Používanie aplikácie Dýchanie

Aplikácia Dýchanie vám pomôže relaxovať a sústrediť sa na dýchanie. 

Ikona aplikácie Dýchanie

Aplikácia Dýchanie vás sprevádza sériou hlbokých nádychov a každý deň vám pripomína, že si máte vyhradiť časť na dýchanie. Vyberte si, ako dlho chcete dýchať, a potom sa nechajte viesť animáciou a jemnými klepnutiami, ktoré vám pomôžu sústrediť sa. 


     Animácia aplikácie Dýchanie

Spustenie cvičenia

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na plochu a otvorte aplikáciu Dýchanie.
 2. Otáčaním korunkou Digital Crown nastavte dĺžku cvičenia. 
 3. Keď sa pripravíte, klepnite na položku Spustiť. Pri dýchaní sa nehýbte. 
 4. Keď sa animácia zväčšuje a hodinky vám klepú na zápästie, nadychujte sa. Keď sa animácia zmenšuje a klepanie prestane, vydychujte. 
 5. Dýchajte, kým sa cvičenie neskončí a hodinky vám dvakrát neklepnú na zápästie a nezazvonia.* Po skončení sa zobrazí vaša srdcová frekvencia.

Pri používaní aplikácie Dýchanie vypnú hodinky zvuk niektorých hlásení, aby ste sa mohli sústrediť. Ak počas cvičenia prijmete hovor alebo sa budete príliš hýbať, cvičenie sa automaticky ukončí a nezapočíta sa vám do výsledkov.

* Ak hodinky nezazvonia, máte zapnutý tichý režim.

Nastavenia aplikácie Dýchanie na iPhone     

Nastavenie dĺžky cvičenia

Keď otvoríte aplikáciu Dýchanie, môžete pred začatím cvičenia otáčaním korunkou Digital Crown nastaviť, ako dlho má trvať.

Keď sa vám nejaké trvanie zapáči, môžete ho nastaviť ako predvolené na iPhone:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Dýchanie a potom na položku Použiť predošlé trvanie. 

Môžete zmeniť aj dĺžku každého nádychu a výdychu: 

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Dýchanie a potom na položku Rýchlosť dýchania.
 3. Klepnutím zmeňte počet dychov za minútu. 

Úprava alebo vypnutie pripomienok

Hodinky Apple Watch vám počas dňa pripomínajú, aby ste si urobili čas na dýchanie. Tieto pripomienky môžete upraviť alebo vypnúť: 

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky.
 2. Klepnite na položky Dýchanie > Pripomienky dýchania.
 3. Vyberte, ako často chcete dostávať pripomienky. 

Ak pripomienka koliduje s udalosťou v kalendári (napríklad so stretnutím), ak sa práve hýbete alebo cvičíte alebo ak dychové cvičenie spustíte sami, hodinky Apple Watch preložia pripomienku na inokedy. Zobrazí sa vám krátko po tom, ako sa udalosť skončí alebo sa prestanete hýbať.

     Minúty všímavosti na iPhone

Ako zistiť, ako často používate aplikáciu Dýchanie

Svoje dychové cvičenia môžete sledovať v aplikácii Zdravie:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Zdravie.
 2. Klepnite na záložku Zdravotné dáta.
 3. Klepnite na položku Všímavosť a potom klepnutím na graf zobrazte podrobnosti. 

Po skončení každého cvičenia takisto uvidíte, koľkokrát ste už aplikáciu Dýchanie v daný deň použili. Dychové cvičenia sa nezobrazujú v aplikácii Aktivita na hodinkách Apple Watch ani na iPhone. 

Dátum zverejnenia: