Čo je v systéme iOS 14 nové pre firmy

Prečítajte si viac o obsahu pre firmy, ktorý spoločnosť Apple vydala pre systém iOS 14.

Aktualizácie systému iOS 14 vylepšujú stabilitu, výkon a kompatibilitu vášho zariadenia a odporúčajú sa všetkým používateľom. Správcovia zariadení môžu spravovať aktualizácie softvéru pomocou riešenia MDM. 

Informácie o všeobecných vylepšeniach nájdete na stránke o aktualizáciách systému iOS 14.

Podrobnosti o tom, čo sa v týchto aktualizáciách týka zabezpečenia, nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

iOS 14.7

Opravy chýb a vylepšenia

 • Vyriešil sa problém v sprievodcovi nastavením, ktorý preskočil panel kódu, ak bol panel Touch ID a Face ID preskočený.
 • Po reštartovaní zariadenia sa sprievodca nastavením už nezobrazí.
 • Prenosy dát apiek budú správne smerovať cez nakonfigurovanú sieť On Demand VPN s rozdeleným tunelom.

iOS 14.6

Opravy chýb a vylepšenia

 • Vyriešil sa problém, ktorý mohol spôsobovať odpojenie zariadení od 802.1X Wi-Fi sietí pri hľadaní dostupných sietí.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil spravovaným zariadeniam v spracovaní príkazov MDM po prijatí príkazu ManagedMediaList.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil zapnutiu spravovaných zariadení po aktualizácii softvéru.

 

iOS 14.5

Správa zariadení

 • Odomykanie iPhonu pomocou hodiniek Apple Watch je možné zakázať prostredníctvom profilu obmedzení.
 • Na riadených zariadeniach je teraz možné zapnúť diktovanie na zariadení.

Opravy chýb a vylepšenia

 • Používateľ môže manuálne odstrániť účty Exchange, ak správa MDM odstránila pridružený konfiguračný profil.
 • Safari bude úspešne načítavať webové stránky, keď sa použije filter Network Extension v kombinácii s objemom dát Global Proxy. 
 • Prepínač VPN Connect on Demand sa správne vypne, keď je to určené.
 • Apky využívajúce rámec CallKit teraz dokážu zobrazovať informácie o volajúcich na základe miestnej telefónnej linky. 
 • Zariadenia nakonfigurované pomocou nástroja Apple Configurator obídu obrazovku Ahoj, aby sa zaistilo dokončenie konfigurácie zariadenia.
 • Ikona definovaná pre webový klip sa teraz uchováva namiesto ikony favicon z webovej stránky. 
 • Keď je pre účet povolená synchronizácia poznámok, už nedochádza k zlyhaniu účtov Exchange.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil autentifikácii zdieľaných schránok Exchange, keď pre ne bolo nakonfigurované používanie protokolu IMAP.

 

iOS 14.4

 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil zobrazovaniu súborov Microsoft Office chránených heslom v Rýchlom náhľade.
 • Pri spúšťaní apiek vytvorených pomocou štruktúry Xamarin a nainštalovaných prostredníctvom správy MDM už nebude dochádzať k zlyhaniu.

 

iOS 14.3

 • Vyriešil sa problém, ktorý mohol spôsobiť, že sa pri správe tlačiarní s konfiguračným profilom nezobrazujú zariadenia AirPrint.
 • Zariadenia správne vyzvú používateľov na zmenu hesla po uplynutí zadaného maximálneho veku kódu z objemu dát kódu.

 

iOS 14.2

 • Keď riešenie MDM definuje sieť prostredníctvom nastavení Wi-Fi v riešení MDM a zakáže možnosť náhodných MAC adries, používatelia už nebudú môcť manuálne povoliť funkciu súkromnej adresy.
 • Ak je objem dát pre globálne HTTP proxy skonfigurovaný tak, aby neumožňoval priamy prenos ako núdzovú možnosť, zariadenia už nebudú umožňovať priamy prenos v prípade, že súbor PAC je nedosiahnuteľný. 
 • Ak je pre bezdrôtovú sieť povolená súkromná adresa, hardvérová MAC adresa sa už v prenose ARP nebude zobrazovať.

 

iOS 14.1

 • Konfigurácie Always On VPN bez služby CellularServices teraz zabezpečia pripojenie k VPN prostredníctvom mobilnej siete. 
 • Pre apky poskytovateľov súborov od iných spoločností sa už nebude v apke Súbory zobrazovať text „Obsah je nedostupný“. 
 • Apky VPN od iných spoločností sa po prechode siete úspešne znova pripoja.

 

iOS 14

iOS 14 obsahuje nové funkcie, ako napríklad VPN pre jednotlivé účty, rozšírenia jediného prihlásenia a ďalšie vylepšenia správy zariadení. 

Správa zariadení

 • Dotazy MDM na nainštalovanú apku minimalizujú vplyv na zaťaženie zariadenia zadaním poľa položiek, ktoré sa majú vrátiť. 
 • V systéme iOS 14 sa zavádza nová funkcia súkromnej adresy vo Wi-Fi sieti. Keď sa iPhone pripája k Wi-Fi sieti, identifikuje sa náhodnou MAC adresou. Správanie pri náhodnom výbere MAC adresy generuje novú MAC adresu iba raz pre každú Wi-Fi sieť, ku ktorej sa zariadenie pripojí. Nová náhodná adresa sa vygeneruje iba pre známu sieť po vykonaní úkonov Resetovať nastavenia siete, Vymazať celý obsah a nastavenia alebo Resetovať všetky nastavenia. Pre siete definované prostredníctvom nastavení Wi-Fi v riešení MDM je to možné zakázať pomocou možnosti DisableAssociationMACRandomization.
 • Objem dát sprievodcu nastavením v riešení MDM umožňuje zoznam položiek nastavenia, ktoré sa môžu preskočiť po automatizovanej registrácii a budúcich aktualizáciách. 
 • Spravované apky teraz môže používateľ jednotlivo identifikovať ako neodstrániteľné. 
 • Písma nainštalované prostredníctvom konfiguračného profilu budú viditeľné iba pre apky implementujúce rozhrania Font API uvedené v systéme iOS 13. 
 • Zariadenia teraz vrátia správne hodnoty DeviceCapacity na dotaz MDM DeviceInformation
 • Webové klipy nainštalované službou MDM sa otvoria v zadanej apke bez zobrazenia výzvy na schválenie používateľom. 
 • Opätovná inštalácia objemu dát pre účet Exchange ActiveSync v riešení MDM v zariadení nevyvolá zobrazenie výzvy na autentifikáciu. 
 • Zariadenie sa môže úspešne aktualizovať na systém iOS 14 prostredníctvom služby MDM v režime jednej apky. 
 • Apple Configurator teraz môže upraviť rozloženie domovskej obrazovky pre zariadenia so systémom iOS. 
 • Pre účet konfigurovaný s objemom dát pre účet Exchange ActiveSync v riešení MDM sa bude server vrátený cez súčasť AutoDiscover ignorovať, ak je v profile špecifikovaný server s kľúčom názvu hostiteľa Exchange. 
 • V prehliadači Safari môžete nahrať súbor zo spravovaného zdroja do spravovanej domény. 
 • Príkaz riešenia MDM ListAvailableUpdates je platný iba v zariadeniach pod dohľadom. 

Mail

 • Účty Exchange v systéme iOS 14 skonfigurované pre OAuth s cloudovými službami spoločnosti Microsoft (napríklad Office365 alebo outlook.com) sa automaticky upgradujú tak, aby využívali platformu identity OAuth2 spoločnosti Microsoft (v2.0).
 • E-maily s pozvánkami z kalendára Exchange, ktoré obsahujú poznámky, už nevyvolajú hlásenie „Správa je stiahnutá len čiastočne.“. 
 • Pri vytváraní nového e-mailu sa odosielajúci účet nebude automaticky aktualizovať zo spravovaného na nespravovaný účet. 
 • Odstránil sa problém v apke Mail, keď sa nové správy nie vždy zobrazili v doručenej pošte.
 • Po zmene hesla k účtu už apka Mail nebude opakovane zobrazovať výzvy. 

Opravy chýb a ďalšie vylepšenia

 • Ak objem dát IKEv2 VPN v riešení MDM vynechá nejaké hodnoty v parametroch Dynamic SA, predvolené hodnoty v systéme iOS 14 sa nastavia takto:  
  • NEVPNIKEv2EncryptionAlgorithmAES256
  • NEVPNIKEv2IntegrityAlgorithmSHA256
  • NEVPNIKEv2DiffieHellmanGroup14
 • CryptoTokenKit teraz obsahuje podporu pre trvalé tokeny. Trvalé tokeny umožňujú rozšíreniam od iných spoločností používať kryptografické položky uložené na čipovej karte alebo v sieťovom hardvérovom bezpečnostnom module (HSM). 
 • Safari zobrazuje varovanie pri pripájaní k webovým stránkam, ktoré používajú protokol TLS v1.0 alebo v1.1. 
 • Rieši problém, ktorý mohol spôsobiť, že zariadenie pri spustení relácie zrkadlenia AirPlay s Apple TV prestane reagovať.
 • Rieši problém, ktorý bránil v opätovnom pripojení k VPN.
 • Vyriešil sa problém, ktorý mohol spôsobiť neočakávané ukončenie apky Kontakty, ak je nastavený viac ako jeden zdrojový účet.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: