Používanie aplikácií iMessage na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou aplikácií iMessage môžete spolupracovať s inými ľuďmi v konverzácii, ozdobovať správy nálepkami, zdieľať hudbu a používať ďalšie funkcie bez toho, aby ste museli opustiť aplikáciu Správy.

Aplikácie iMessage

 

Vyhľadanie aplikácií iMessage v zásuvke s aplikáciami

Zásuvka s aplikáciami vám poskytuje rýchly prístup k aplikáciám, ktoré môžete používať s aplikáciou Správy. Zobrazenie zásuvky s aplikáciami:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnutím na tlačidlo  začnite písať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Posúvajte zásuvku s aplikáciami doľava alebo doprava a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete použiť.

Tu sú niektoré aplikácie, ktoré sa automaticky nachádzajú v zásuvke s aplikáciami:

Obchod: Umožňuje sťahovať aplikácie iMessage, ktoré možno používať s aplikáciou Správy.

Fotky: Umožňuje rýchlo pridávať do správ fotky bez toho, aby bolo potrebné opustiť aplikáciu.

Hudba: Umožňuje zdieľať naposledy prehrávané skladby z Apple Music.

Digital Touch: Umožňuje odosielať kresby, klepnutia, bozky, tlkot srdca a ďalšie prvky pomocou funkcie Digital Touch.

#images*: Umožňuje vyhľadávať v stovkách populárnych obrázkov GIF a pridávať ich do správ.

 

Apple Pay: Umožňuje odosielať a prijímať peniaze cez Apple Pay.*

 

Animoji: Môžete vytvárať a zdieľať animované postavičky, ktoré hovoria vaším hlasom a napodobujú výrazy vašej tváre.*

Memoji: Môžete si vytvoriť vlastný symbol Memoji, ktorý bude zodpovedať vašej osobnosti a aktuálnej nálade.*

*Aplikácie #images a Apple Pay nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ak ste v aplikácii #images našli problém alebo obsah, ktorý vás znepokojuje, môžete ho nahlásiť, prípadne môžete aplikáciu #images odstrániť. Na používanie symbolov Animoji a Memoji je potrebný kompatibilný iPhone alebo iPad.

Sťahovanie aplikácií iMessage

Aplikácie na používanie so službou iMessage môžete vyhľadávať a sťahovať v obchode App Store pre iMessage. Postupujte takto:

 1. Ak chcete prejsť do obchodu App Store pre iMessage, klepnite na ikonu Ikona obchodu App Store.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Získať alebo na ikonu ceny vedľa aplikácie a potom klepnite na položku Inštalovať. Na dokončenie nákupu môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.
 3. Klepnutím na ikonu  sa vráťte do správy.

Keď sa aplikácia stiahne, nájdete ju v zásuvke s aplikáciami.

Niektoré aplikácie umožňujú uskutočňovať ďalšie nákupy priamo v aplikácii. Ak máte nastavené Rodinné zdieľanie, môžete používať funkciu Potvrdiť nákup, ktorá vám umožní kontrolovať sťahovanie aplikácií a nákupy v aplikáciách. Prečítajte si ďalšie informácie o nákupoch v aplikáciách.

Správa aplikácií iMessage

Aplikácie si môžete pridať do zoznamu Obľúbené, aby ste k nim v zásuvke s aplikáciami mali rýchly prístup. Môžete tiež zmeniť poradie aplikácií v zásuvke s aplikáciami, odstrániť aplikácie, ktoré už nepotrebujete, a spravovať aplikácie ďalšími spôsobmi. Postupujte takto:

 1. V zásuvke s aplikáciami potiahnite prstom doľava a klepnite na ikonu Ikona Viac.
 2. Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete aplikáciu pridať do zoznamu Obľúbené, klepnite na ikonu .
  • Ak chcete aplikáciu zo zoznamu Obľúbené odstrániť, klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku Odstrániť z obľúbených.
  • Ak chcete zmeniť poradie aplikácií v zásuvke s aplikáciami, podržte ikonu Ikona s tromi čiarami a presuňte aplikácie do požadovaného poradia.
  • Ak chcete aplikáciu skryť, vypnite ju.
 3. Klepnite na položku Hotovo.

Vymazanie aplikácií iMessage

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnutím na ikonu  začnite písať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Potiahnite prstom doľava cez zásuvku s aplikáciami a klepnite na ikonu Ikona Viac.
 4. Potiahnite prstom doľava cez aplikáciu a potom klepnite na položku Vymazať.

Ďalšie možnosti správ iMessage

Aplikácie môžete sťahovať z obchodu App Store na iPhone, iPade, iPode touch, Apple TV alebo počítači.

Dátum zverejnenia: