Používanie apky Zdravie na iPhone alebo iPode touch

Apka Zdravie zhromažďuje vaše zdravotné dáta z iPhonu, hodiniek Apple Watch a apiek, ktoré už používate, vďaka čomu môžete sledovať celý svoj pokrok na jednom mieste. 

Ikona apky Zdravie

Apka Zdravie zvýrazňuje štyri kategórie: Aktivita, Spánok, Všímavosť a Výživa. Všetky informácie, ktoré o sebe zadáte alebo nameriate, máte úplne pod kontrolou a pri zamknutí iPhonu sa zašifrujú pomocou vášho kódu. 

Nastavenie apky Zdravie

Apka Zdravie automaticky počíta vaše kroky a vzdialenosť prejdenú pri chôdzi a behu. A ak máte aj hodinky Apple Watch, budú automaticky zaznamenávať dáta o vašej aktivite. Svoje zdravie môžete sledovať niekoľkými spôsobmi:

Ak chcete pridať svoje osobné údaje, upravte svoj profil:

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné dáta. 
 2. Klepnite na ikonu Ikona profilu a zadajte svoje údaje. 

 

Pridanie dát z apiek

Takto zistíte, ktoré z vašich apiek spolupracujú s apkou Zdravie:

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na záložku Zdroje. 
 2. Klepnite na apku. Ak sa niektorá apka nezobrazuje, pravdepodobne nie je s apkou Zdravie kompatibilná. 
 3. Zapnite kategórie, ktoré chcete sledovať.

Pridanie nových apiek:

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na záložku Zdravotné dáta.
 2. Klepnite na kategóriu, napríklad Všímavosť. 
 3. Stiahnite si niektorú z odporúčaných apiek na sledovanie danej kategórie.
 4. Keď sa apka nainštaluje, otvorte ju a nastavte.
 5. Otvorte apku Zdravie, klepnite na záložku Zdroje a potom klepnite na apku. Zapnite kategórie, ktoré chcete sledovať.

Vy rozhodujete o tom, aké informácie sa ukladajú do apky Zdravie a ktoré apky z nej môžu získať vaše informácie.*

Zobrazenie dát z hodiniek Apple Watch

 • Ak si chcete pozrieť svoje ciele a dáta o pohybe, cvičení a státí, klepnite na záložku Zdravotné dáta a potom na položku Aktivita.
 • Dáta o srdcovej frekvencii zobrazíte klepnutím na záložku Zdravotné dáta a potom na položku Srdce. Prečítajte si ďalšie informácie o presnosti a obmedzeniach senzora srdcovej frekvencie.
 • Ak chcete zobraziť dáta z apky Dýchanie, klepnite na záložku Zdravotné dáta a potom na položku Všímavosť. Prečítajte si viac o apke Dýchanie.

Ak apka Zdravie nepočíta kroky alebo nezaznamenáva iné informácie z vášho iPhonu alebo iného zariadenia, klepnite na záložku Zdroje a potom v časti Zariadenia klepnite na svoje zariadenie alebo príslušenstvo. Klepnite na položku Nastavenia súkromia > Pohyb a kondícia a skontrolujte, či je zapnutá funkcia Sledovanie kondície.

Zobrazenie denného pokroku

Klepnutím na záložku Dnes zobrazíte svoj pokrok v daný deň. Ak chcete zobraziť iný deň, klepnite na iný dátum v kalendári.

Klepnite na ľubovoľné merané údaje, napríklad Kroky. Ďalšie informácie zobrazíte klepnutím na graf.

Merané údaje môžete tiež pridať do obľúbených položiek, aby sa zobrazovali v hornej časti obrazovky Dnes. Klepnite na záložku Zdravotné dáta, potom na kategóriu a nakoniec na položku Pridať do obľúbených. 

Zálohovanie zdravotných informácií

Informácie apky Zdravie sú uložené v iCloude a pri prenose medzi iCloudom a vaším zariadením sa šifrujú. V iCloude sú uložené v zašifrovanej podobe. Ak už nechcete, aby sa údaje apky Zdravie ukladali v iCloude, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a vypnite možnosť Zdravie.

Ak iCloud nepoužívate, môžete informácie v apke Zdravie zálohovať zašifrovaním zálohy v iTunes

Využívanie apky Zdravie naplno

* Apky, ktoré získavajú prístup k nástroju HealthKit, musia mať stanovené zásady ochrany osobných údajov. Skôr než apke povolíte prístup k svojim zdravotným a kondičným informáciám, prečítajte si jej zásady ochrany osobných údajov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: