Ak zariadenia Apple nedostávajú push hlásenia Apple

Prečítajte si, ako postupovať, ak zariadenia Apple neregistrujú push hlásenia Apple po pripojení k sieti.

Tento článok je určený pre správcov siete.

Spôsob pripojenia služby Apple Push Notification Service (APNs)

Na používanie služby APNs (Apple Push Notification Service) zariadenia so systémami macOS, iOS, tvOS a watchOS potrebujú trvalé pripojenie k serverom Apple prostredníctvom siete Ethernet, mobilných dát (ak ho podporujú) alebo Wi-Fi.

Overenie požadovaných portov a hostiteľov

Ak používate firewall alebo súkromný názov prístupového bodu (APN) na mobilné dátové pripojenie, vaše zariadenia Apple musia byť schopné pripojiť sa ku konkrétnym portom na konkrétnych hostiteľoch:

 • Port TCP 5223 na komunikáciu so servermi služby APNs.
 • Port TCP 443 alebo 2197 na odosielanie hlásení na servery služby APNs.*

Port TCP 443 sa používa počas aktivácie zariadenia a v prípade núdze aj neskôr, ak sa zariadenia nemôžu pripojiť k službe APNs na porte 5223. Pripojenie na porte 443 používa proxy server, pokiaľ tento server umožňuje priechod komunikácie bez dešifrovania.

Servery služby APNs využívajú vyrovnávanie zaťaženia, takže pri prijímaní hlásení sa vaše zariadenia nepripájajú vždy k rovnakej verejnej IP adrese. Najvhodnejšie je povoliť zariadeniu prístup k týmto portom v celom bloku adries 17.0.0.0/8, ktorý je priradený spoločnosti Apple.

Ak nemôžete povoliť prístup k celému bloku adries 17.0.0.0/8, povoľte prístup prostredníctvom tých istých portov k nasledujúcim rozsahom siete používajúcej protokol IPv4 alebo IPv6:

IPv4

 • 17.249.0.0/16
 • 17.252.0.0/16
 • 17.57.144.0/22
 • 17.188.128.0/18
 • 17.188.20.0/23

IPv6

 • 2620:149:a44::/48
 • 2403:300:a42::/48
 • 2403:300:a51::/48
 • 2a01:b740:a42::/48

Viac informácií

* Staršie porty 2195 a 2196 sú zastarané a po konci marca 2021 nebudú podporované.

Dátum zverejnenia: