Úprava jasu na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako upraviť jas displeja v ovládacom centre alebo v Nastaveniach.

úprava jasu v ovládacom centre

Úprava jasu v ovládacom centre

Jas môžete rýchlo upraviť v ovládacom centre:

  1. Na iPhone X alebo novšom alebo na iPade so systémom iOS 12 potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu displeja. Na iPhone 8 alebo staršom alebo na iPode touch potiahnite prstom nahor z dolného okraja displeja.
  2. Potiahnutím lišty jasu nahor alebo nadol upravte jas.

Prečítajte si viac o displeji na iPhone X alebo novšom.

úprava jasu v nastaveniach

Úprava jasu v Nastaveniach

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Displej a jas. 
  2. Potiahnutím posuvníka doprava alebo doľava upravte jas.

Odtiaľto môžete zapnúť technológiu True Tone*. Táto technológia využíva pokročilé viackanálové senzory, pomocou ktorých prispôsobuje farby a intenzitu displeja okolitému svetlu, aby bol obraz na displeji prirodzenejší.

Môžete tiež zapnúť režim Night Shift, ktorý automaticky upravuje farby displeja na teplejšie farby spektra, vďaka čomu displej menej namáha oči.

Niektoré nastavenia prístupnosti pre displej vrátane funkcií Prevrátiť farby, Odtiene sivej a Zvýšiť kontrast môžu vypnúť technológiu True Tone.

Úrovne jasu

Zariadenia so systémom iOS sú vybavené senzorom okolitého osvetlenia, pomocou ktorého upravujú úrovne jasu na základe okolitých svetelných podmienok. V tmavom prostredí senzor jas znižuje, na svetlých miestach ho zasa zvyšuje. Funkcia automatického jasu je predvolene zapnutá.

Pri zapnutom automatickom jase si môžete všimnúť, že posuvník jasu zariadenia sa posúva podľa toho, ako sa menia svetelné podmienky.

V systéme iOS 11 alebo novšom môžete automatický jas zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja.

iPod touch funkciu Automatický jas nepodporuje.

Ďalšie informácie

* Technológiu True Tone je možné používať v týchto zariadeniach: iPhone 8 alebo novší, 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia), 11-palcový iPad Pro, 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia), 10,5-palcový iPad Pro, iPad Pro (9,7-palcový), iPad Air (3. generácia) a iPad mini (5. generácia).

Dátum zverejnenia: