Používanie Braillovho displeja Handy Tech Active Star 40 s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch

Pri používaní Braillovho displeja Handy Tech Active Star 40 s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Ak chcete zabezpečiť, aby Braillov displej používal správnu tabuľku, uistite sa, že používate najnovšiu verziu systému iOS.

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Klávesy zariadenia
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Aktivácia klávesu Delete Ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol
Aktivácia klávesu Return Pravý kláves nahor + pravý kláves nadol

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Klávesy zariadenia
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava Ľavý kláves nahor alebo pravý kláves nahor
Posun Braillovho písma doprava Ľavý kláves nadol alebo pravý kláves nadol

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

 

Dátum zverejnenia: