Používanie Braillovho displeja GW Braille Sense Plus s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch

Pri používaní Braillovho displeja GW Micro Braille Sense Plus 18 alebo Braille Sense Plus 32 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy daného zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Klávesy zariadenia
Aktivácia tlačidla Domov F2

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Klávesy zariadenia
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Vrátenie akcie F3
Aktivácia klávesu vysunutia F4

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Klávesy zariadenia
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava Rolovanie doľava
Posun Braillovho písma doprava Rolovanie doprava

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

Dátum zverejnenia: