Ak klienti pre macOS a iOS neprijímajú push hlásenia Apple

Prečítajte si, ako postupovať, ak klienti pre macOS a iOS neregistrujú push hlásenia po pripojení k sieti.

Tento článok je určený pre správcov siete.

Spôsob pripojenia služby Apple Push Notification Service

Klienti pre macOS a iOS potrebujú na používanie služby Apple Push Notification Service (APNs) priame a trvalé pripojenie k serverom spoločnosti Apple.

iPhony, iPady a iPody touch sa k serverom služby APNs môžu pripájať cez Wi-Fi alebo mobilné dáta (ak je pripojenie k dispozícii).

Skontrolujte požadované porty

Ak používate Wi-Fi za firewallom alebo mobilné dáta so súkromným názvom prístupového bodu, budete sa musieť pripojiť ku konkrétnym portom. Servery služby APNs vyžadujú priame pripojenie bez proxy servera na týchto portoch:

  • Port TCP 5223 na komunikáciu so servermi služby APNs.
  • Port TCP 443 alebo 2197 na odosielanie hlásení na servery služby APNs.*
  • Na aktiváciu zariadenia je potrebný port TCP 443. Slúži aj ako náhradný port (len vo Wi-Fi sieti) v prípade, ak sa zariadenie nemôže k službe APNs pripojiť cez port 5223.

Servery služby APNs využívajú vyrovnávanie zaťaženia, takže pri prijímaní hlásení sa vaše zariadenia nepripájajú vždy k rovnakej verejnej IP adrese. Najvhodnejšie je povoliť zariadeniu prístup k týmto portom v celom bloku adries 17.0.0.0/8, ktorý je priradený spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie

* Niektoré servery MDM môžu naďalej používať port 2195 na odosielanie hlásení do služby APNs a port 2196 na odpovede.

Dátum zverejnenia: