Ak sa štartovanie Macu zastaví so zobrazenou ikonou ozubeného kolieska s označením Možnosti

V okne s možnosťami štartovania sa zobrazujú ikony pre každý štartovací disk, ktorý je k dispozícii, ikona ozubeného kolieska s označením Možnosti a tlačidlá Vypnúť a Reštartovať.

Obrazovka s možnosťami štartovania systému macOS Big Sur

Ak používate Mac s čipom Apple Silicon, okno s možnosťami štartovania sa zobrazí, keď zapnete Mac a potom aspoň 10 sekúnd držíte stlačené tlačidlo napájania. 

V možnostiach štartovania môžete vykonávať nasledujúce operácie:

  • Vyberte štartovací disk, napríklad Macintosh HD. Potom spustite štartovanie z tohto disku kliknutím na Pokračovať.
  • Vyberte Možnosti a potom kliknutím na Pokračovať otvorte Obnovu macOS. Odtiaľ môžete preinštalovať systém macOS, opraviť disk pomocou Diskovej utility, vymazať disk a vykonávať ďalšie operácie.
  • Kliknite na Vypnúť alebo Reštartovať.

Tieto skryté funkcie sú k dispozícii aj v možnostiach štartovania:

Dátum zverejnenia: