Ak nedostávate push hlásenia Apple

Ak pri pripojení k určitej sieti nedostávate push hlásenia Apple, obráťte sa na správcu danej siete.

Mac a zariadenia so systémom iOS potrebujú na používanie služby push hlásení spoločnosti Apple (APNs – Apple Push Notification sevice) priame a trvalé pripojenie k serverom spoločnosti Apple.

iPhony, iPady a iPody touch sa k serverom služby APNs môžu pripájať cez Wi-Fi alebo mobilné dáta (ak ich podporujú).

Ak používate Wi-Fi za firewallom alebo mobilné dáta so súkromným názvom prístupového bodu, budete sa musieť pripojiť ku konkrétnym portom. Servery služby APNs vyžadujú priame pripojenie bez proxy servera na týchto portoch:

  • Port TCP 5223 na komunikáciu so servermi služby APNs.
  • Port TCP 2195 na odosielanie hlásení na servery služby APNs.
  • Port TCP 2196 pre službu spätnej väzby služby APNs.
  • Na aktiváciu zariadenia je potrebný port TCP 443. Slúži aj ako náhradný port (len vo Wi-Fi sieti) v prípade, ak sa zariadenie nemôže k službe APNs pripojiť cez port 5223.

Požiadajte správcu siete, aby tieto porty sprístupnil.

Servery služby APNs využívajú vyrovnávanie zaťaženia, takže pri prijímaní hlásení sa vaše zariadenia nepripájajú vždy k rovnakej verejnej IP adrese. Najvhodnejšie je povoliť zariadeniu prístup k týmto portom v celom bloku adries 17.0.0.0/8, ktorý je priradený spoločnosti Apple.

Prečítajte si ďalšie informácie o portoch používaných službami spoločnosti Apple. Ďalšie informácie o službe Apple Push Notification service nájdete na webovej stránke Apple Developer.

Dátum zverejnenia: