Používanie aplikácií iMessage na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou aplikácií iMessage môžete spolupracovať s inými ľuďmi v konverzácii, ozdobovať správy nálepkami, zdieľať hudbu a používať ďalšie funkcie bez toho, aby ste museli opustiť aplikáciu Správy.

 

Začíname

Vyhľadanie aplikácií iMessage v zásuvke s aplikáciami

Zásuvka s aplikáciami vám poskytuje rýchly prístup k aplikáciám, ktoré môžete používať s aplikáciou Správy. 

Zobrazenie zásuvky s aplikáciami:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na ikonu  a zadajte kontakt alebo klepnite na existujúcu konverzáciu.
 3. Klepnite na ikonu  a posúvaním zásuvky aplikácií doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

Tu sú niektoré aplikácie, ktoré sa automaticky nachádzajú v zásuvke s aplikáciami:

Obchod: Umožňuje sťahovať aplikácie iMessage, ktoré možno používať s aplikáciou Správy.

Posledné: Zobrazuje naposledy používané aplikácie, ktoré možno používať s aplikáciou Správy, ako sú napríklad nálepky, obrázky a ďalšie.

Hudba: Umožňuje zdieľať naposledy prehrávané skladby z Apple Music.

Digital Touch: Umožňuje odosielať kresby, klepnutia, bozky, tlkot srdca a ďalšie prvky pomocou funkcie Digital Touch.

#images*: Umožňuje vyhľadávať v stovkách populárnych obrázkov GIF a pridávať ich do správ.

 

Apple Pay: Umožňuje odosielať a prijímať peniaze cez Apple Pay.*

 

*Aplikácie #images a Apple Pay nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Ak ste v aplikácii #images našli problém alebo obsah, ktorý vás znepokojuje, môžete ho nahlásiť, prípadne môžete odstrániť aplikáciu #images.

Použitie aplikácie so službou iMessage

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na ikonu . Zadajte kontakt alebo klepnite na existujúcu konverzáciu.
 2. Klepnutím na ikonu  otvorte zásuvku s aplikáciami.
 3. Posúvajte zásuvku s aplikáciami doľava alebo doprava a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť. Požadovanú aplikáciu potom otvorte tak, že na ňu klepnete.
  • Ak chcete pridať nálepku, podržte ju a potiahnite ju do bubliny správy. Nálepka sa automaticky odošle po pridaní do správy. Zovretím alebo rozovretím dvoch prstov môžete nálepku pred odoslaním zmenšiť alebo zväčšiť.
  • Ak chcete v správe použiť aplikáciu, otvorte aplikáciu alebo klepnite na obsah, ktorý chcete pridať do správy.
 4.  Klepnutím na ikonu  odošlite správu.

Dostali ste správu s aplikáciou iMessage, ktorú nemáte stiahnutú? Klepnite na modrý názov pod aplikáciou a príslušná aplikácia sa stiahne.

Sťahovanie aplikácií iMessage

Aplikácie na používanie so službou iMessage môžete vyhľadávať a sťahovať v obchode App Store pre iMessage. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Ak chcete prejsť do obchodu App Store pre iMessage, otvorte zásuvku s aplikáciami a klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na ikonu  vedľa aplikácie a potom klepnite na položku Inštalovať.
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID.
 4. Klepnutím na ikonu  sa vráťte do správy.

Keď sa aplikácia stiahne, nájdete ju v zásuvke s aplikáciami.

Niektoré aplikácie umožňujú uskutočňovať ďalšie nákupy priamo v aplikácii. Ak máte nastavené Rodinné zdieľanie, môžete používať funkciu Potvrdiť nákup, ktorá vám umožní kontrolovať sťahovanie aplikácií a nákupy v aplikáciách. Prečítajte si ďalšie informácie o nákupoch v aplikáciách.

Správa aplikácií iMessage

Aplikácie si môžete pridať do zoznamu Obľúbené, aby ste k nim v zásuvke s aplikáciami mali rýchly prístup. Môžete tiež zmeniť poradie aplikácií v zásuvke s aplikáciami, odstrániť aplikácie, ktoré už nepotrebujete, a spravovať aplikácie ďalšími spôsobmi. Postupujte takto:

 1. Klepnutím na ikonu  otvorte zásuvku s aplikáciami. Potom klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na položku Upraviť pravom hornom rohu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete aplikáciu pridať do zoznamu Obľúbené, klepnite na ikonu .
  • Ak chcete aplikáciu odstrániť, klepnite na ikonu .
  • Ak chcete zmeniť poradie aplikácií v zásuvke s aplikáciami, podržte ikonu  a presuňte aplikácie do požadovaného poradia.
  • Ak chcete aplikáciu skryť, vypnite ju.
 3. Klepnite na položku Hotovo.

Vymazanie aplikácií iMessage

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na ikonu . Zadajte kontakt alebo klepnite na existujúcu konverzáciu.
 3. Klepnite na ikonu . Potiahnite prstom doľava cez zásuvku s aplikáciami a klepnite na ikonu .
 4. Potiahnite prstom doľava cez aplikáciu a potom klepnite na položku Vymazať.

 

Ďalšie informácie

Aplikácie môžete sťahovať pomocou obchodu App Store na iPhone, iPade, iPode touch, Apple TV alebo počítači.

Dátum zverejnenia: