Úprava jasu a teploty farieb na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako na iPhone, iPade alebo iPode touch upravovať jas displeja a teplotu farieb.

Úprava jasu v ovládacom centre

Jas môžete na iPhone alebo iPade rýchlo upraviť v ovládacom centre:

  1. Na iPhone X a novšom alebo na iPade so systémom iOS 12 alebo iPadOS potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu displeja. Na iPhone 8 alebo staršom alebo na iPode touch potiahnite prstom nahor z dolného okraja displeja.
  2. Potiahnutím lišty jasu nahor alebo nadol upravte jas.

Prečítajte si viac o displeji na iPhone X alebo novšom.

Úprava jasu a teploty farieb v Nastaveniach

  1. Prejdite na Nastavenia > Displej a jas. 
  2. Potiahnutím posuvníka doprava alebo doľava upravte jas.

Na tejto obrazovke môžete zapnúť tmavý režim, ktorý je navrhnutý tak, aby znižoval únavu očí. Tmavý režim využíva tmavú farebnú schému, ktorá sa nastaví v celom systéme vrátane apiek dodaných spolu so zariadením a mnohých apiek iných výrobcov.

Technológia True Tone*, ktorá je predvolene zapnutá, využíva pokročilé senzory, pomocou ktorých prispôsobuje farby a intenzitu displeja okolitému svetlu, aby bol obraz na displeji prirodzenejší.

Ak technológiu True Tone vypnete, displej bude udržiavať konštantné farby a intenzitu bez ohľadu na zmeny okolitého svetla.

Môžete tiež zapnúť režim Night Shift, ktorý upravuje farby na displeji tak, aby sa používali teplejšie odtiene spektra, ktoré sú pre oči príjemnejšie. Ak chcete upraviť teplotu farieb smerom k teplejším alebo studenším odtieňom, prejdite na Nastavenia > Displej a jas > Night Shift a použite posuvník teploty farieb.

Niektoré nastavenia prístupnosti pre displej vrátane funkcií Prevrátiť farby, Odtiene sivej a Zvýšiť kontrast môžu vypnúť True Tone technológiu.

Úrovne jasu

Zariadenia so systémom iOS sú vybavené senzorom okolitého osvetlenia, pomocou ktorého upravujú úrovne jasu na základe okolitých svetelných podmienok. V tmavom prostredí senzor jas znižuje, na svetlých miestach ho zasa zvyšuje. Funkcia automatického jasu je predvolene zapnutá.

Pri zapnutom automatickom jase si môžete všimnúť, že posuvník jasu zariadenia sa posúva podľa toho, ako sa menia svetelné podmienky.

Automatický jas môžete zapnúť alebo vypnúť v menu Nastavenia > Prístupnosť > Displej a veľkosť textu. Ak chcete nastavenia automatického jasu resetovať, vypnite funkciu Automatický jas a potom ju znova zapnite. 

iPod touch funkciu Automatický jas nepodporuje.

Viac informácií

*Technológiu True Tone je možné používať v týchto zariadeniach: iPhone 8 alebo novší, 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia), 11-palcový iPad Pro, 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia), 10,5-palcový iPad Pro, iPad Pro (9,7-palcový), iPad Air (3. generácia) a iPad mini (5. generácia).

Dátum zverejnenia: