Používanie aplikácie Zdravie v iPhone alebo iPode touch

Aplikácia Zdravie zhromažďuje vaše zdravotné dáta z iPhonu, hodiniek Apple Watch a aplikácií, ktoré už používate, vďaka čomu môžete sledovať celý svoj pokrok na jednom mieste. 

Ikona aplikácie Zdravie

Aplikácia Zdravie zvýrazňuje štyri kategórie: Aktivita, Spánok, Všímavosť a Výživa. Aplikácia Zdravie automaticky počíta vaše kroky a vzdialenosť prejdenú pri chôdzi a behu. A ak máte aj hodinky Apple Watch, budú automaticky zaznamenávať dáta o vašej aktivite. Všetky informácie, ktoré o sebe zadáte alebo nameriate, máte úplne pod kontrolou a pri zamknutí iPhonu sa zašifrujú pomocou vášho kódu. 

Pridanie osobných údajov

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné údaje. 
 2. Klepnite na ikonu profilu a potom pridajte svoje údaje.
  Osobné údaje Dereka Parkera.

Pridanie údajov z vašich aplikácií do aplikácie Zdravie

Takto pridáte aplikácie a vyberiete, ktoré kategórie sledujú:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdroje. 
 2. Rolovaním prejdite na Aplikácie. Vidíte aplikácie, ktoré už vlastníte a sú kompatibilné s aplikáciou Zdravie. Ak sa niektorá aplikácia nezobrazuje, pravdepodobne nie je kompatibilná. 
 3. Klepnite na aplikáciu.
 4. Zapnite kategórie, ktoré chcete sledovať.

Taktiež môžete nájsť kompatibilné aplikácie priamo v aplikácii Zdravie:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdravotné údaje.
 2. Klepnite na kategóriu, ktorú chcete sledovať, ako napríklad Všímavosť. 
  Odporúčané aplikácie pre všímavosť a 2 minúty zaznamenaných minút Všímavosti.
 3. Rolovaním prejdite na Odporúčané aplikácie.
 4. Stiahnite si niektorú z odporúčaných aplikácií na sledovanie danej kategórie.
 5. Po stiahnutí aplikácie ju otvorte a nastavte.
 6. Otvorte aplikáciu Zdravie, klepnite na záložku Zdroje a potom klepnite na aplikáciu. Zapnite kategórie, ktoré chcete sledovať.

Vy rozhodujete o tom, aké informácie sa ukladajú do aplikácie Zdravie a ktoré aplikácie z nej môžu získať vaše informácie. Aplikácie, ktoré získavajú prístup k nástroju HealthKit, musia mať stanovené zásady ochrany osobných údajov. Skôr než aplikácii povolíte prístup k svojim zdravotným a kondičným informáciám, prečítajte si jej zásady ochrany osobných údajov.

Zobrazenie dát z hodiniek Apple Watch

Údaje aplikácie Zdravie sa automaticky pridajú z vašich hodiniek Apple Watch. Takto ich zobrazíte:

 • Ak si chcete pozrieť svoje ciele a dáta o pohybe, cvičení a státí, klepnite na záložku Zdravotné dáta, a potom na položku Aktivita.
 • Dáta o srdcovej frekvencii zobrazíte klepnutím na záložku Zdravotné dáta a potom na položku Srdce. Prečítajte si ďalšie informácie o presnosti a obmedzeniach senzora srdcovej frekvencie.
 • Ak chcete zobraziť dáta z aplikácie Dýchanie, klepnite na záložku Zdravotné dáta a potom na položku Všímavosť. Prečítajte si viac o aplikácii Dýchanie.

Ak aplikácia Zdravie nesleduje kroky alebo iné informácie z vášho iPhonu alebo iného zariadenia, skúste tieto kroky:

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Zdroje.
 2. V rámci položky Zariadenia klepnite na vaše hodinky Apple Watch.
 3. Klepnite na položku Nastavenia súkromia a skontrolujte, či je zapnutá funkcia Sledovanie kondície.

Zobrazenie denného pokroku

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na kartu Dnes. Ak chcete zobraziť iný deň, klepnite na iný dátum v kalendári.
  Zhrnutie informácií o zdraví vrátane všímavosti, srdcovej frekvencie, krokov, analýzy spánku a ďalších.
 2. Klepnite na ľubovoľné merané údaje, napríklad Kroky. 
 3. Ďalšie informácie zobrazíte klepnutím na graf.

Merané údaje môžete tiež pridať do obľúbených položiek, aby sa zobrazovali v hornej časti obrazovky Dnes. Klepnite na záložku Zdravotné dáta, potom na kategóriu a nakoniec na položku Pridať do obľúbených. 

Pridanie údajov z iných zdrojov

Zálohovanie zdravotných informácií

Informácie aplikácie Zdravie sú uložené v iCloude a pri prenose medzi iCloudom a vaším zariadením sa šifrujú. V iCloude sú uložené v zašifrovanej podobe. Ak už nechcete, aby sa údaje aplikácie Zdravie ukladali v iCloude, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a vypnite možnosť Zdravie.

Ak iCloud nepoužívate, môžete informácie v aplikácii Zdravie zálohovať zašifrovaním zálohy v iTunes

Johnov iPhone v iTunes.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: