Používanie hlásení na iPhone alebo iPade

Prečítajte si, ako zobraziť a spravovať hlásenia, aby ste minimalizovali mieru vyrušovania počas dňa.

Otvorenie zo zamknutej obrazovky

Najnovšie hlásenia môžete na zamknutej obrazovke zobraziť zdvihnutím iPhonu, respektíve prebudením iPadu. Na zamknutej ploche môžete používať aj nasledujúce funkcie:

 • Klepnutím na jedno hlásenie otvoriť apku, z ktorej hlásenie pochádza.

 • Klepnutím na skupinu hlásení zobraziť všetky nedávne hlásenia danej apky.

 • Potiahnutím hlásenia doľava spravovať upozornenia danej apky alebo vymazať hlásenie.

 • Podržaním hlásenia zobraziť jeho obsah a vykonať rôzne rýchle akcie (ak ich daná apka ponúka).

Ak chcete na zamknutej obrazovke vždy vidieť obsah hlásení bez odomykania zariadenia, prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Zobrazovať náhľady a vyberte Vždy.

V systéme iOS 17 alebo novšom môže iPhone zobrazovať hlásenia aj v pasívnom režime.

ios-17-iphone-14-pro-lock-screen-notifications

Otvorenie z centra hlásení

V centre hlásení sa zobrazuje história hlásení, vďaka čomu sa môžete vrátiť a pozrieť si, čo ste zmeškali. Upozornenia možno z centra hlásení zobraziť dvoma spôsobmi:

 • Na zamknutej obrazovke potiahnite prstom nahor zo stredu obrazovky.

 • Na ľubovoľnej inej obrazovke potiahnite prstom nadol zo stredu hornej časti obrazovky.

Ak chcete vymazať históriu hlásení, klepnite na tlačidlo ZatvoriťTlačidlo Zatvoriť a potom klepnite na Vymazať.

Správa hlásení

Ak chcete hlásenia spravovať zo zamknutej obrazovky alebo centra hlásení, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom doľava cez upozornenie alebo skupinu upozornení.

 2. Klepnite na Možnosti a vyberte jednu z nasledujúcich možností: 

  • Vypnúť na 1 hodinu

  • Vypnúť na dnes

  • Zobraziť nastavenia

  • Vypnúť

ios-17-iphone-14-pro-manage-notifications

Môžete tiež klepnúť na Zobraziť nastavenia a zmeniť štýly upozornení alebo nastavenia upozornení pre konkrétnu apku.

Zmena spôsobu zobrazovania hlásení

 1. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia.

 2. V časti „Zobraziť ako“ vyberte požadovaný spôsob zobrazovania hlásení na zamknutej obrazovke:

  • Počet: V dolnej časti obrazovky sa zobrazuje celkový počet hlásení. Klepnutím na počet môžete zobraziť hlásenia.

  • Zoskupiť: V dolnej časti obrazovky sa zobrazujú prekrývajúce sa hlásenia. Najnovšie hlásenie je navrchu.

  • Zoznam: Hlásenia sa zobrazujú v zozname.

   ios-17-iphone-14-pro-settings-notifications

Na zmenu spôsobu zobrazovania hlásení potrebujete systém iOS 16 alebo novší.

Naplánovanie prehľadu hlásení

V systémoch iOS 15 a iPadOS 15 alebo novších si môžete naplánovať, kedy sa má každý deň zobraziť prehľad hlásení, aby ste ich mohli vybaviť vtedy, keď vám to vyhovuje. Prehľad je pre vás prispôsobený a je zoradený podľa priority na základe toho, ako apky používate, pričom najrelevantnejšie hlásenia sú navrchu.

Naplánovanie prehľadu hlásení:

 1. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Plánovaný prehľad a zapnite Plánovaný prehľad.

 2. V časti Apky v prehľade vyberte apky, ktoré chcete zahrnúť do prehľadu hlásení.

 3. V časti Rozvrh klepnite na tlačidlo PridaťTlačidlo Pridať a pridajte nový rozvrh. Ak chcete odstrániť existujúci rozvrh, klepnite na tlačidlo OdstrániťTlačidlo Odstrániť. Potom upravte čas jednotlivých plánovaných prehľadov, ktoré máte nastavené.

ios-17-iphone-14-pro-settings-notifications-scheduled-summary-on

Ak chcete do prehľadu pridať nové apky, vráťte sa na Nastavenia > Hlásenia > Plánovaný prehľad a v časti Apky v prehľade vyberte požadované apky. Pri každej apke sa zobrazuje číslo s priemerným počtom hlásení, ktoré z danej apky každý deň dostávate.

Zmena štýlov upozornení

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Hlásenia.

 2. V časti Štýl hlásení vyberte požadovanú apku.

 3. V časti Upozornenia vyberte požadovaný štýl upozornenia. Ak zapnete možnosť Povoliť hlásenia, vyberte, kedy sa majú hlásenia zobrazovať – okamžite alebo v naplánovanom prehľade hlásení.

Keď zapnete odznaky, ikony niektorých apiek môžu zobrazovať informácie. Keď napríklad zapnete odznaky pre apku Mail, nad jej ikonou na ploche sa bude zobrazovať počet neprečítaných e-mailov v priečinku Prijaté.

V systémoch iOS 15 a iPadOS 15 alebo novších môžete pre podporované apky zapnúť funkciu Kritické výstrahy, aby sa hlásenia zobrazovali aj v prípade, že iPhone je stlmený alebo máte nastavený Môj čas.

Zmena nastavení skupinových hlásení

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Hlásenia.

 2. Vyberte apku a klepnite na Zoskupovanie hlásení.

 3. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Automaticky: Hlásenia z apiek sa zoskupujú podľa kritérií usporiadania v apke, napríklad podľa témy alebo vlákna.

  • Podľa apky: Všetky hlásenia z apky sú zoskupené.

  • Vypnuté: Vypne zoskupovanie.

ios-17-iphone-14-pro-settings-notifications-messages-grouping-callout

Vypnutie hlásení pre konkrétne apky

 1. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia a potom klepnite na Návrhy Siri.

 2. Vypnite ktorúkoľvek apku.

Zmena spôsobu zobrazovania hlásení na zamknutej obrazovke

 1. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia a vyberte apku.

 2. Klepnite na Zobraziť náhľady a vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie upozornení založených na polohe

Niektoré apky vám posielajú relevantné upozornenia na základe vašej polohy. Môže sa vám napríklad zobraziť pripomienka, aby ste niekomu zavolali, keď prídete na konkrétne miesto alebo keď z neho odídete.

Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali takéto typy upozornení, môžete ich vypnúť. Prejdite na Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť > Lokalizačné služby a klepnutím na apku zapnite alebo vypnite upozornenia založené na polohe. Prečítajte si ďalšie informácie o lokalizačných službách.

ios-17-iphone-14-pro-settings-privacy-security-location-services

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: