Používanie apiek iMessage na iPhone a iPade

Pomocou apiek iMessage môžete spolupracovať s inými ľuďmi v konverzácii, ozdobovať správy nálepkami, zdieľať hudbu a používať ďalšie funkcie bez toho, aby ste museli opustiť apku Správy.

iPhone so zobrazenými apkami iMessage v konverzácii so správami

iPhone so zobrazeným hľadaním apiek iMessage 

Vyhľadanie apiek iMessage v zásuvke s apkami

Zásuvka s apkami poskytuje rýchly prístup k apkám, ktoré môžete používať v rámci správ. Zobrazenie zásuvky s apkami:

 1. Otvorte Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo Napísať tlačidlo na napísanie správy a začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Posúvajte zásuvku s apkami doľava alebo doprava a vyhľadajte apku, ktorú chcete použiť.

Apky, ktoré sa v zásuvke s apkami zobrazujú automaticky

    

Obchod: Umožňuje sťahovať apky iMessage, ktoré možno používať s apkou Správy.

Fotky: Umožňuje rýchlo pridávať do správ fotky bez toho, aby bolo potrebné opustiť apku.

Hudba: Umožňuje zdieľať naposledy prehrávané skladby z Apple Music.

Digital Touch: Pomocou funkcie Digital Touch môžete odosielať kresby, klepnutia, tlkot srdca a ďalší obsah.

#images*: Máte k dispozícii stovky populárnych obrázkov GIF, ktoré môžete pridávať do správ.

Apple Cash: Umožňuje posielať peniaze ľuďom, ktorých poznáte, alebo ich od nich prijímať.*

Memoji: Môžete si vytvoriť a zdieľať animovaný symbol Memoji, ktorý používa váš hlas a vašu mimiku.**

Nálepky Memoji: Môžete si vytvárať vlastné samolepky Memoji zodpovedajúce vašej osobnosti a nálade.

Audiosprávy: Umožňuje nahrávať a zdieľať klipy s vaším hlasom alebo inými zvukmi.

* Apky #images a Apple Cash nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ak ste v apke #images našli problém alebo obsah, ktorý vás znepokojuje, môžete ho nahlásiť, prípadne môžete apku #images odstrániť.

** Na používanie symbolov Memoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad.

iPhone so zobrazením sťahovania apiek iMessage 

Sťahovanie apiek iMessage

Apky, ktoré sa dajú používať so službou iMessage, nájdete v obchode App Store pre iMessage. Postupujte takto:

 1. Ak chcete prejsť do obchodu App Store pre iMessage, klepnite na ikonu Obchod Ikona obchodu App Store.
 2. Klepnite na ikonu ikona Získať alebo na ikonu ceny vedľa apky a potom klepnite na Inštalovať. Na dokončenie nákupu môže byť potrebné zadať heslo účtu Apple ID.
 3. Klepnutím na sivú čiaru  alebo tlačidlo Zatvoriť  sa vráťte k správe.

Keď sa apka stiahne, nájdete ju v zásuvke s apkami.

Niektoré apky umožňujú uskutočňovať ďalšie nákupy priamo v apke. Ak máte nastavené Rodinné zdieľanie, môžete používať funkciu Potvrdiť nákup, ktorá vám umožní kontrolovať sťahovanie apiek a nákupy v apkách. Prečítajte si viac o nákupoch v apkách.

iPhone so zobrazením odstránenia alebo pridávania apiek iMessage 

Správa apiek iMessage

Apky si môžete pridať do zoznamu Obľúbené, aby ste k nim v zásuvke s apkami mali rýchly prístup. Môžete tiež zmeniť poradie apiek v zásuvke s apkami, odstrániť apky, ktoré už nechcete, a vykonávať ďalšie akcie. Postupujte takto:

 1. V zásuvke s apkami potiahnite prstom doľava a klepnite na tlačidlo Viac ikona Viac.
 2. Klepnite na Upraviť v ľavom hornom rohu a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete apku pridať do obľúbených položiek, klepnite na tlačidlo Pridať tlačidlo Pridať.
  • Ak chcete apku odstrániť z obľúbených položiek, klepnite na tlačidlo Odstrániť tlačidlo Odstrániť a potom na Odstrániť z obľúbených.
  • Ak chcete zmeniť poradie apiek v zásuvke s apkami, podržte ikonu so sivými čiarami ikona s tromi čiarami a presuňte apky do požadovaného poradia.
  • Ak chcete apku skryť, vypnite ju.
 3. Klepnite na Hotovo.

iPhone so zobrazením vymazania apiek iMessage 

Vymazanie apiek iMessage

 1. Otvorte Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo Napísať tlačidlo na napísanie správy a začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Potiahnite prstom doľava cez zásuvku s apkami a klepnite na tlačidlo Viac ikona Viac.
 4. Potiahnite prstom doľava cez apku a potom klepnite na Vymazať.
 5. Klepnite na Hotovo.

Ďalšie možnosti správ iMessage

Apky môžete sťahovať z App Storu na iPhone, iPade, Apple TV alebo počítači.

Dátum zverejnenia: