Odosielanie a ukladanie obrázkov vo formáte GIF v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prostredníctvom aplikácie Správy v systéme iOS 10 alebo novšom máte v aplikácii #images k dispozícii stovky populárnych obrázkov vo formáte GIF, ktoré môžete pridávať do správ.

Aplikácia #images je dostupná v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, v Írsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Indii, Singapure, na Filipínach a v Japonsku

Pridanie obrázka vo formáte GIF z aplikácie #images

Prostredníctvom aplikácie #images v aplikácii Správy môžete vyberať obrázky vo formáte GIF a zdieľať ich so svojimi kontaktmi. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte aplikáciu Správy, klepnite na ikonu  a zadajte kontakt alebo klepnite na existujúcu konverzáciu.
 2. Klepnite na ikonu  a potom na ikonu .
 3. Ak chcete vyhľadať konkrétny obrázok vo formáte GIF, klepnite na položku Nájsť obrázky a potom zadajte kľúčové slovo, napríklad narodeniny.
 4. Klepnutím na obrázok vo formáte GIF ho pridajte do správy.
 5. Klepnutím na ikonu  odošlite správu.

Obrázky vo formáte GIF z aplikácie #images sú animované len v aplikácii Správy v zariadeniach Apple.

Uloženie obrázka vo formáte GIF

Obrázok vo formáte GIF, ktorý dostanete v správe, môžete uložiť do aplikácie Fotky na zariadení so systémom iOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Otvorte správu obsahujúcu obrázok vo formáte GIF, ktorý chcete uložiť.
 3. Podržte na obrázku vo formáte GIF prst a potom klepnite na položku Uložiť. Ak máte iPhone 6s alebo novší, na uloženie obrázka vo formáte GIF môžete použiť funkciu 3D Touch. Jednoducho zatlačte na príslušný obrázok vo formáte GIF, potiahnite nahor a klepnite na položku Uložiť.

Nahlásenie problému s obrázkom

Ak ste v aplikácii #images našli problém alebo obsah, ktorý vás znepokojuje, môžete ho nahlásiť:

 1. Klepnite na ikonu  a vyhľadajte obrázok, ktorý chcete nahlásiť.
 2. Keď ho nájdete, podržte na ňom prst, aby sa zobrazil väčší náhľad.
 3. Klepnite na názov aplikácie pod obrázkom, čím sa otvorí webová stránka obrázka v Safari.
 4. Klepnite na ikonu  a potom na položku Mail.
 5. Pošlite webovú stránku na adresu images-reports@apple.com spolu s popisom problému.

Ak máte otázku alebo podozrenie na porušovanie autorských práv, nahláste nám stránku tu.

Ak v zásuvke s aplikáciami chýba aplikácia #images

Skontrolujte, či je aplikácia #images povolená:

 1. Klepnutím na ikonu  otvorte zásuvku s aplikáciami. Potiahnite prstom doľava cez zásuvku s aplikáciami a potom klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na položku Upraviť a klepnutím na ikonu  pridajte aplikáciu #images.

Uistite sa, že klávesnica je nastavená na podporovaný jazyk a región. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a región.

Aplikácia #images je dostupná v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, v Írsku, Indii, Singapure, na Filipínach a v Japonsku.

Ďalšie informácie

Prostredníctvom aplikácií iMessage môžete spolupracovať s inými ľuďmi, ozdobovať správy nálepkami, zdieľať hudbu a robiť ďalšie veci.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: