Používanie aplikácií iMessage na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou aplikácií iMessage môžete spolupracovať s inými ľuďmi v konverzácii, ozdobovať správy nálepkami, zdieľať hudbu a používať ďalšie funkcie bez toho, aby ste museli opustiť aplikáciu Správy.

iPhone so zobrazenými aplikáciami iMessage v konverzácii so správami

 

iPhone so zobrazeným hľadaním aplikácií iMessage

Vyhľadanie aplikácií iMessage v zásuvke s aplikáciami

Zásuvka s aplikáciami poskytuje rýchly prístup k aplikáciám, ktoré môžete používať v rámci správ. Zobrazenie zásuvky s aplikáciami:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo Napísať Napísať správu a začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Posúvajte zásuvku s aplikáciami doľava alebo doprava a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

Tu sú niektoré aplikácie, ktoré sa automaticky nachádzajú v zásuvke s aplikáciami:

Obchod: Umožňuje sťahovať aplikácie iMessage, ktoré možno používať s aplikáciou Správy.

Fotky: Umožňuje rýchlo pridávať do správ fotky bez toho, aby bolo potrebné opustiť aplikáciu.

Hudba: Umožňuje zdieľať naposledy prehrávané skladby z Apple Music.

Digital Touch: Umožňuje odosielať kresby, klepnutia, bozky, tlkot srdca a ďalšie prvky pomocou funkcie Digital Touch.

#images*: Umožňuje vyhľadávať v stovkách populárnych obrázkov GIF a pridávať ich do správ.

 

Apple Pay: Umožňuje odosielať a prijímať peniaze cez Apple Pay.*

 

Memoji: Môžete si vytvoriť a zdieľať animovaný symbol Memoji, ktorý používa váš hlas a vašu mimiku.*

Nálepky Memoji: Môžete si vytvárať vlastné samolepky Memoji zodpovedajúce vašej osobnosti a nálade.

*Aplikácie #images a Apple Pay nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ak ste v aplikácii #images našli problém alebo obsah, ktorý vás znepokojuje, môžete ho nahlásiť, prípadne môžete aplikáciu #images odstrániť. Na používanie symbolov Memoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad.

iPhone so zobrazením sťahovania aplikácií iMessage

Sťahovanie aplikácií iMessage

Aplikácie na používanie so službou iMessage môžete vyhľadávať a sťahovať v obchode App Store pre iMessage. Postupujte takto:

 1. Ak chcete prejsť do obchodu App Store pre iMessage, klepnite na ikonu Obchod Ikona obchodu App Store.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Získať alebo na ikonu ceny vedľa aplikácie a potom klepnite na položku Inštalovať. Na dokončenie nákupu môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.
 3. Klepnutím na sivú čiaru  sa vráťte k správe.

Keď sa aplikácia stiahne, nájdete ju v zásuvke s aplikáciami.

Niektoré aplikácie umožňujú uskutočňovať ďalšie nákupy priamo v aplikácii. Ak máte nastavené Rodinné zdieľanie, môžete používať funkciu Potvrdiť nákup, ktorá vám umožní kontrolovať sťahovanie aplikácií a nákupy v aplikáciách. Prečítajte si ďalšie informácie o nákupoch v aplikáciách.

iPhone so zobrazením odstránenia alebo pridávania aplikácií iMessage

Správa aplikácií iMessage

Aplikácie si môžete pridať do zoznamu Obľúbené, aby ste k nim v zásuvke s aplikáciami mali rýchly prístup. Môžete tiež zmeniť poradie aplikácií v zásuvke s aplikáciami, odstrániť aplikácie, ktoré už nepotrebujete, a spravovať aplikácie ďalšími spôsobmi. Postupujte takto:

 1. V zásuvke s aplikáciami potiahnite prstom doľava a klepnite na tlačidlo Viac Ikona Viac.
 2. Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete aplikáciu pridať do obľúbených položiek, klepnite na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať.
  • Ak chcete aplikáciu odstrániť z obľúbených položiek, klepnite na tlačidlo Odstrániť Tlačidlo Odstrániť a potom na Odstrániť z obľúbených.
  • Ak chcete zmeniť poradie aplikácií v zásuvke s aplikáciami, podržte ikonu so sivými čiarami Ikona s tromi čiarami a presuňte aplikácie do požadovaného poradia.
  • Ak chcete aplikáciu skryť, vypnite ju.
 3. Klepnite na Hotovo.

iPhone so zobrazením vymazania aplikácií iMessage

Vymazanie aplikácií iMessage

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo Napísať Napísať správu a začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Potiahnite prstom doľava cez zásuvku s aplikáciami a klepnite na tlačidlo Viac Ikona Viac.
 4. Potiahnite prstom doľava cez aplikáciu a potom klepnite na položku Vymazať.

Ďalšie možnosti správ iMessage

Aplikácie môžete sťahovať z obchodu App Store na iPhone, iPade, iPode touch, Apple TV alebo počítači.

Dátum zverejnenia: