Používanie widgetov na iPade

V systéme iPadOS 15 môžete widgety používať na ľubovoľnej stránke plochy. Môžete tiež potiahnutím prstom doprava na ploche alebo zamknutej obrazovke zobraziť inú skupinu widgetov v zobrazení Dnes.

Pridávanie widgetov na plochu iPadu

Plocha iPadu so zobrazenými widgetmi a apkami

 1. Stlačte prázdne miesto na ploche a podržte ho stlačené. Keď sa v ľavom hornom rohu zobrazí tlačidlo Pridať , klepnite naň.
 2. V zozname naľavo vyberte widget.
 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na widgete vyberte veľkosť a potom klepnite na Pridať widget.
 4. Klepnite na Hotovo v pravom hornom rohu alebo len klepnite na plochu.

 

Pridávanie widgetov v zobrazení Dnes na iPade

Obrazovka iPadu so zobrazením Dnes s widgetmi

 1. Ťahajte prstom doprava na ploche, kým sa nezobrazí zobrazenie Dnes.
 2. Stlačte prázdne miesto v zobrazení Dnes a podržte ho stlačené. Keď sa v ľavom hornom rohu zobrazí tlačidlo Pridať , klepnite naň.
 3. V zozname naľavo vyberte widget.
 4. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na widgete vyberte veľkosť a potom klepnite na Pridať widget.
 5. Klepnite na Hotovo v pravom hornom rohu alebo len klepnite na plochu.

Widget môžete aj potiahnuť z plochy do zobrazenia Dnes. Ak chcete widgety zobraziť v zobrazení Dnes, potiahnite prstom doprava na zamknutej obrazovke alebo na prvej stránke plochy.

 

Používanie widgetov z iných apiek

Mnoho apiek od iných výrobcov poskytuje aj widgety. Widgety, ktoré boli aktualizované pre systém iPadOS 14 a novšie, fungujú rovnako ako vstavané widgety na iPade.

Ak apka nebola aktualizovaná, jej widgety môžete používať aj naďalej, no správajú sa inak. Toto je postup, ako používať widgety, ktoré neboli aktualizované:

 1. Potiahnutím po ploche úplne doprava otvorte zobrazenie Dnes.
 2. Držte prázdnu oblasť v zobrazení Dnes stlačenú, kým sa widgety nezačnú triasť.
 3. Odrolujte naspodok zobrazenia Dnes a klepnite na Prispôsobiť.
 4. Klepnite na tlačidlo Pridať  vedľa každého widgetu apky, ktorý chcete pridať.
 5. Klepnite na Hotovo. Vybraté widgety sa zobrazia v sekcii v dolnej časti zobrazenia Dnes.

Úprava widgetov

Niektoré widgety umožňujú prispôsobiť ich obsah. Postupujte takto:

 1. Stlačením a podržaním widgetu otvorte menu rýchlych akcií.
 2. Klepnite na Upraviť widget .
 3. Vykonajte príslušné zmeny a potom klepnite mimo widgetu.

Obrazovka iPadu so zobrazenými možnosťami widgetu Pripomienky

Môžete tiež zmeniť usporiadanie widgetov. Stlačte widget, podržte ho stlačený, až kým sa nezačne triasť, a potom ho presuňte na požadované miesto. Pri presúvaní widgetu sa mení usporiadanie apiek a ďalších widgetov na ploche, aby preň vytvorili priestor.

Ak chcete widget vymazať, stlačte ho, podržte ho stlačený a potom klepnite na Odstrániť widget. Klepnutím na Odstrániť potvrďte operáciu.

Používanie zoskupení widgetov

Obrazovka iPadu so zobrazeným zoskupením widgetov, v ktorom rolujú jeho widgety

V zoskupení widgetov je niekoľko widgetov zlúčených do jedného. Widgety v zoskupení môžete rolovať zvislo alebo môžete zapnúť funkciu dynamického otáčania, aby vám systém iPadOS zobrazoval relevantné widgety automaticky. Môžete napríklad nastaviť, aby sa cez deň zobrazoval Kalendár s nadchádzajúcimi udalosťami a večer Mapy s časom cesty domov.

Vytváranie vlastných zoskupení widgetov

Môžete vytvoriť zoskupenie pomocou vybratých widgetov a potom prispôsobiť jeho fungovanie:

 1. Stlačte prázdnu oblasť na ploche alebo v zobrazení Dnes a podržte ju stlačenú, až kým sa apky a widgety nezačnú triasť.
 2. Potiahnite widget na iný widget rovnakej veľkosti. 
 3. Na zoskupenie potiahnite ostatné widgety rovnakej veľkosti, ktoré chcete pridať. Zoskupiť môžete až 10 widgetov.
 4. Klepnite na Hotovo v pravom hornom rohu alebo len klepnite na plochu.

Používanie dynamickej sady

Dynamická sada je automaticky vybratá kolekcia widgetov, ktorá zobrazuje informácie na základe faktorov, ako je vaša poloha, aktivita alebo čas. Widgety sa v dynamickej sade počas dňa striedajú, aby zobrazovali najrelevantnejšie informácie.

Navrhovanú dynamickú sadu môžete pridať takto:

 1. Stlačte prázdne miesto na ploche stlačené a podržte ho stlačené. Keď sa v ľavom hornom rohu zobrazí tlačidlo Pridať , klepnite naň.
 2. V zozname naľavo vyberte Dynamická sada.
 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na dynamickej sade vyberte veľkosť a potom klepnite na Pridať widget.
 4. Klepnite na Hotovo v pravom hornom rohu alebo len klepnite na plochu.

Úprava zoskupenia widgetov

 1. Podržte zoskupenie widgetov stlačené.
 2. Klepnite na Upraviť zoskupenie. Môžete tu zmeniť usporiadanie widgetov v sade ich potiahnutím nahor alebo nadol. Môžete tiež: 
  • Zapnúť funkciu Inteligentné otáčanie, ak chcete, aby systém iPadOS počas dňa zobrazoval relevantné widgety zo zoskupenia. 
  • Zapnúť funkciu Navrhované widgety, aby systém iPadOS mohol pridávať widgety, ktoré by pre vás mohli byť užitočné. 
  • Odstrániť widget zo zoskupenia klepnutím na tlačidlo Vymazať  na widgete.
 3. Klepnite na Hotovo v pravom hornom rohu alebo len klepnite na plochu.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: