Sledovanie spánku pomocou funkcie Večierka na iPhone

V prípade potreby si môžete nastaviť, ako dlho chcete každú noc spať. Apka Hodiny vás potom môže upozorniť, že máte ísť spať, a zobudiť vás zvukom budíka.

Funkcia Večierka je k dispozícii len v systéme iOS 13 alebo staršom. Ak používate systém iOS 14, prečítajte si, ako sledovať spánok na hodinkách Apple Watch a používať funkciu Spánok na iPhone.

Nastavenie funkcie Večierka

Pri prvom nastavovaní funkcie Večierka vám aplikácia Hodiny položí niekoľko otázok: 

 1. Otvorte apku Hodiny a klepnite na tab Večierka.
 2. Klepnite na položku Začať a vyberte požadované nastavenia.
 3. Klepnite na Hotovo.

Po nastavení funkcie Večierka vám iPhone bude pripomínať, že je čas ísť spať, a keď bude čas vstávať, zazvoní vám budík.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Večierka

 1. Otvorte apku Hodiny a klepnite na tab Večierka.
 2. V časti Rozvrh klepnite na položku Večierka alebo Budíček.
 3. V pravom hornom rohu zapnite alebo vypnite čas večierky.

Vypnete tým pripomenutie večierky a tiež ranný budík.  

Zmena času a dní pripomenutia alebo budíka

 1. Otvorte apku Hodiny a klepnite na tab Večierka.
 2. V časti Rozvrh klepnite na položku Večierka alebo Budíček.
 3. Potiahnite tlačidlo Večierka  alebo tlačidlo Budík Ikona budíka. Pri ťahaní sa automaticky upraví aj pripomenutie funkcie Večierka a ranný budík.
 4. V časti so zoznamom dní v týždni, kedy má byť funkcia aktívna, klepnite na dni, v ktorých chcete dostávať pripomenutia alebo používať budík. Dni zobrazené oranžovo sú aktívne.

Sledovanie histórie spánku

 1. Otvorte apku Hodiny a klepnite na tab Večierka.
 2. Odrolujte dolu do časti Analýza, v ktorej sa zobrazuje najnovšia história.

Ak budete iPhone používať v čase, keď už máte byť v posteli, daný čas sa vám do spánku nezapočíta. A ak ráno odložíte budík, doba spánku sa podľa toho aktualizuje.

Dáta z funkcie Večierka sa automaticky zobrazujú aj v aplikácii Zdravie.

Zmena nastavení

 1. Otvorte apku Hodiny a klepnite na tab Večierka.
 2. V ľavom hornom rohu klepnite na položku Možnosti. 
 3. Čo môžete zmeniť:
  • Nastaviť, kedy sa má zobrazovať pripomienka, že je čas ísť spať. 
  • Zapnúť alebo vypnúť sledovanie času v posteli. Sledovaním toho, kedy počas noci používate iPhone, môžete získať lepšiu predstavu o svojich vzorcoch spánku.
  • Zapnúť alebo vypnúť funkciu Nerušiť po večierke. Po večierke zamknutá plocha stmavne, volania a upozornenia prijaté v čase, keď je zariadenie zamknuté, sa stíšia a oznámenia sa zaznamenávajú do histórie.
  • Vybrať zvuk budíka. 
  • Zmeniť hlasitosť budíka. 
 4. Klepnite na Hotovo.

Zobrazenie histórie spánku v apke Zdravie

Ak chcete sledovať analýzu spánku v systéme iOS 13, otvorte apku Hodiny, klepnite na tab Večierka a potom klepnite na položku Zobraziť viac v apke Zdravie. Analýza spánku ukazuje, koľko času ste strávili spánkom alebo v posteli. 

Funkcia Večierka v apke Hodiny meria čas strávený v posteli, no nemeria, ako dlho skutočne spíte ani ako veľmi sa hýbete. Spánok a čas strávený v posteli nemerajú ani hodinky Apple Watch.

Ak si chcete merať skutočný čas spánku, prepojte si aplikáciu Zdravie s monitorom spánku. Čas strávený spánkom môžete zadať aj manuálne: Otvorte apku Hodiny, klepnite na tab Večierka a potom klepnite na položku Zobraziť viac v apke Zdravie. V pravom hornom rohu klepnite na položku Pridať dáta. Viac informácií o apke Zdravie

Dátum zverejnenia: