Používanie registrácie zariadení

Registrácia zariadení umožňuje automatizovať registráciu v riešení správy mobilných zariadení (MDM) a zjednodušiť počiatočné nastavenie zariadení. Zariadenia môžete počas aktivácie riadiť bez toho, aby ste ich museli fyzicky obsluhovať, a zamknutím registrácie v riešení MDM môžete zariadenia priebežne spravovať.

Kontrola podmienok dostupnosti

Služby Apple Business Manager a Apple School Manager sú v podporovaných krajinách a oblastiach k dispozícii pre organizácie, ktoré nakupujú zariadenia prostredníctvom niektorého z nasledujúcich kanálov:

 • Priamo od spoločnosti Apple
 • Od partnerských autorizovaných predajcov Apple
 • Od mobilných operátorov

Registrácia zariadení podporuje nasledujúce zariadenia:

 • Zariadenia so systémom iOS 7 alebo novším
 • Počítače Mac so systémom OS X Mavericks 10.9 alebo novším
 • Zariadenia Apple TV (4. generácia alebo novšie) so systémom tvOS 10.2 alebo novším

Ak chcete pridať zariadenia, ktoré ste nezakúpili (napríklad darovaný iPad), prečítajte si, ako manuálne zaregistrovať zariadenia.

Vyhľadanie čísla zákazníka Apple alebo ID predajcu

Pri registrácii budete potrebovať číslo zákazníka Apple alebo ID predajcu. Ak ho nepoznáte, vyhľadajte ho takto:

 • Ak ste zariadenia zakúpili od spoločnosti Apple, kontaktujte zástupcu oddelenia nákupu, finančné oddelenie alebo člena obchodného tímu spoločnosti Apple a požiadajte ho o svoje číslo zákazníka Apple.
 • Ak ste zariadenia zakúpili od autorizovaného predajcu Apple alebo mobilného operátora, požiadajte ho o jeho ID predajcu a zároveň mu poskytnite svoje ID organizácie. Prečítajte si, kde nájsť svoje ID organizácie.

Registrácia organizácie alebo inštitúcie

 1. Prihláste sa do služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager.
 2. Kliknite na položku Zaregistrujte sa.
 3. Zadajte informácie o svojej organizácii alebo inštitúcii.

Keď sa zaregistrujete, po overení zadaných informácií a schválení registrácie dostanete e-mail. 

Pridanie obchodných informácií

Po schválení registrácie sa prihláste a pridajte obchodné informácie.

 1. Prihláste sa do služby Apple Business Manager alebo Apple School Manager.
 2. Kliknite na položku Nastavenia a potom na položku Nastavenia správy zariadení.
 3. Kliknite na položku Upraviť vedľa položky Čísla zákazníkov, zadajte požadované informácie a potom kliknite na položku Použiť.

Pridanie servera MDM

Keď sa zaregistrujete a pridáte obchodné informácie, pridajte server MDM do služby Apple Business Manager alebo do služby Apple School Manager.

Po pridaní servera MDM môžete začať s používaním riešenia MDM.

Manuálne pridanie zariadení

Ak chcete pridať zariadenia so systémom iOS, ktoré ste nezakúpili v rámci Programu registrácie zariadení (napríklad darovaný iPad), prečítajte si, ako manuálne pridať zariadenia so systémom iOS v nástroji Apple Configurator 2. Po manuálnom pridaní zariadenia priraďte zariadenie k serveru MDM v službe Apple Business Manager, respektíve v službe Apple School Manager.

Ďalšia pomoc so službou Apple Business Manager

Ďalšia pomoc so službou Apple School Manager

Dátum zverejnenia: