Ovládanie iPhonu X a novšieho pomocou gest

Na pohotovú navigáciu, prechádzanie medzi aplikáciami, úpravu nastavení a prístup ku všetkými najpoužívanejším funkciám slúžia na iPhone X a novšom gestá.

Naučte sa základy

iPhone X zapnete alebo uspíte stlačením bočného tlačidla. Týmto tlačidlom sa ovláda aj Siri, Apple Pay a ďalšie funkcie.

 

Ilustrácia tlačidiel hlasitosti a bočného tlačidla na iPhone X

Zapnutie a vypnutie

iPhone X zapnete tak, že stlačíte bočné tlačidlo a podržíte ho, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Ak ho chcete vypnúť, stlačte bočné tlačidlo spolu s jedným z tlačidiel hlasitosti, podržte ich, až kým sa nezobrazí posuvník, a ten potom potiahnite.

Zobudenie a uspanie

iPhone X zobudíte tak, že ho zdvihnete alebo klepnete na jeho obrazovku.

Ak ho chcete uspať, stlačte bočné tlačidlo.

Používanie Siri

Povedzte „Hey Siri“. Môžete tiež podržať bočné tlačidlo.

Inštalovanie aplikácií

Keď si vyberiete aplikáciu v App Store, nainštalujete ju dvojitým stlačením bočného tlačidla.

Používanie služby Apple Pay

Ak chcete pomocou funkcie Face ID potvrdiť nákup cez Apple Pay, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a potom sa pozrite na iPhone X.

Ovládanie pomocou intuitívnych gest

Aby mohla byť predná strana iPhonu X jednou súvislou plochou, na ktorej vás nebude nič rušiť, nahradili sme tlačidlo Domov novými, no stále intuitívnymi spôsobmi ovládania. Začnite tým, že iPhone zdvihnete a pozriete sa naň. Funkcia Face ID ho odomkne. Ak je položený na stole alebo na inom rovnom povrchu, môžete ho zobudiť tak, že ho zdvihnete alebo klepnete na jeho obrazovku.

Odomknutie a prechod na plochu

iPhone X odomknete tak, že sa naň pozriete a potom potiahnete prstom nahor z dolnej časti zamknutej plochy. Potiahnutím prstom nahor zo spodného okraja sa takisto kedykoľvek vrátite na plochu.

Animácia znázorňujúca odomknutie iPhonu X

Prepínanie medzi aplikáciami

Obrazovka prepínania medzi aplikáciami na iPhone X

Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a podržte ho na mieste. Ak máte otvorenú aplikáciu, môžete ťahaním prstom pozdĺž spodného okraja obrazovky prepínať medzi aplikáciami.

Zobrazenie widgetov

Obrazovka s widgetmi na iPhone X

Ak si chcete pozrieť informácie z aplikácií, ktoré ste pridali medzi widgety, potiahnite na ploche alebo na zamknutej ploche prstom doprava.

Záložka Vyhľadať

Obrazovka vyhľadávania na iPhone X

Ak chcete rýchlo vyhľadať čokoľvek v zariadení alebo na webe, potiahnite prstom nadol zo strednej časti obrazovky.

Otvorenie ovládacieho centra

ovládacom centre môžete rýchlo meniť nastavenia a ovládať aplikácie. Otvoríte ho potiahnutím prstom nadol z pravého rohu obrazovky.

Animácia znázorňujúca otvorenie ovládacieho centra na iPhone X

 

Zobrazenie hlásení

Obrazovka hlásení na iPhone X

Ak si chcete pozrieť hlásenia (napríklad telefonátov, pripomienok alebo správ), potiahnite prstom nadol z horného okraja obrazovky.

Ako dočiahnuť na položky v hornej časti

Obrazovka znázorňujúca použitie funkcie Dosah iPhone X

Ak potrebujete jednou rukou dočiahnuť na položky v hornej časti, potiahnite prstom nadol na spodnom okraji obrazovky. Môžete tiež rýchlo potiahnuť prstom nahor na spodnom okraji obrazovky a potom zasa nadol.*

  

* Funkcia Dosah je predvolene vypnutá. Ak ju chcete zapnúť, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť, rolujte nadol, klepnite na položku Dosah a potom ju zapnite.

Dátum zverejnenia: