Sledovanie spánku na hodinkách Apple Watch a používanie funkcie Spánok na iPhone

Môžete si vytvárať personalizované rozvrhy spánku, ktoré vám pomôžu plniť spánkové ciele a zlepšovať celkový zdravotný stav.

Nastavenie funkcie Spánok

Dostatok spánku je dôležitý pre váš celkový zdravotný stav. Aplikácia Zdravie na iPhone vám môže pomôcť so stanovením spánkového cieľa a sledovaním priebežného pokroku pri jeho dosahovaní.

Nastavenie funkcie Spánok na iPhone

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Zdravie.
 2. V sekcii Nastavte si spánok klepnite na Začíname a potom na Ďalej.
 3. Podľa pokynov na obrazovke nastavte tieto údaje:
  • Spánkové ciele: Nastavte počet hodín, ktoré chcete stráviť spánkom.
  • Časy večierky a budíčka: Nastavte, kedy chcete ísť spať a kedy sa chcete zobudiť.
  • Režim spánku: V čase večierky môže iPhone zapnúť funkciu Nerušiť a stlmiť zamknutú plochu, aby sa obmedzilo rozptyľovanie a chránil sa váš spánok.
  • Skratky na upokojenie pred spaním: Môžete pridať skratky, ktoré vám pomôžu venovať čas upokojeniu pred spaním, napríklad spustením scény v aplikácii Domácnosť, počúvaním playlistov s upokojujúcou hudbou alebo používaním vašej obľúbenej meditačnej aplikácie.
  • Sledovanie spánku na Apple Watch: Aby mohli hodinky sledovať váš spánok, majte ich nasadené, keď idete spať. Táto možnosť je k dispozícii počas nastavovania, ak ste hodinky Apple Watch predtým spárovali s iPhonom. Ak hodinky Apple Watch spárujete až po nastavení, funkcia Sledovanie spánku na Apple Watch sa bude dať zapnúť aj neskôr.

Funkcia Spánok nie je k dispozícii v kombinácii s Nastavením rodiny.

Úprava spánkového cieľa

Spánkový cieľ si môžete podľa potreby upraviť na iPhone alebo na hodinkách Apple Watch.

Úprava spánkového cieľa na iPhone

Na iPhone

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na Spánok.
 2. Klepnite na Celý rozvrh a možnosti.
 3. V sekcii Ďalšie podrobnosti klepnite na Spánkový cieľ.
 4. Upravte si spánkový cieľ a potom klepnutím na vybratý čas uložte vykonané zmeny.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Otvorte aplikáciu Spánok a klepnite na Celý rozvrh.
 2. V sekcii Možnosti klepnite na Spánkový cieľ.
 3. Pomocou tlačidiel plus a mínus cieľ upravte.
 4. Klepnutím na Spánkový cieľ vľavo hore sa vráťte a uložte vykonané zmeny.

Úprava rozvrhu spánku na iPhone

Ak si potrebujete aktualizovať rozvrh spánku, môžete vykonať zmeny v celom rozvrhu alebo len pre nasledujúci budíček. Ak použijete možnosť Len nasledujúci budíček, vykonané zmeny sa aplikujú len na nasledujúci deň. Zmeny celého rozvrhu sa aplikujú na všetky dni v budúcnosti.

Úprava len pre nasledujúci budíček na iPhone

Aktualizácia len nasledujúceho budíčka

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie, naspodku obrazovky klepnite na Prechádzať a potom klepnite na Spánok. Ak ste si aplikáciu Spánok pridali medzi obľúbené aplikácie, máte k nej prístup zo stránky Zhrnutie v aplikácii Zdravie.
 2. V sekcii Aktuálny rozvrh klepnite na Upraviť pod rozvrhom spánku.
 3. Potiahnutím zakriveného posuvníka nastavte čas večierky a budíčka. Ak rozvrh nezodpovedá spánkovému cieľu, posuvník sa zafarbí oranžovo.
 4. Klepnutím na Budíček zapnite budík a upravte jeho zvuk, hlasitosť a haptiku.
 5. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny.

Rozvrh spánku na ďalší deň môžete upraviť aj v aplikácii Hodiny.

Úprava celého rozvrhu spánku na iPhone

Aktualizácia celého rozvrhu

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na Spánok.
 2. V sekcii Celý rozvrh a možnosti klepnite na príslušný rozvrh.
 3. Pod rozvrhom, ktorý chcete aktualizovať, klepnite na Upraviť.
 4. Klepnite na Aktívne dni a potiahnutím zakriveného posuvníka nastavte čas večierky a budíčka. Ak rozvrh nezodpovedá spánkovému cieľu, posuvník sa zafarbí oranžovo.
 5. Klepnutím na Budíček zapnite budík a upravte jeho zvuk, hlasitosť a haptiku.
 6. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny.

Podľa potreby môžete rozvrh spánku aj vypnúť. V aplikácii Zdravie klepnite na Prechádzať > Spánok > Celý rozvrh a možnosti. Potom klepnutím na Rozvrh spánku navrchu obrazovky rozvrh vypnite alebo zapnite.

Úprava rozvrhu spánku na hodinkách Apple Watch

Ak si potrebujete aktualizovať rozvrh spánku, môžete vykonať zmeny v celom rozvrhu alebo len pre nasledujúci budíček. Ak použijete možnosť Len nasledujúci budíček, vykonané zmeny sa aplikujú len na nasledujúci deň. Zmeny celého rozvrhu sa aplikujú na všetky dni v budúcnosti.


Úprava len pre nasledujúci budíček na hodinkách Apple Watch

Aktualizácia len nasledujúceho budíčka

 1. Otvorte aplikáciu Spánok.
 2. V sekcii Aktuálny rozvrh klepnite na rozvrh.
 3. Klepnite na Budíček alebo Večierka.
 4. Klepnite na hodinu alebo minútu a otáčaním korunky Digital Crown nastavte čas. Potom nastavenie uložte klepnutím na Nastaviť.
 5. Klepnutím na Budík zapnite budík a upravte zvuk a haptiku.
 6. Klepnutím na Upraviť rozvrh vľavo hore uložte zmeny pre nasledujúci deň.

 

Úprava celého rozvrhu spánku na hodinkách Apple Watch

Aktualizácia celého rozvrhu

 1. Otvorte aplikáciu Spánok a klepnite na Celý rozvrh.
 2. Klepnite na rozvrh, ktorý chcete upraviť.
 3. V sekcii Aktívny klepnite na dni a potom klepnite na dni, pre ktoré chcete rozvrh spánku nastaviť.
 4. Klepnutím na Hotovo uložte vykonané zmeny. 
 5. Klepnite na Budíček alebo Večierka.
 6. Klepnite na hodinu alebo minútu a otáčaním korunky Digital Crown nastavte čas. Potom nastavenie uložte klepnutím na Nastaviť.
 7. Klepnutím na Budík zapnite budík a upravte zvuk a haptiku budíka.
 8. Klepnutím na Upraviť rozvrh vľavo hore uložte zmeny pre celý rozvrh.

Podľa potreby môžete celý rozvrh aj vypnúť. V aplikácii Spánok klepnite na Celý rozvrh a potom rozvrh spánku vypnite alebo zapnite klepnutím na Rozvrh spánku.

Správa skratiek na upokojenie pred spaním

Na iPhone si môžete pridať skratky pre aplikácie, ktoré vám pomôžu relaxovať a pripraviť sa na spánok. 

Skratky na upokojenie pred spaním

Pridanie skratky

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na Spánok.
 2. V sekcii Celý rozvrh a možnosti klepnite na požadovaný rozvrh.
 3. Klepnite na Skratky na upokojenie pred spaním.
 4. Klepnite na Pridať skratku alebo Pridať ďalšiu skratku, ak ste už predtým nejakú pridali.
 5. Klepnite na aplikáciu a potom klepnutím na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať pridajte skratku. Môžete tiež klepnúť na Zobraziť apky z App Storu, vyhľadať nové aplikácie a pridať ich.

Odstránenie skratky

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na Spánok.
 2. V sekcii Celý rozvrh a možnosti klepnite na požadovaný rozvrh.
 3. Klepnite na Skratky na upokojenie pred spaním.
 4. Klepnite na tlačidlo Odstrániť Tlačidlo Odstrániť.

Údaje o spánku na iPhone

Zobrazenie histórie spánku

Ak si chcete pozrieť históriu spánku, otvorte na iPhone aplikáciu Zdravie, naspodku obrazovky klepnite na Prechádzať a potom klepnite na Spánok. Ak ste si aplikáciu Spánok pridali medzi obľúbené aplikácie, máte k nej prístup zo stránky Zhrnutie v aplikácii Zdravie.

Na základe toho, ako iPhone využívate v noci, aplikácia Spánok na iPhone sleduje váš čas strávený v posteli a graficky ho znázorňuje. Pruhový graf je predvolene nastavený na T (týždeň). Klepnutím na M navrchu grafu zobrazíte históriu spánku za posledný mesiac. Klepnutím na Zobraziť ďalšie údaje o spánku zobrazíte podrobnosti o dĺžke spánku, napríklad Priemerný čas strávený v posteli a Priemerný čas spánku. Po klepnutí sa príslušné podrobnosti zobrazia v grafe vyššie.

Získavanie presnejších výsledkov pomocou hodiniek Apple Watch

Ak ste hodinky Apple Watch spárovali až po dokončení nastavenia v aplikácii Spánok, bude stále možné zapnúť funkciu Sledovanie spánku na Apple Watch. V aplikácii Moje hodinky na iPhone klepnite na Spánok a potom klepnutím na Sledovanie spánku na Apple Watch zapnite toto nastavenie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu presnosť výsledkov, keď máte hodinky nasadené počas spánku:

 • Zapnite Pripomienky nabíjania. Na iPhone otvorte aplikáciu Moje hodinky a klepnite na Spánok. Klepnite na Pripomienky nabíjania a zapnite na hodinkách Apple Watch pripomienku nabíjania pred časom upokojenia pred spaním. Ak sa batéria hodiniek vybije, údaje o spánku sa nebudú zaznamenávať.
 • Uistite sa, že máte hodinky Apple Watch nasadené pohodlne. Ak máte remienok hodiniek príliš voľný, akcelerometer môže počas prirodzeného spánku zaregistrovať príliš mnoho pohybu. 
Dátum zverejnenia: