Používanie režimu Night Shift na iPhone, iPade a iPode touch

Režim Night Shift automaticky upravuje farby na displeji tak, aby sa používali teplejšie odtiene spektra, ktoré sú pre oči príjemnejšie.

Informácie o režime Night Shift

Režim Night Shift1 podľa hodín a geolokačných funkcií zariadenia so systémom iOS určí, kedy na danom mieste zapadá slnko. Automaticky vtedy upraví farby na displeji tak, aby sa použili teplejšie odtiene spektra. Ráno potom obnoví normálne nastavenia displeja.

Night Shift

Zapnutie režimu Night Shift

Režim Night Shift možno zapnúť a vypnúť dvomi spôsobmi:

  • Otvorte ovládacie centrum. Zatlačte na ikonu ovládania jasu a klepnutím na ikonu Ikona jasu zapnite alebo vypnite režim Night Shift.
  • Prejdite do menu Nastavenia > Displej a jas > Night Shift.2 Na tej istej obrazovke môžete nastaviť čas, kedy sa má režim Night Shift automaticky zapnúť a upraviť teplotu farieb.

Režim Night Shift sa predvolene zapína od západu do východu slnka.

  1. Režim Night Shift je k dispozícii na iPhone 5s alebo novšom, iPade Pro, iPade (5. generácia a novšia), iPade Air alebo novšom, iPade mini 2 alebo novšom a iPode touch (6. generácia a novšia).
  2. Niektoré nastavenia prístupnosti pre displej vrátane funkcií Prevrátiť farby, Odtiene sivej a Zvýšiť kontrast môžu režim Night Shift alebo zobrazenie True Tone vypnúť.
Dátum zverejnenia: