Aktualizácia aplikácií alebo používanie automatických sťahovaní

Prečítajte si, ako môžete manuálne aktualizovať aplikácie, vypnúť automatické aktualizácie alebo zapnúť automatické sťahovania.

Ak máte iOS 13 alebo iPadOS 13, aplikácie a hry, ktoré stiahnete z obchodu App Store, sa predvolene automaticky aktualizujú. Nebudú sa vám zobrazovať hlásenia, že je potrebné aktualizovať aplikácie. Aplikácie však môžete aktualizovať aj manuálne. Ak chcete napríklad vynútiť aktualizáciu, môžete aplikáciu aktualizovať manuálne.

Ak uprednostňujete manuálne aktualizácie všetkých aplikácií, môžete vypnúť automatické aktualizácie.

Keď si stiahnete aplikáciu do určitého zariadenia, nenainštaluje sa automaticky do ďalších zariadení. Ak však chcete, aby sa vám kúpené aplikácie stiahli do všetkých zariadení, môžete zapnúť automatické sťahovania.

Skôr než začnete

Manuálna aktualizácia aplikácií

Aplikácie v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS, na Macu alebo hodinkách Apple Watch si môžete aktualizovať manuálne.

iPhone so zobrazenou možnosťou Aktualizovať všetky, pričom jedna aplikácia je pripravená na aktualizáciu.

Manuálna aktualizácia aplikácií v iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu obchod App Store a v dolnej časti obrazovky klepnite na položku Dnes.
 2. Klepnite na ikonu svojho profilu v hornej časti obrazovky.
 3. Rolujte nadol a pozrite si čakajúce aktualizácie a poznámky k vydaniu. Klepnutím na položku Aktualizovať vedľa určitej aplikácie aktualizujete len danú aplikáciu. Alebo môžete klepnúť na položku Aktualizovať všetky.

Manuálna aktualizácia aplikácií na Macu

 1. Otvorte App Store.
 2. Na postrannom paneli kliknite na možnosť Aktualizácie.
 3. Kliknutím na položku Aktualizovať vedľa určitej aplikácie aktualizujete len danú aplikáciu. Alebo môžete kliknúť na položku Aktualizovať všetky.

Ak aplikáciu na Macu nemáte z obchodu App Store, o pomoc s aktualizáciami požiadajte jej vývojára.

Manuálna aktualizácia aplikácií v hodinkách Apple Watch

 1. V systéme watchOS 6 otvorte App Store a rolujte úplne nadol.
 2. Klepnite na položku Účet.
 3. Klepnite na položku Aktualizácie.
 4. Klepnutím na položku Aktualizovať vedľa určitej aplikácie aktualizujete len danú aplikáciu. Alebo môžete klepnúť na položku Aktualizovať všetky.


iPhone so zobrazenými ovládacími prvkami, pomocou ktorých môžete zapnúť alebo vypnúť automatické sťahovania a automatické aktualizácie aplikácií.

Zapnutie alebo vypnutie automatických aktualizácií

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store. Potom zapnite alebo vypnite možnosť aktualizácie aplikácií.
 • Na Macu otvorte App Store. V lište v hornej časti obrazovky vyberte položky App Store > Nastavenia. Vyberte možnosť Automatické aktualizácie alebo jej výber zrušte.
 • Na hodinkách Apple Watch prejdite do menu Nastavenia > App Store. Zapnite alebo vypnite možnosť Automatické aktualizácie. Alebo v iPhone otvorte aplikáciu Watch, rolujte na App Store, klepnite na položku App Store a zapnite alebo vypnite možnosť Automatické aktualizácie.
 • Na Apple TV HD alebo 4K prejdite do menu Nastavenia > Apky. Vyberte možnosť Automaticky aktualizovať apky alebo jej výber zrušte.

Keď vypnete automatické aktualizácie, vždy, keď bude vydaná aktualizácia niektorej z vašich aplikácií, dostanete hlásenie z App Storu.


Zapnutie alebo vypnutie automatických sťahovaní

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store. V časti Automatické sťahovania zapnite alebo vypnite možnosť Apky.
 • Na Macu otvorte App Store. V lište v hornej časti obrazovky vyberte položky App Store > Nastavenia. Vyberte možnosť Automaticky sťahovať apky zakúpené na ostatných počítačoch Mac alebo jej výber zrušte.
 • Na hodinkách Apple Watch prejdite do menu Nastavenia > App Store. Zapnite alebo vypnite možnosť Automatické sťahovania. Alebo v iPhone otvorte aplikáciu Watch, rolujte na App Store, klepnite na položku App Store a zapnite alebo vypnite možnosť Automatické sťahovania.
 • Na Apple TV HD alebo 4K prejdite do menu Nastavenia > Apky. Vyberte možnosť Automaticky inštalovať apky alebo jej výber zrušte.

V zariadeniach so systémom iOS alebo iPadOS alebo na Macu tiež môžete zapnúť automatické sťahovania hudby kúpenej v iTunes Store alebo obsahu kúpeného v Apple Books.


Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: