Používanie Braillovho displeja HIMS Smart Beetle s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pri používaní Braillovho displeja HIMS Smart Beetle s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Ak chcete zabezpečiť, aby Braillov displej používal správnu tabuľku, uistite sa, že používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Aktivácia tlačidla Domov F4

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Vrátenie akcie F3
Aktivácia klávesu vysunutia F2

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava Rolovanie doľava
Posun Braillovho písma doprava Rolovanie doprava

Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

Dátum zverejnenia: