Čo je nové v aplikácii Pages pre Mac

Prečítajte si o nových funkciách v aplikácii Pages 8.2 pre Mac.

Nastavenie predvolených písiem

Nastavte predvolené písmo a veľkosť písma pre všetky nové dokumenty vytvorené zo základných šablón.

Ďalšie informácie

Rýchla navigácia

Pomocou menu Nový príkaz môžete prejsť na konkrétnu stranu.

Nové formáty filmu

Do dokumentov môžete jednoducho pridávať filmy vo formáte HEVC, čo umožňuje zmenšiť veľkosť súboru bez straty vizuálnej kvality.

Ďalšie informácie

A ďalšie novinky

 • Pridávanie popisov pre prístupnosť k zvukovým súborom, videám a kresbám. Ďalšie informácie
 • Vylepšená prístupnosť exportovaných PDF súborov.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie k všetkým funkciám aplikácie Pages pre Mac.


Novinky v aplikácii Pages 8.1 pre Mac

 • Štýl textu môžete upraviť tým, že ho vyplníte prechodmi či obrázkami alebo použijete nové štýly obrysov. Ďalšie informácie
 • Strany alebo sekcie môžete skopírovať a vložiť do iných dokumentov. Ďalšie informácie
 • V dokumente s rozložením strany môžete v texte vytvárať odkazy na iné strany. Ďalšie informácie
 • Do textu môžete umiestniť obrázky, tvary a rovnice vnorené do textových polí, aby sa posúvali spolu s textom. Ďalšie informácie
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách zobrazia inteligentne umiestnení do vzorov a objektov.
 • Opätovným použitím strany predlohy dosiahnete, že vzorové texty a médiá sa vrátia do pôvodného štýlu a na pôvodnú pozíciu. Ďalšie informácie
 • Pomocou nových šablón pre romány môžete vytvárať knihy (k dispozícii len v angličtine).


Novinky v aplikácii Pages 8.0 pre Mac

 • Nové zobrazenie obsahu umožňuje jednoducho sa pohybovať v dokumente alebo knihe. Ďalšie informácie
 • Pomocou iCloudu si môžete všetky vlastné tvary synchronizovať vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Pomocou iCloudu si môžete všetky vlastné šablóny synchronizovať vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Do predlôh môžete pridávať vodiace lišty, ktoré vám pomôžu s rozložením.
 • Zlepšil sa výkon pri spolupráci na dokumentoch.
 • Počas spolupráce môžete vložiť obsah a upravovať zoskupené objekty.
 • V čínštine, japončine a kórejčine teraz možno písať zvislo v celom dokumente aj v jednotlivých textových poliach. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Pages 7.3 pre Mac

Svoje knihy môžete ponúkať na stiahnutie alebo zakúpenie v službe Apple Books. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Pages 7.2 pre Mac

 • Dodajte aplikácii Pages dramatický vzhľad pomocou tmavého režimu. Vyžaduje sa systém macOS MojaveĎalšie informácie
 • Priamo na strane možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio. Ďalšie informácie
 • Podpora funkcie Kontinuita pre apku Kamera vám umožní urobiť fotku alebo naskenovať dokument iPhonom alebo iPadom a potom ich automaticky zobrazí v prezentácii na Macu. Vyžaduje sa systém macOS Mojave a iOS 12Ďalšie informácie
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšenia výkonu a stability.


Novinky v aplikácii Pages 7.1 pre Mac

 • Možnosť sledovania zmien textu v tvaroch a textových poliach.
 • Na pozadie dokumentov s rozložením strany môžete pridávať farby a obrázky.
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc do dokumentov s rozložením strany pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšená podpora arabčiny a hebrejčiny. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Pages 7.0 pre Mac

 • Nové šablóny kníh pomáhajú s tvorbou interaktívnych kníh vo formáte EPUB. Ďalšie informácie
 • Dve strany sa dajú zobraziť vedľa seba a formátovať ako dvojstrany. Ďalšie informácie
 • Na dokumentoch uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Vyžaduje sa operačný systém macOS High SierraĎalšie informácie
 • Pridaním galérie obrázkov možno na tej istej strane zobraziť zbierku fotiek.
 • Vytváranie predlôh, ktoré pomáhajú udržať konzistentný vzhľad v celom dokumente s rozložením strany. 
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Ďalšie možnosti zmenšenia veľkosti súborov s dokumentmi.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.


Novinky v aplikácii Pages 6.3 pre Mac

 • Zobrazenie obsahu na postrannom paneli aplikácie Preview a iných aplikácií na prehliadanie PDF súborov vďaka vylepšenému exportu do formátu PDF.
 • Riadky v tabuľkách, ktoré siahajú na viacero strán, môžete presúvať myšou. Ďalšie informácie
 • Vylepšenia výkonu a stability


Novinky v aplikácii Pages 6.2 pre Mac

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Prepájanie textových polí tak, aby text z jedného poľa plynule pokračoval v ďalšom. Ďalšie informácie
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Export dokumentov ako kníh ePub s pevným rozložením. Ďalšie informácie
 • Počas spolupráce možno meniť okraje, hlavičky, päty a veľkosť papiera. Ďalšie informácie
 • Vylepšená podpora hebrejčiny a arabčiny.
 • Funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Pages 6.1 pre Mac

 • Pridávanie záložiek umožňujúcich ľahko odkazovať z jednej časti dokumentu na inú. Ďalšie informácie
 • Pridávanie elegantných matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Rýchle otváranie dokumentov chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Jednoduché nahrádzanie písiem v celom dokumente.
 • Import a export dokumentov vo formáte RTF. Ďalšie informácie
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Nové funkcie na zobrazenie akcií a mien priebežne aktualizujú údaje o akciách v tabuľkách.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.


Novinky v aplikácii Pages 6.0.5 pre Mac

 • Podpora Touch Baru na novom MacBooku Pro umožňuje jednoducho upravovať text, tvary, tabuľky a grafy.
 • Vylepšenia stability a výkonu.


Novinky v aplikácii Pages 6.0 pre Mac

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia v beta verzii)
  • Úprava dokumentu súčasne s inými užívateľmi v Pages na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie dokumentov verejne alebo s konkrétnymi ľuďmi.
  • Zobrazenie ostatných užívateľov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Ďalšie informácie
 • Otváranie a úprava dokumentov vo formáte Pages ’05. Ďalšie informácie
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou záložiek.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.

   
Dátum zverejnenia: