Čo je nové v aplikácii Škola

Prečítajte si viac o novej študijnej aplikácii pre učiteľov a študentov.

Škola je výkonná aplikácia pre iPad, ktorá pomáha učiteľom a študentom využívať iPady pri výučbe čo najefektívnejšie. Učitelia môžu jednoducho distribuovať a zhromažďovať domáce úlohy, sledovať pokrok študentov vo vzdelávacích aplikáciách a individuálne s nimi spolupracovať odkiaľkoľvek a v reálnom čase. Pre študentov je jej používanie rovnako jednoduché. Domáce úlohy sa automaticky zobrazujú na ich iPadoch, kde sú usporiadané podľa termínu dokončenia a predmetu. Aplikácia Škola tiež pomáha učiteľom sledovať pokrok všetkých študentov v triede, vďaka čomu môžu prispôsobovať výučbu potrebám každého z nich.

Niektoré z najužitočnejších vzdelávacích materiálov sú k dispozícii v aplikáciách. V aplikácii Škola si môžu učitelia prezerať podporované aplikácie a vyhľadávať obsah, ktorý sa im hodí do študijného plánu, a potom so študentmi zdieľať aktivity v konkrétnych aplikáciách. Jedným klepnutím prejdú priamo na určenú aktivitu.

Aplikácia Škola je k dispozícii v obchode App Store a vyžaduje, aby správca IT školy nastavil v službe Apple School Manager školské účty a triedy. Prečítajte si, ako nastaviť aplikáciu Škola, a oboznámte sa s jej požiadavkami v pomocníkovi pre aplikáciu Škola.

Aplikácia Škola vyžaduje systém iPadOS 13.5 alebo novší. Najnovšiu verziu aplikácie Škola si môžete do iPadu stiahnuť pomocou tabu Aktualizácie v obchode App Store, prípadne sa obráťte na správcu IT.

Čo je nové v aplikácii Škola 2.1.1

 • Predvolene sa teraz súbory PDF a fotografie priradené v Zadaniach otvárajú v aplikácii Škola

Čo je nové v aplikácii Škola 2.1

 • Importovanie obsahu zo systémov na správu vzdelávania s použitím formátu súborov Common Cartridge
 • Aktualizácia údajov na tabe Zadania potiahnutím
 • Zobrazenie dátumov a časov odovzdania prác študentov pre aktivity Zadaní (vyžaduje sa systém iPadOS 14)
 • Nové stavové centrum v dolnej časti navigácie vľavo na tabe Zadania

Čo je nové v aplikácii Škola 2.0.1

 • Rýchlejšie načítanie tried a zadaní
 • Konzistentnejšie správanie pri rolovaní v rámci celej aplikácie
 • Vylepšená stabilita pri prihlasovaní, pri prechádzaní tried a zadaní a pri používaní zobrazenia Split View

Čo je nové v aplikácii Škola 2

Úplne nový dizajn

 • Nová navigácia s použitím tabov umožňujúca jednoduché prepínanie medzi zobrazeniami Zadania a Študenti
 • Nový postranný panel poskytujúci jedným klepnutím okamžitý prístup k aktuálnym triedam, nedávnym položkám, obľúbeným položkám, konceptom a archivovaným zadaniam
 • Vylepšené možnosti pridávania obsahu, ako sú aktivity v aplikáciách, fotky, videá, odkazy a dokumenty, počas vytvárania zadaní
 • Zisťovanie, v ktorých aplikáciách je možné sledovať pokrok študentov, a zobrazovanie rozsiahlych náhľadov aktivít pri pridávaní aktivít v aplikáciách do zadaní

Nové funkcie

 • Nové možnosti pre zadania vrátane zamykania zadaní, označovania zadaní ako „zhliadnutých“, požadovania kontroly a vracania súborov
 • Prehľad o pokroku celej triedy a jednotlivých študentov vrátane počtu vyplnených položiek, množstva stráveného času a nedokončených alebo preplánovaných aktivít
 • Oznámenia pre učiteľov o termíne vypracovania zadaní alebo o tom, že sú pripravené na kontrolu
 • Oznámenia študentom o priradení nových zadaní alebo o zadaniach s termínom nasledujúci deň; k dispozícii je aj týždenný súhrn nevypracovaných zadaní po termíne a zoznam zadaní, pre ktoré učiteľ požaduje nové vypracovanie
 • Učiteľská knižnica, v ktorej sú usporiadané koncepty, obľúbené položky a kópie zadaní z archivovaných tried 
 • Nový archív zadaní, v ktorom sú uložené zadania po ukončení tried, vďaka čomu je možné jednoduchým spôsobom používať aktivity znovu
 • Hľadanie tried, zadaní a študentov v aplikáciách a prostredníctvom funkcie Spotlight

Čo je nové v aplikácii Škola 1.3.1

Táto aktualizácia obsahuje menšie opravy chýb.

Čo je nové v aplikácii Škola 1.3

 • V aplikácii Škola teraz možno vytvárať, upravovať a vymazávať triedy. Vyžaduje sa systém iPadOS
 • V aplikácii Škola teraz možno vytvárať prezývky tried.
 • Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia použiteľnosti, výkonu a stability.

Čo je nové v aplikácii Škola 1.2.1

Táto aktualizácia obsahuje menšie opravy chýb.

Čo je nové v aplikácii Škola 1.2

 • Učitelia teraz môžu vytvárať aktivity tak, že naskenujú fyzický papierový dokument. Vyžaduje systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Študenti teraz môžu odovzdávať prácu tak, že naskenujú fyzický papierový dokument. Vyžaduje systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Keď študent dokončí aktivitu, aplikácie na zaznamenávanie pokroku ju teraz môžu v aplikácii Škola automaticky označiť ako dokončenú. Vyžaduje systém iOS 12.2 alebo novší. Ak sú zapnuté hlásenia aplikácie Škola, aplikácia Škola zobrazí študentovi správu, že jeho aktivita v aplikácii bola označená ako dokončená.
 • Pri používaní aplikácií na zaznamenávanie pokroku, ktoré používajú nové rozšírenie aplikácie Škola, teraz učitelia môžu všetky aktivity vyhľadávať a priraďovať priamo v aplikácii bez toho, aby museli spúšťať druhú aplikáciu.

Čo je nové v aplikácii Škola 1.1.1

Táto aktualizácia obsahuje menšie vylepšenia stability.

Čo je nové v aplikácii Škola 1.1

 • Sprístupnenie zdrojov pomocníka pre študentov.
 • Učitelia teraz môžu v aplikáciách podporujúcich aplikáciu Škola vyhľadávať aktivity aplikácií.
 • Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia použiteľnosti, výkonu a stability.

Čo je nové v aplikácii Škola 1.0.2

Táto aktualizácia obsahuje menšie vylepšenia stability.

Čo je nové v aplikácii Škola 1.0.1

Táto aktualizácia obsahuje menšie vylepšenia stability.

Funkcie aplikácie Škola 1.0

Zdieľanie ľubovoľného obsahu pomocou funkcie Zadania

 • Pomocou funkcie Zadania môžete so študentmi jednoducho zdieľať zadania domácich úloh, študijné pripomienky alebo oznámenia pre celú triedu.
 • V aplikácii môžete pridávať PDF súbory, dokumenty, webové odkazy, fotky, videá alebo dokonca odkazy na aktivity v aplikáciách.
 • V aplikáciách, s ktorými aplikácia Škola spolupracuje, môžete študentov odkázať priamo na konkrétne aktivity.
 • Študentom môžete poskytnúť jednoduchý spôsob odosielania finálnych projektov alebo prezentovania vedomostí.

Sústredení a organizovaní študenti

 • Pri priraďovaní aktivít v aplikácii môžete študentov nasmerovať priamo na danú aktivitu.
 • Študenti uvidia termíny v danom týždni na všetkých predmetoch.
 • Študenti môžu odosielať domáce úlohy priamo z aplikácií Pages, Keynote a Numbers.

Spolupráca a spätná väzba v reálnom čase

 • Pomocou niekoľkých klepnutí môžete jednoducho spolupracovať s jednotlivými študentmi alebo s celou triedou.
 • Pridávaním komentárov k prácam študentov môže učiteľ poskytovať spätnú väzbu aj počas práce na úlohách.
 • Pomocou nových funkcií kreslenia a dynamických anotácií v aplikáciách iWork možno pridávať spätnú väzbu priamo do dokumentov študentov.
 • PDF dokumenty, fotky a iné súbory možno označovať pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom.

Kontrola pokroku študentov

 • Učitelia môžu kontrolovať, ktorí študenti odovzdali a ktorí ešte neodovzdali domácu úlohu na daný týždeň.
 • Učitelia môžu sledovať, ako sa študentom v aplikácii Škola darí – podľa študentských prác, skóre v testoch, získaných bodov a stráveného času.
 • Študenti môžu svoje práce odosielať do aplikácie Škola z ľubovoľnej aplikácie.

Osobné pokyny

 • Na jednom mieste možno získať celkový pohľad na študenta vrátane odoslaných prác a pokroku v aplikáciách.
 • Zadania možno prispôsobiť jednotlivým študentom alebo skupinám na základe individuálnych potrieb.
 • Podľa výsledkov študentov možno vyhľadať tých, ktorí potrebujú ďalšie výzvy alebo podporu.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosti Apple záleží na ochrane osobných údajov učiteľov aj študentov. Sledovanie pokroku študentov v aplikácii Škola musí škola výslovne zapnúť v službe Apple School Manager. Pokrok študentov sa zaznamenáva len pri aktivitách priradených učiteľom a vykonávaných pomocou spravovaného účtu Apple ID poskytnutého školou. Všetky dáta o pokroku študentov sú šifrované v úložisku aj pri prenose. Ak škola nesúhlasí so zaznamenávaním pokroku, učitelia a študenti môžu aplikáciu Škola používať aj bez tejto funkcie.

Spoločnosť Apple v záujme zlepšovania aplikácie Škola a tiež preto, aby mohla vašej škole poskytovať informácie o tom, ako žiaci a učitelia aplikáciu Škola využívajú, zhromažďuje anonymné dáta o vašich aktivitách v aplikácii Škola. Tieto dáta môže tiež zdieľať s vašou školou. Tieto dáta sa nebudú používať na žiadne iné účely a neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnych osôb.

Prečítajte si viac o zabezpečení a ochrane osobných údajov v produktoch Apple pre vzdelávanie.

 

Ďalšie informácie

Aplikácia Škola má v angličtine názov Schoolwork. V Austrálii a na Novom Zélande má názov Classwork.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: