Vypnutie klasického ovládania hlasom v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako nastaviť správanie bočného tlačidla alebo tlačidla Domov pri používaní klasického ovládania hlasom alebo Siri v iPhone, iPade alebo iPode touch.

V iPhone X alebo novšom môžete nastaviť, aby sa pri stlačení a podržaní bočného tlačidla zariadenia neaktivovala funkcia Siri ani klasické ovládanie hlasom. V iPhone 8 alebo staršom môžete nastaviť, aby sa pri stlačení a podržaní tlačidla Domov neaktivovala funkcia Siri ani klasické ovládanie hlasom. 

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. V iPhone X alebo novšom prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť a potom klepnite na položku Bočné tlačidlo. V iPhone 8 alebo novšom prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť a potom klepnite na položku Tlačidlo Domov.
  2. V časti „Podržte a rozprávajte“ vyberte jednu z týchto možností:
    • Siri: Na stlačenie a podržanie tlačidla Domov zareaguje Siri.
    • Klasické ovládanie hlasom: Na stlačenie a podržanie tlačidla Domov zareaguje klasické ovládanie hlasom. Táto možnosť zároveň vypne Siri.
    • Vypnuté: Na stlačenie a podržanie tlačidla Domov nebude zariadenie vôbec reagovať.

Nastavenie pre stlačenie a podržanie sa vzťahuje len na bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov. Ak používate náhlavnú súpravu a neočakávane sa aktivuje Siri alebo klasické ovládanie hlasom, skontrolujte, či je konektor súpravy úplne zasunutý do zariadenia.

Ak je konektor náhlavnej súpravy uvoľnený alebo opotrebovaný, ak sú káble rozstrapkané alebo ak sa na konektor alebo diaľkový ovládač dostane vlhkosť, môže sa neočakávane aktivovať Siri alebo klasické ovládanie hlasom. Ak tento problém pretrváva, skúste použiť inú náhlavnú súpravu.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: