Vypnutie ovládania hlasom v iPhone

Prečítajte si, ako nastaviť správanie bočného tlačidla alebo tlačidla Domov pri používaní ovládania hlasom alebo Siri v iPhone, iPade alebo iPode touch.

V iPhone X alebo novšom môžete nastaviť, aby sa pri stlačení a podržaní bočného tlačidla zariadenia neaktivovalo Siri ani ovládanie hlasom. V iPhone 8 alebo staršom môžete nastaviť, aby sa pri stlačení a podržaní tlačidla Domov neaktivovalo Siri ani ovládanie hlasom. 

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. V iPhone X alebo novšom prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Bočné tlačidlo. V iPhone 8 alebo staršom prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Tlačidlo Domov.
  2. V časti „Podržte a rozprávajte“ vyberte jednu z týchto možností:
    • Siri: Na stlačenie a podržanie tlačidla Domov zareaguje Siri.
    • Ovládanie hlasom: Na stlačenie a podržanie tlačidla Domov zareaguje klasické ovládanie hlasom. Táto možnosť zároveň vypne Siri.
    • Vypnuté: Na stlačenie a podržanie tlačidla Domov nebude zariadenie vôbec reagovať.

Nastavenie pre stlačenie a podržanie sa vzťahuje len na bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov. Ak používate slúchadlá s mikrofónom a neočakávane sa aktivuje Siri alebo ovládanie hlasom, skontrolujte, či je konektor slúchadiel s mikrofónom úplne zasunutý do zariadenia.

Ak je konektor slúchadiel s mikrofónom uvoľnený alebo opotrebovaný, ak sú káble rozstrapkané alebo ak sa na konektor alebo diaľkový ovládač dostane vlhkosť, môže sa neočakávane aktivovať Siri alebo ovládanie hlasom. Ak tento problém pretrváva, skúste použiť iné slúchadlá s mikrofónom.

Prečítajte si ďalšie informácie o Siri v iPhone, iPade alebo iPode touch.

Dátum zverejnenia: