Čo je nové v apke Škola

Prečítajte si viac o novej študijnej apke pre učiteľov a študentov.

Škola je výkonná apka pre iPad, ktorá pomáha učiteľom a študentom využívať iPady pri výučbe čo najefektívnejšie. Učitelia si môžu jednoducho vymieňať dokumenty so všetkými študentmi v triede a môžu dohliadať na ich prácu sledovaním jednotlivých obrazoviek. Pre študentov je jej používanie rovnako jednoduché. Domáce úlohy sa automaticky zobrazujú na ich iPadoch, kde sú usporiadané podľa termínu dokončenia a predmetu. Apka Škola tiež pomáha učiteľom sledovať pokrok všetkých študentov v triede, vďaka čomu môžu prispôsobovať výučbu potrebám každého z nich.

Niektoré z najužitočnejších vzdelávacích materiálov sú k dispozícii v apkách. V apke Škola si môžu učitelia prezerať podporované apky, vyhľadávať obsah, ktorý sa im hodí do študijného plánu, a potom so študentmi zdieľať aktivity v konkrétnych apkách. Jedným klepnutím prejdú priamo na určenú aktivitu.

Apka Škola je k dispozícii v App Store a vyžaduje, aby správca IT školy nastavil v Apple School Manageri školské účty a triedy. Prečítajte si, ako nastaviť apku Škola, a oboznámte sa s jej požiadavkami v používateľskej príručke apky Škola.

Apka Škola vyžaduje systém iPadOS 15.5 alebo novší. Najnovšiu verziu apky Škola si môžete do iPadu stiahnuť pomocou tabu Aktualizácie v App Store alebo o to môžete požiadať správcu IT.

Čo je nové v apke Škola 2.4.1

Táto aktualizácia obsahuje opravy chýb a zlepšenia výkonu.

     


Čo je nové v apke Škola 2.4

 • Prispôsobenie prostredia pridaním fotiek, kresieb, videí a zvukových súborov k pokynom a výzvam na zopakovanie
 • Vytváranie ešte pútavejších otázok a odpovedí na výstupných lístkoch pomocou multimédií
 • Vytváranie a plánovanie úloh, ktoré sa odošlú študentom v konkrétnom dátume a čase
 • Prijímanie odkazov na webové stránky pre žiadosti o odovzdanie, ktoré študentom poskytnú viac spôsobov preukázania vedomostí

     


Čo je nové v apke Škola 2.3.2

 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil ukladaniu úprav po pridaní poznámok do dokumentu

     


Čo je nové v apke Škola 2.3.1

 • Zlepšený výkon a jednoduchšia kontrola práce študentov
 • Vylepšenia použiteľnosti a stability

     


Čo je nové v apke Škola 2.3

 • Začnite používať apku Škola a požiadajte o účet pomocou svojej školskej e‑mailovej adresy
 • Rýchle vytváranie študentských účtov a zdieľanie prihlasovacích údajov
 • Vytváranie pútavých výstupných lístkov s rôznymi typmi odpovedí na získanie lepšieho prehľadu o znalostiach študentov
 • Pozrite si pokrok študentov na výstupných lístkoch vrátane stráveného času, počtu zodpovedaných otázok a priemerov odpovedí za celú triedu
 • Podpora registrácie používateľov* umožňuje učiteľom a študentom používať na prístup do apky Škola svoj osobný iPad
 • Nové vodorovné taby pri prezeraní zadania na jednoduché prepínanie medzi aktivitami

     


Čo je nové v apke Škola 2.2.2

 • Pridaná podpora arabčiny a hebrejčiny
 • Zlepšenie výkonu vrátane odosielania prác a používania funkcie Split View

     


Čo je nové v apke Škola 2.2

 • Zobrazenie času stráveného úlohami obsahujúcimi súbory alebo odkazy otvárané v rámci apky Škola
 • Zdieľanie úloh s ďalšími učiteľmi prostredníctvom exportovania úloh vo formáte súborov Common Cartridge
 • Používanie aktualizovanej navigácie na bočnom paneli na rýchly prístup k triedam, úlohám a študentom
 • Vykonávanie úprav, vytváranie kópií, zdieľanie a ďalšie operácie jednoducho prístupné dlhým stlačením na karte úlohy

     


Čo je nové v apke Škola 2.1.2

Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia použiteľnosti a stability.

     


Čo je nové v apke Škola 2.1.1

 • Predvolene sa teraz súbory PDF a fotky priradené v Zadaniach otvárajú v apke Škola

     


Čo je nové v apke Škola 2.1

 • Importovanie obsahu zo systémov na správu vzdelávania s použitím formátu súborov Common Cartridge
 • Aktualizácia údajov na tabe Zadania potiahnutím
 • Zobrazenie dátumov a časov odovzdania prác študentov pre aktivity Zadaní (vyžaduje sa systém iPadOS 14)
 • Nové stavové centrum v dolnej časti navigácie vľavo na tabe Zadania

     


Čo je nové v apke Škola 2.0.1

 • Rýchlejšie načítanie tried a zadaní
 • Konzistentnejšie správanie pri rolovaní v rámci celej apky
 • Vylepšená stabilita pri prihlasovaní, pri prechádzaní tried a zadaní a pri používaní zobrazenia Split View

     


Čo je nové v apke Škola 2

Úplne nový dizajn

 • Nová navigácia s použitím tabov umožňujúca jednoduché prepínanie medzi zobrazeniami Zadania a Študenti
 • Nový postranný panel poskytujúci jedným klepnutím okamžitý prístup k aktuálnym triedam, nedávnym položkám, obľúbeným položkám, konceptom a archivovaným zadaniam
 • Vylepšené možnosti pridávania obsahu, ako sú aktivity v apkách, fotky, videá, odkazy a dokumenty, počas vytvárania zadaní
 • Zisťovanie, v ktorých apkách je možné sledovať pokrok študentov, a zobrazovanie rozsiahlych náhľadov aktivít pri pridávaní aktivít v apkách do zadaní

Nové funkcie

 • Nové možnosti pre zadania vrátane zamykania zadaní, označovania zadaní ako „zhliadnutých“, požadovania kontroly a vracania súborov
 • Prehľad o pokroku celej triedy a jednotlivých študentov vrátane počtu vyplnených položiek, množstva stráveného času a nedokončených alebo preplánovaných aktivít
 • Oznámenia pre učiteľov o termíne vypracovania zadaní alebo o tom, že sú pripravené na kontrolu
 • Oznámenia študentom o priradení nových zadaní alebo o zadaniach s termínom nasledujúci deň; k dispozícii je aj týždenný súhrn nevypracovaných zadaní po termíne a zoznam zadaní, pre ktoré učiteľ požaduje nové vypracovanie
 • Učiteľská knižnica, v ktorej sú usporiadané koncepty, obľúbené položky a kópie zadaní z archivovaných tried 
 • Nový archív zadaní, v ktorom sú uložené zadania po ukončení tried, vďaka čomu je možné jednoduchým spôsobom používať aktivity znovu
 • Hľadanie tried, zadaní a študentov v apkách a prostredníctvom funkcie Spotlight

     


Čo je nové v apke Škola 1.3.1

Táto aktualizácia obsahuje menšie opravy chýb.

     


Čo je nové v apke Škola 1.3

 • V apke Škola teraz možno vytvárať, upravovať a vymazávať triedy. Vyžaduje sa systém iPadOS
 • V apke Škola teraz možno vytvárať prezývky tried.
 • Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia použiteľnosti, výkonu a stability.

     


Čo je nové v apke Škola 1.2.1

Táto aktualizácia obsahuje menšie opravy chýb.

     


Čo je nové v apke Škola 1.2

 • Učitelia teraz môžu vytvárať aktivity tak, že naskenujú fyzický papierový dokument. Vyžaduje systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Študenti teraz môžu v apke Škola odovzdávať prácu tak, že naskenujú fyzický papierový dokument. Vyžaduje systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Keď študent dokončí aktivitu, apky na zaznamenávanie pokroku ju teraz môžu v apke Škola automaticky označiť ako dokončenú. Vyžaduje sa systém iOS 12.2 alebo novší. Ak sú zapnuté hlásenia apky Škola, apka Škola zobrazí študentovi správu, že jeho aktivita v apke bola označená ako dokončená.
 • Pri používaní apiek na zaznamenávanie pokroku, ktoré používajú nové rozšírenie apky Škola, teraz učitelia môžu všetky aktivity vyhľadávať a priraďovať priamo v apke bez toho, aby museli spúšťať druhú apku.

     


Čo je nové v apke Škola 1.1.1

Táto aktualizácia obsahuje menšie vylepšenia stability.

     


Čo je nové v apke Škola 1.1

 • Sprístupnenie zdrojov pomocníka pre študentov.
 • Učitelia teraz môžu v apkách podporujúcich apku Škola vyhľadávať aktivity apiek.
 • Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia použiteľnosti, výkonu a stability.

     


Čo je nové v apke Škola 1.0.2

Táto aktualizácia obsahuje menšie vylepšenia stability.

     


Čo je nové v apke Škola 1.0.1

Táto aktualizácia obsahuje menšie vylepšenia stability.

     


Funkcie apky Škola 1.0

Zdieľanie ľubovoľného obsahu pomocou funkcie Zadania

 • Pomocou funkcie Zadania môžete so študentmi jednoducho zdieľať zadania domácich úloh, študijné pripomienky alebo oznámenia pre celú triedu.
 • V apke môžete pridávať PDF súbory, dokumenty, webové odkazy, fotky, videá alebo dokonca odkazy na aktivity v apkách.
 • V apkách, s ktorými apka Škola spolupracuje, môžete študentov odkázať priamo na konkrétne aktivity.
 • Študentom môžete poskytnúť jednoduchý spôsob odosielania finálnych projektov alebo prezentovania vedomostí.

Sústredení a organizovaní študenti

 • Pri priraďovaní aktivít v apke môžete študentov nasmerovať priamo na danú aktivitu.
 • Študenti uvidia termíny v danom týždni na všetkých predmetoch.
 • Študenti môžu odosielať domáce úlohy priamo z apiek Pages, Keynote a Numbers.

Spolupráca a spätná väzba v reálnom čase

 • Pomocou niekoľkých klepnutí môžete jednoducho spolupracovať s jednotlivými študentmi alebo s celou triedou.
 • Pridávaním komentárov k prácam študentov môže učiteľ poskytovať spätnú väzbu aj počas práce na úlohách.
 • Pomocou nových funkcií kreslenia a dynamických anotácií v apkách iWork možno pridávať spätnú väzbu priamo do dokumentov študentov.
 • PDF dokumenty, fotky a iné súbory možno označovať pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom.

Kontrola pokroku študentov

 • Učitelia môžu kontrolovať, ktorí študenti odovzdali a ktorí ešte neodovzdali domácu úlohu na daný týždeň.
 • Učitelia môžu sledovať, ako sa študentom v apke Škola darí – podľa študentských prác, skóre v testoch, získaných bodov a stráveného času.
 • Študenti môžu svoje práce odosielať do apky Škola z ľubovoľnej apky.

Osobné pokyny

 • Na jednom mieste možno získať celkový pohľad na študenta vrátane odoslaných prác a pokroku v apkách.
 • Zadania možno prispôsobiť jednotlivým študentom alebo skupinám na základe individuálnych potrieb.
 • Podľa výsledkov študentov možno vyhľadať tých, ktorí potrebujú ďalšie výzvy alebo podporu.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosti Apple záleží na ochrane osobných údajov učiteľov aj študentov. Sledovanie pokroku študentov v apke Škola musí škola výslovne zapnúť v službe Apple School Manager. Pokrok študentov sa zaznamenáva len pri aktivitách priradených učiteľom a vykonávaných pomocou spravovaného účtu Apple ID poskytnutého školou. Všetky dáta o pokroku študentov sú šifrované v úložisku aj pri prenose. Ak škola nesúhlasí so zaznamenávaním pokroku, učitelia a študenti môžu apku Škola používať aj bez tejto funkcie.

Spoločnosť Apple v záujme zlepšovania apky Škola a tiež preto, aby mohla vašej škole poskytovať informácie o tom, ako žiaci a učitelia apku Škola využívajú, zhromažďuje anonymné dáta o vašich aktivitách v apke Škola. Tieto dáta môže tiež zdieľať s vašou školou. Tieto dáta sa nebudú používať na žiadne iné účely a neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnych osôb.

Prečítajte si viac o zabezpečení a ochrane osobných údajov v produktoch Apple pre vzdelávanie.

 

Viac informácií

Apka Škola má v angličtine názov Schoolwork. V Austrálii a na Novom Zélande má názov Classwork.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: