Ak Sprievodca Boot Camp prestane reagovať alebo ak zobrazí informáciu o tom, že došlo k zlyhaniu inštalácie aplikácie Boot Camp

Možno budete musieť aktualizovať systém macOS alebo použiť novšie vydanie systému Windows 10.

Za určitých okolností môže Sprievodca Boot Camp prestať reagovať alebo môže zobraziť informáciu o tom, že počas kopírovania inštalačných súborov systému Windows došlo k zlyhaniu inštalácie aplikácie Boot Camp. Pri riešení tohto problému postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Ak pracujete so Sprievodcom Boot Camp a on prestane reagovať, pomocou kombinácie klávesov Option-Command-Escape (Esc) vynúťte ukončenie aplikácie.
 2. Nainštalujte najnovšie aktualizácie systému macOS, ktoré môžu zahŕňať aj aktualizácie aplikácie Boot Camp.
 3. Stiahnite si najnovšie vydanie systému Windows 10 z webových stránok spoločnosti Microsoft. Potom ho nainštalujte pomocou Sprievodcu Boot Camp.

Ak Sprievodca Boot Camp zobrazí informáciu o tom, že štartovací disk nemožno rozdeliť na partície alebo že nemožno vykonať obnovenie do jednej partície, vykonajte tieto dodatočné kroky:

 1. Otvorte Diskovú utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 2. Na postrannom paneli vyberte štartovací disku Macu (Macintosh HD).
 3. Na paneli s nástrojmi Disková utilita kliknite na položku Partícia. 
 4. Ak Disková utilita zobrazí otázku, či chcete do kontajnera pridať oddiel alebo či chcete rozdeliť zariadenie na partície, kliknite na položku Partícia.
 5. V zobrazenom grafe kliknite na položku OSXRESERVED a potom kliknite na tlačidlo odstránenia (–) pod grafom.
 6. V grafe kliknite na položku BOOTCAMP a potom kliknite na tlačidlo odstránenia (–).
  OSXRESERVED a BOOTCAMP sú prázdne partície, ktoré Sprievodca Boot Camp vytvoril počas neúspešnej inštalácie.
 7. Kliknite na položku Použiť a potom operáciu potvrďte kliknutím na položku Partícia.
 8. Otvorte Sprievodcu Boot Camp a skúste systém Windows nainštalovať znova.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: