stránku v App Store.

Najčastejšie otázky súvisiace s informáciami o súkromí v apkách Apple

Prečo niektoré apky Apple, ktoré umožňujú zálohovať údaje do cloudu, uvádzajú tieto údaje v sekcii informácií o súkromí, kým iné nie?
Sekcia informácií o súkromí slúži na to, aby ste mali transparentný prehľad o údajoch, ktoré sa zhromažďujú pri používaní apky. Niektoré apky Apple, napríklad Fotky a Správy, umožňujú zálohovanie údajov mimo samotnej apky. V sekcii informácií o súkromí týchto apiek nie sú tieto typy údajov uvádzané. Iné apky Apple, napríklad iMovie, umožňujú zálohovanie v rámci apky. Tieto apky uvádzajú typy zálohovaných údajov v sekcii informácií o súkromí. To, ktoré apky v iPhone zálohujú údaje do iCloudu, môžete nastaviť v sekcii Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud záloha.

Prečo sa identifikátor zariadenia v niektorých apkách Apple zhromažďuje ako údaje, ktoré sú s vami prepojené, ale v iných nie?
To, či je ID zariadenia s vami prepojené alebo nie, závisí od povahy daného ID a od toho, či ho spoločnosť Apple môže prepojiť s identitou používateľa. Ak ho s vašou identitou možno prepojiť, uvádza sa ako údaje, ktoré sú s vami prepojené. Ak ho s vašou identitou nemožno prepojiť, uvádza sa ako údaje, ktoré s vami nie sú prepojené. Napríklad apka Kontakty zdieľa identifikátor zariadenia so spoločnosťou Apple, ale tento identifikátor nie je prepojený s vašou identitou. Preto sa identifikátor zariadenia uvádza ako údaje, ktoré s vami nie sú prepojené.

Prečo apky Apple News a Akcie zhromažďujú údaje, ktoré sú s vami prepojené?
Apky Apple News a Akcie využívajú obmedzenú množinu údajov prepojených s identitou používateľa. História nákupov umožňuje prístup k prémiovému obsahu zo služby Apple News+ alebo z kanálov vydavateľov s individuálnym predplatným. E‑mailové adresy sa v službe Apple News používajú len pre bulletiny, a to len v prípade používateľov, ktorí súhlasia s prijímaním e‑mailov, alebo používateľov, ktorí súhlasia so zdieľaním svojej e‑mailovej adresy s partnermi, aby mali prístup k ich webovým stránkam. Obsah, ktorý si používatelia čítajú, má priradený náhodný identifikátor, ktorý nie je prepojený s užívateľom ani inými službami spoločnosti Apple. Používajú sa aj samostatné náhodné reklamné identifikátory, ktoré slúžia na zobrazovanie vhodných reklám. Prečítajte si viac o službe Apple News a ochrane súkromia.

Prečo apka Mapy zhromažďuje údaje o zdraví a kondícii?
Spoločnosť Apple zhromažďuje údaje o pohybe v apke Mapy na to, aby mohla analyzovať navigáciu na peších trasách a aby mohla z ukazovateľov o chôdzi vylúčiť používateľov, ktorí bežia alebo idú na bicykli. Tieto údaje s vami nie sú prepojené. Prečítajte si viac o apke Apple Mapy a ochrane súkromia.

Prečo apka Správy zhromažďuje históriu vyhľadávania?
Apka Správy posiela spoločnosti Apple dotazy, aby získala správne šifrovacie kľúče pre osoby, s ktorými komunikujete. Spoločnosť Apple uchováva protokoly týchto dotazov, aby zabránila zneužívaniu služby. Prečítajte si viac o apke Správy a ochrane súkromia.

Prečo apka Tlmočník zhromažďuje údaje z kategórie Iný používateľský obsah?
Iný používateľský obsah v apke Tlmočník predstavuje text, ktorý zadáte na preklad. Prečítajte si viac o apke Tlmočník a ochrane súkromia

Aké údaje zhromažďuje apka Zdravie?
Ak zapnete funkciu Vylepšovať Zdravie a Aktivitu, niektoré aktivity, tréningy a informácie zo zariadení so systémom iOS a hodiniek Apple Watch, ktoré sa týkajú zdravia, sa budú odosielať spoločnosti Apple, aby mohla vyvíjať, vylepšovať a analyzovať efektivitu funkcií súvisiacich so zdravím, aktivitou a fyzickou kondíciou. Vaše údaje sa nebudú používať na žiadne iné účely a neobsahujú žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Informácie zhromažďované v rámci funkcie Vylepšovať Zdravie a Aktivitu obsahujú údaje, ktoré sa zobrazujú v apkách Zdravie a Kondícia v zariadení so systémom iOS a v apke Aktivita na hodinkách Apple Watch. Prečítajte si viac o funkcii Vylepšovať Zdravie a Aktivitu a ochrane súkromia.

Aké údaje zhromažďuje apka Kondícia?
Ak si predplatíte službu Fitness+, spoločnosť Apple môže zhromažďovať informácie o vašom vyhľadávaní, prehliadaní a tréningoch, aby mohla vyvíjať, vylepšovať a analyzovať efektivitu funkcií a tréningov služby Apple Fitness+. Ak si zapnete funkciu Vylepšovať službu Apple Fitness+, budú sa zhromažďovať aj názvy vašich tréningov a informácie o cvičiteľoch. Všetky tieto údaje sa uchovávajú spolu s náhodným, meniacim sa identifikátorom, ktorý je špecifický pre službu Apple Fitness+ a nie je prepojený s vaším Apple ID. Ak si prehliadate tab Fitness+ pred predplatením služby, spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o vašej aktivite prehliadania a tieto informácie sú prepojené s vaším Apple ID. Prečítajte si viac o službe Apple Fitness+ a ochrane súkromia.

Aké údaje zhromažďuje apka Wallet?
V apke Wallet v iPhone alebo hodinkách Apple Watch môžete na jednom mieste uchovávať svoje kreditné a debetné karty (ak je na vašom trhu k dispozícii služba Apple Pay), dopravné karty, palubné lístky, vstupenky na rôzne podujatia, študentské preukazy a podobné doklady. Pri používaní služby Apple Pay sa zhromažďujú finančné údaje (v krajinách a oblastiach, kde je k dispozícii služba Apple Pay) a táto obmedzená množina údajov sa používa na zlepšovanie skúseností zákazníkov s platením pomocou služby Apple Pay. Spoločnosť Apple napríklad využíva platobné údaje, ako je zoznam platobných kariet pridaných do služby Apple Pay, aby zákazníci mohli tieto karty na diaľku odstraňovať. Keď do služby Apple Pay pridáte novú kartu, môžu sa odoslať informácie týkajúce sa karty, nastavenia zariadenia, približná poloha zariadenia a zvyklosti pri používaní zariadenia, aby bolo možné určiť, či je vaša karta pre službu Apple Pay spôsobilá, a zabrániť podvodom. Služba Apple Pay neukladá originálne číslo kreditnej alebo debetnej karty. Ak so službou Apple Pay používate svoju kreditnú, debetnú alebo predplatenú kartu, spoločnosť Apple neuchováva žiadne informácie o transakciách, ktoré by bolo možné prepojiť s vašou osobou. Prečítajte si viac o službe Apple Pay a ochrane súkromia.

Prečo Apple Music zhromažďuje údaje, ktoré sú s vami prepojené?
Aby funkcie Apple Music, napríklad Na vypočutie, Osobné mixy, Stanice, Automatické prehrávanie, Vyhľadávanie a hlásenia o nových vydaniach, lepšie odrážali váš hudobný vkus, spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o vašej aktivite v apke. Skladby, ktoré prehrávate, nepoužíva žiadna iná služba na to, aby vám zobrazovala reklamy. Ak svoju hudobnú zbierku nechcete mať uloženú na našich serveroch, môžete vypnúť synchronizáciu knižnice. Apple Music má povinnosť zdieľať niektoré údaje s partnermi, napríklad s nahrávacími štúdiami, na účely, ako je napríklad vyplácanie tantiém interpretom, ale robí to len s využitím špičkových opatrení na ochranu súkromia. S nahrávacími štúdiami sa napríklad zdieľajú neosobné informácie, a to na základe náhodného identifikátora, ktorý sa každý mesiac mení. S ostatnými partnermi, napríklad s interpretmi, sa zdieľajú len agregované údaje. Prečítajte si viac o službe Apple Music a ochrane súkromia.

Prečo apka Telefón zhromažďuje údaje, ktoré sú s vami prepojené?
Ak máte poruchu sluchu alebo reči, môžete komunikovať telefonicky pomocou protokolu TTY (ďalekopis) alebo RTT (prenos textu v reálnom čase). Tieto protokoly prenášajú text počas písania a príjemcovia si tak môžu správy rovno čítať. Aby spoločnosť Apple mohla poskytovať tieto služby a doručiť vašu správu osobe, ktorej telefonujete, a naopak, musí údaje s vami prepojiť. Prečítajte si viac o protokoloch TTY a RTT.

Aké údaje zhromažďujú apky Pages, Numbers a Keynote?
Keď pre apky Pages, Numbers a Keynote zapnete zdieľanie v iCloude, aby ste mohli pozývať ďalších používateľov na spoluprácu na dokumentoch, tabuľkách alebo prezentáciách, uloží sa vaše meno, e‑mailová adresa a telefónne číslo. Aby túto funkciu bolo možné používať, tieto údaje sú prepojené s vami. Údaje sa zhromažďujú aj na účely vylepšovania produktu vrátane analýzy efektívnosti existujúcich funkcií produktu, plánovania nových funkcií alebo merania používania. Keď zapnete synchronizáciu s iCloudom, aby ste mali prístup k svojim dokumentom, tabuľkám alebo prezentáciám vo viacerých zariadeniach, uloží sa vaše ID používateľa, aby bolo možné používať túto funkciu. Zhromaždia sa aj príslušné analytické údaje, ktoré sa následne prepoja s ID vášho zariadenia. Ak ste súhlasili s tým, že spoločnosti Apple budete automaticky pomáhať s vylepšovaním jej produktov a služieb, môžu sa zhromažďovať aj údaje o používaní, ako sú napríklad údaje o spúšťaní apiek.

Prečo apka Shazam zhromažďuje údaje z kategórie Ďalšie typy údajov?
Keď sa pomocou apky Shazam pokúsite analyzovať vzorku zvuku, daný zvuk sa v zariadení prevedie na kód, ktorý sa odošle na server na vyhľadanie prípadnej zhody v hudobnom katalógu služby Shazam. Samotný zvuk zariadenie nikdy neopustí a kód reprezentujúci analyzovanú vzorku je navrhnutý tak, aby neumožňoval rekonštrukciu pôvodného zvuku. Služba Shazam za určitých okolností tieto kódy ukladá – napríklad keď sa k podpisu vzorky nenájde okamžitá zhoda, uloží sa a pri aktualizácii katalógu sa bude niekoľko dní pravidelne znova kontrolovať s cieľom nájsť prípadné zhody. Prečítajte si viac o službe Shazam a súkromí.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: