Nemôžete sťahovať ani aktualizovať apky v Macu

Ak máte problém s aktualizáciou alebo sťahovaním apiek z App Storu v Macu, vyskúšajte toto.

Je App Store dostupný?

Skontrolujte stránku so stavom systémov spoločnosti Apple a zistite, či App Store nie je vo vašej krajine alebo oblasti dočasne nedostupný.
 

Manuálna aktualizácia apky

Otvorte App Store a apku aktualizujte manuálne.

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa zobrazí správa, že sa nemôžete pripojiť k App Storu.

 

Prihlásili ste sa pomocou správneho Apple ID?

Ak máte viaceré účty Apple ID, prihláste sa pomocou správneho Apple ID.
 

Máte zaznamenaný platný spôsob platby?

Možno bude potrebné mať zaznamenaný spôsob platby, aj keď si chcete stiahnuť bezplatnú apku. Skontrolujte spôsob platby, ktorý máte zaznamenaný, a uistite sa, že nevypršala jeho platnosť, nebol odmietnutý ani nezlyhal.

Ak nemôžete aktualizovať apky a zobrazí sa hlásenie o tom, že váš účet bol v App Store deaktivovaný, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
 

Reštartovanie Macu

Reštartujte Mac. Potom skontrolujte, či môžete sťahovať a aktualizovať apky.
 

Kontaktovanie spoločnosti Apple

Ak stále nemôžete sťahovať ani aktualizovať apky v Macu, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
 

Dátum zverejnenia: