Sledovanie spánku pomocou funkcie Večierka v iPhone

V prípade potreby si môžete nastaviť, ako dlho chcete každú noc spať. Aplikácia Hodiny vás potom môže upozorniť, že máte ísť spať, a zobudiť vás zvukom budíka.

Záložka Večierka v aplikácii Hodiny s nastavenou večierkou o 10:15 a budením o 6:30.

Nastavenie funkcie Večierka

Pri prvom nastavovaní funkcie Večierka vám aplikácia Hodiny položí niekoľko otázok: 

 1. Otvorte aplikáciu Hodiny a klepnite na záložku Večierka.
 2. Klepnite na položku Začať a vyberte požadované nastavenia.
 3. Klepnite na položku Uložiť.

Po nastavení funkcie Večierka vám iPhone bude pripomínať, že je čas ísť spať, a keď bude čas vstávať, zazvoní vám budík.

Ak chcete čas zmeniť, potiahnite ikonu Ikona mesiaca alebo Ikona budíka. Pri ťahaní sa automaticky upraví aj pripomienka funkcie Večierka a ranný budík.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Večierka

 1. Otvorte aplikáciu Hodiny a klepnite na záložku Večierka.
 2. V pravom hornom rohu zapnite alebo vypnite funkciu Večierka.

Vypne sa tým pripomienka aj budík.  

Sledovanie histórie spánku

Klepnite na záložku Večierka a rolujte nadol do časti Analýza spánku. Zobrazí sa história z posledných dní.

Ak budete iPhone používať v čase, keď už máte byť v posteli, daný čas sa vám do spánku nezapočíta. A ak ráno odložíte budík, doba spánku sa podľa toho aktualizuje.

Dáta z funkcie Večierka sa automaticky zobrazujú aj v aplikácii Zdravie.

Možnosti večierky s nastaveným budíkom na pracovné dni a pripomienkou večierky 15 minút pred večierkou.

Zmena nastavení

 1. Otvorte aplikáciu Hodiny a klepnite na záložku Večierka.
 2. V ľavom hornom rohu klepnite na položku Možnosti. 
 3. Čo môžete zmeniť:
  • Vybrať, v ktoré dni vám má zvoniť budík. Budík bude zvoniť len v oranžových dňoch. 
  • Nastaviť, kedy sa má zobrazovať pripomienka, že je čas ísť spať. 
  • Vybrať zvuk budíka. 
  • Zmeniť hlasitosť budíka. 
  • Zapnúť alebo vypnúť funkciu Nerušiť po večierke. Po večierke zamknutá plocha stmavne, volania a upozornenia prijaté v čase, keď je zariadenie zamknuté, sa stíšia a oznámenia sa zaznamenávajú do histórie.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Analýza spánku v aplikácii Zdravie so zobrazenou dĺžkou 8 hodín a 15 minút.

Zobrazenie histórie spánku v aplikácii Zdravie

Otvorte aplikáciu Zdravie, klepnite na záložku Zdravotné dáta a potom klepnite na položky Spánok > Analýza spánku. Analýza spánku ukazuje, koľko času ste strávili spánkom alebo v posteli.

Funkcia Večierka v aplikácii Hodiny meria čas strávený v posteli, no nemeria, ako dlho skutočne spíte ani ako veľmi sa hýbete. Spánok a čas strávený v posteli nemerajú ani hodinky Apple Watch.

Ak si chcete merať skutočný čas spánku, prepojte si aplikáciu Zdravie s monitorom spánku. Čas strávený spánkom môžete v prípade potreby zadávať aj manuálne. Prečítajte si, ako pridávať dáta alebo zariadenia do aplikácie Zdravie.

Dátum zverejnenia: