Čo je nové v apke Pages pre Mac

Prečítajte si o nových funkciách v apke Pages 10.3.5 pre Mac.

Ikona apky macOS Pages

Svieži nový vzhľad

Nový vylepšený dizajn v systéme macOS Big Sur.

A ďalšie novinky

 • Vylepšenia stability a výkonu.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie k všetkým funkciám apky Pages pre Mac.

Novinky v apke Pages 10.2 pre Mac

 • V apke sú k dispozícii nové šablóny správ, ktoré vám pomôžu začať.
 • Dokumenty možno vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.


Novinky v apke Pages 10.1 pre Mac

 • Priamo v dokumentoch môžete prehrávať videá zo služieb YouTube a Vimeo.* Viac informácií
 • K obrázkom, videám, tvarom a iným objektom môžete jednoducho pridávať titulky a názvy. Viac informácií
 • Nové funkcie umožňujú vytvárať flexibilnejšie vzorce. 
 • Môžete importovať knihu z apky iBooks Author, aby ste na nej pracovali v apke Pages. Viac informácií

* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Novinky v apke Pages 10.0 pre Mac

 • V apke sú k dispozícii rôzne pútavé šablóny, ktoré vám pomôžu začať.
 • Dokument Pages možno pridať do zdieľaného priečinka na iCloud Drive, kde na ňom možno automaticky začať spolupracovať. Táto funkcia si vyžaduje systém macOS 10.15.4. Viac informácií
 • Pridaním iniciály môžete odsek zvýrazniť veľkým ozdobným prvým písmenom. Viac informácií
 • Na pozadie dokumentov možno pridať farbu, prechod alebo obrázok. Viac informácií
 • Prerobený Výber šablón umožňuje jednoduchší prístup k nedávno použitým šablónam.
 • Tlač alebo export dokumentu vo formáte PDF spolu s komentármi. Viac informácií
 • Zdieľané dokumenty môžete upravovať offline a vaše zmeny sa nahrajú, keď budete znova online. Viac informácií
 • Dokumenty je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

Novinky v apke Pages 8.2 pre Mac

 • Možnosť nastavenia predvoleného písma a veľkosti písma pre všetky nové dokumenty vytvorené zo základných šablón. Viac informácií
 • Pomocou nového príkazu menu môžete prejsť na konkrétnu stranu.
 • Do dokumentov môžete jednoducho pridávať filmy vo formáte HEVC, čo umožňuje zmenšiť veľkosť súboru bez straty vizuálnej kvality. Viac informácií
 • K dispozícii je pridávanie popisov pre prístupnosť k zvukovým súborom, videám a kresbám. Viac informácií
 • Vylepšila sa prístupnosť exportovaných PDF súborov.

Novinky v apke Pages 8.1 pre Mac

 • Štýl textu môžete upraviť tým, že ho vyplníte prechodmi či obrázkami alebo použijete nové štýly obrysov. Viac informácií
 • Strany alebo sekcie môžete skopírovať a vložiť do iných dokumentov. Viac informácií
 • V dokumente s rozložením strany môžete v texte vytvárať odkazy na iné strany. Viac informácií
 • Obrázky, tvary a rovnice je možné vnoriť do textu v textových poliach, aby sa hýbali spolu s ním. Viac informácií
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách zobrazia inteligentne umiestnení do vzorov a objektov.
 • Opätovným použitím strany predlohy dosiahnete, že vzorové texty a médiá sa vrátia do pôvodného štýlu a na pôvodnú pozíciu. Viac informácií
 • Pomocou nových šablón pre romány môžete vytvárať knihy (k dispozícii len v angličtine).


Novinky v apke Pages 8.0 pre Mac

 • Nové zobrazenie obsahu umožňuje jednoducho sa pohybovať v dokumente alebo knihe. Viac informácií
 • Pomocou iCloudu si môžete všetky vlastné tvary synchronizovať vo všetkých zariadeniach. Viac informácií
 • Pomocou iCloudu si môžete všetky vlastné šablóny synchronizovať vo všetkých zariadeniach. Viac informácií
 • Do predlôh môžete pridávať vodiace lišty, ktoré vám pomôžu s rozložením.
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na dokumentoch.
 • Počas spolupráce môžete vložiť obsah a upravovať zoskupené objekty.
 • V čínštine, japončine a kórejčine teraz možno písať zvislo v celom dokumente aj v jednotlivých textových poliach. Viac informácií


Novinky v apke Pages 7.3 pre Mac

Svoje knihy môžete ponúkať na stiahnutie alebo zakúpenie v službe Apple Books. Viac informácií


Novinky v apke Pages 7.2 pre Mac

 • Dodajte apke Pages dramatický vzhľad pomocou tmavého režimu. Vyžaduje sa systém macOS MojaveViac informácií
 • Priamo na strane možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio. Viac informácií
 • Podpora funkcie Kontinuita pre apku Kamera vám umožní urobiť fotku alebo naskenovať dokument iPhonom alebo iPadom a potom ich automaticky zobrazí v prezentácii na Macu. Vyžaduje sa systém macOS Mojave a iOS 12Viac informácií
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v apke Pages 7.1 pre Mac

 • Možnosť sledovania zmien textu v tvaroch a textových poliach.
 • Na pozadie dokumentov s rozložením strany možno pridávať farby a obrázky.
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc do dokumentov s rozložením strany pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Viac informácií
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšená podpora arabčiny a hebrejčiny. Viac informácií


Novinky v apke Pages 7.0 pre Mac

 • Nové šablóny kníh pomáhajú s tvorbou interaktívnych kníh vo formáte EPUB. Ďalšie informácie
 • Dve strany sa dajú zobraziť vedľa seba a formátovať ako dvojstrany. Ďalšie informácie
 • Na dokumentoch uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Vyžaduje sa operačný systém macOS High SierraViac informácií
 • Pridaním galérie obrázkov možno na tej istej strane zobraziť zbierku fotiek.
 • Vytváranie predlôh, ktoré pomáhajú udržať konzistentný vzhľad v celom dokumente s rozložením strany. 
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Ďalšie možnosti zmenšenia veľkosti súborov s dokumentmi.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.


Novinky v apke Pages 6.3 pre Mac

 • Zobrazenie obsahu na postrannom paneli apky Preview a iných apiek na prehliadanie PDF súborov vďaka vylepšenému exportu do formátu PDF.
 • Riadky v tabuľkách, ktoré siahajú na viacero strán, môžete presúvať myšou. Viac informácií
 • Vylepšenia výkonu a stability


Novinky v apke Pages 6.2 pre Mac

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Viac informácií
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Viac informácií
 • Prepájanie textových polí tak, aby text z jedného poľa plynule pokračoval v ďalšom. Viac informácií
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Viac informácií
 • Export dokumentov ako kníh ePub s pevným rozložením. Viac informácií
 • Počas spolupráce možno meniť okraje, hlavičky, päty a veľkosť papiera. Ďalšie informácie
 • Vylepšená podpora hebrejčiny a arabčiny.
 • Funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Viac informácií


Novinky v apke Pages 6.1 pre Mac

 • Pridávanie záložiek umožňujúcich ľahko odkazovať z jednej časti dokumentu na inú. Viac informácií
 • Pridávanie elegantných matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Viac informácií
 • Rýchle otváranie dokumentov chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Viac informácií
 • Jednoduché nahrádzanie písiem v celom dokumente.
 • Import a export dokumentov vo formáte RTF. Viac informácií
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Nové funkcie na zobrazenie akcií a mien priebežne aktualizujú údaje o akciách v tabuľkách.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.


Novinky v apke Pages 6.0.5 pre Mac

 • Podpora Touch Baru na novom MacBooku Pro umožňuje jednoducho upravovať text, tvary, tabuľky a grafy.
 • Vylepšenia stability a výkonu.


Novinky v apke Pages 6.0 pre Mac

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia v beta verzii)
  • Úprava dokumentu súčasne s inými užívateľmi v Pages na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie dokumentov verejne alebo s konkrétnymi ľuďmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Viac informácií
 • Otváranie a úprava dokumentov vo formáte Pages ’05. Viac informácií
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou záložiek.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.

   
Dátum zverejnenia: