Začíname s používaním Apple Business Managera alebo Apple School Managera so správou mobilných zariadení

Na riadenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch môžete používať Apple Business Manager alebo Apple School Manager. Môžete si tiež zariadenie so systémom iOS nakonfigurovať tak, aby sa automaticky zaregistrovalo do správy mobilných zariadení (MDM).

Tento článok je určený pre správcov systému.

Riadené zariadenia môžete začať používať, keď má vaša organizácia alebo vzdelávacia organizácia nastavenú automatizovanú registráciu zariadení. Ak potrebujete pomoc s pridaním servera MDM a priradením zariadení k nemu, pozrite si používateľskú príručku pre Apple Business Manager alebo používateľskú príručku pre Apple School Manager. Ak chcete získať viac informácií o konfigurácii nastavení registrácie v riešení MDM počas aktivácie, budete sa pravdepodobne musieť obrátiť na dodávateľa príslušného riešenia MDM alebo si pozrieť používateľskú príručku k nástroju Profile Manager,

Kontrola sieťových požiadaviek

Keď sa iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV alebo Mac zaregistruje v riešení MDM, zariadenie musí mať prístup k nasledujúcim hostiteľom:

  • albert.apple.com
  • iprofiles.apple.com 
  • crl3.digicert.com
  • crl4.digicert.com
  • ocsp.digicert.com

Po dokončení registrácie riešenie MDM používa službu Apple Push Notifications, ktorá vyžaduje prístup k sieti.

Nastavenie nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Keď aktivujete nový iPhone, iPad alebo iPod touch, aktivačný server pre systém iOS poskytne zariadeniu URL adresu servera MDM. Keď nastavujete priradené zariadenie, počas nastavovania sa môže zobraziť táto obrazovka:

Obrazovka aktivácie správy mobilných zariadení (MDM)

Na dokončenie nastavenia musí byť iPhone, iPad alebo iPod touch pripojený k sieti, ktorá má prístup k vášmu serveru MDM.

Nastavenie existujúceho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Všetky funkcie Apple Business Managera alebo Apple School Managera je možné používať len na novo aktivovaných zariadeniach. Ak už zariadenie bolo aktivované, je nutné vymazať ho a znova ho aktivovať. Môžete tiež použiť program Apple Configurator a pripraviť zariadenie použitím automatizovanej registrácie.

Obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch zo zálohy

Keď obnovujete zálohu na tom istom iPhone, iPade alebo iPode touch, stav riadenia sa obnoví zo zálohy. Ak obnovujete zálohu na inom iPhone, iPade alebo iPode touch, stav riadenia sa prevezme z Apple Business Managera alebo Apple School Managera.

Príklad: Ak nakonfigurujete zariadenie, ktoré má byť riadené a automaticky sa má zaregistrovať v riešení MDM, a potom obnovíte zálohu vytvorenú v čase, keď zariadenie nebolo riadené, zariadenie nebude riadené.

Viac informácií

Ak ste sa ešte nezaregistrovali v Apple Business Manageri alebo Apple School Manageri, prečítajte si, ako začať používať automatizovanú registrácia zariadení.

Dátum zverejnenia: