Používanie apky Zdravie na iPhone alebo iPode touch

Apka Zdravie zhromažďuje vaše zdravotné dáta z iPhonu, hodiniek Apple Watch a apiek, ktoré už používate, vďaka čomu môžete sledovať celý svoj pokrok na jednom mieste. 

Ikona apky Zdravie

Apka Zdravie automaticky počíta vaše kroky a vzdialenosť prejdenú pri chôdzi a behu. A ak máte aj hodinky Apple Watch, budú automaticky zaznamenávať dáta o vašej aktivite. Môžete tiež zadať informácie do kategórie apky Zdravie alebo získať dáta zo svojich obľúbených apiek alebo zariadení, ktoré sú kompatibilné s apkou Zdravie.

Nastavenie profilu v apke Zdravie

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prehľad. 
 2. Klepnite na svoj profilový obrázok  v pravom hornom rohu. 
 3. Klepnite na Profil v apke Zdravie a potom na Upraviť. 
 4. Zadajte svoje informácie, ako sú výška, hmotnosť a vek. 
 5. Klepnite na Hotovo.  
 6. V profile si tiež môžete nastaviť Zdravotné ID alebo sa zaregistrovať ako darca orgánov. 

Hodinky Apple Watch podľa vašich osobných údajov vypočítavajú, koľko spálite kalórií, ale aj ďalšie hodnoty. Môžete sa tiež rozhodnúť zdieľať tieto informácie s inými apkami a synchronizovať ich medzi všetkými svojimi zariadeniami.

V systéme iOS 14 môžete po nastavení profilu v apke Zdravie začať zobrazením zoznamu dostupných zdravotných funkcií na tabe Zhrnutie. Zoznam dostupných zdravotných funkcií umožňuje zobraziť a povoliť dostupné zdravotné funkcie. Môžete naň prejsť aj klepnutím na svoj profilový obrázok vpravo hore a klepnutím na Dostupné zdravotné funkcie.

 

Výber obľúbených kategórií na sledovanie

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prehľad. 
 2. V pravom hornom rohu klepnite na Upraviť. 
 3. Ak chcete pridať alebo odstrániť obľúbenú kategóriu, klepnite na ňu. Kategórie označené modrou hviezdičkou    sa zobrazia medzi vašimi obľúbenými položkami.
 4. Po skončení klepnite na Hotovo. 

Obľúbené položky zobrazujú, ako sa vám v daný deň darí v jednotlivých kategóriách, ako sú napríklad Minúty všímavosti alebo Kroky. Ďalšie informácie o danej kategórii získate tak, že na ňu klepnete. 

Pridanie informácií o zdraví

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prechádzať. 
 2. Klepnite na niektorú kategóriu, napríklad Aktivita. 
 3. Klepnite na podkategóriu, napríklad Kroky.
 4. Klepnite na položku Pridať dáta v pravom hornom rohu.
 5. Zadajte dátum, čas a dáta danej aktivity.
 6. Po skončení klepnite na položku Pridať.

 

Výber apiek, ktoré zdieľajú informácie s apkou Zdravie

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prehľad.
 2. Klepnite na svoj profilový obrázok v pravom hornom rohu. 
 3. V časti Súkromie klepnite na položku Apky. Zobrazia sa apky, ktoré už vlastníte a sú kompatibilné s apkou Zdravie. Ak sa niektorá apka nezobrazuje, pravdepodobne nie je kompatibilná. 
 4. Klepnite na niektorú apku a zapnite kategórie zdravotných dát, ktoré má táto apka sledovať.

Ak sledujete rôzne informácie v niekoľkých apkách, apka Zdravie ich dokáže zobrazovať na jednom mieste. Spravujte dáta pridávané do apky Zdravie

Apky pre hodinky Apple Watch takisto dokážu čítať a zapisovať zdravotné dáta. Spravovať ich môžete priamo na hodinkách Apple Watch: Prejdite na Nastavenia > Zdravie > Apky. 

Sledovanie zmien zdravia v priebehu času

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na tab Prehľad. 
 2. Rolujte nadol do sekcie Dôležité info. V tejto časti sa vaše zdravie zobrazuje v priebehu času, takže vidíte, ako ste na tom celkove. 
 3. Klepnite na jednotlivé dôležité informácie, ak chcete o danej kategórii zistiť viac, alebo klepnite na položku Zobraziť všetky dôležité informácie naspodku zoznamu. 

Pridanie ďalších zdravotných dát

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: