Používanie aplikácie Dýchanie

Aplikácia Dýchanie vám pomôže relaxovať a sústrediť sa na dýchanie. 

Ikona aplikácie Dýchanie

Aplikácia Dýchanie vás sprevádza sériou hlbokých nádychov a každý deň vám pripomína, že si máte vyhradiť časť na dýchanie. Vyberte si, ako dlho chcete dýchať, a potom sa nechajte viesť animáciou a jemnými klepnutiami, ktoré vám pomôžu sústrediť sa. 


Animácia, ktorá sa zmenšuje a zväčšuje a sprevádza vás dýchaním.

Spustenie cvičenia

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na plochu a otvorte aplikáciu Dýchanie.
 2. Otáčaním korunkou Digital Crown nastavte dĺžku cvičenia. 
 3. Keď sa pripravíte, klepnite na položku Spustiť. Pri dýchaní sa nehýbte. 
 4. Keď sa animácia zväčšuje a hodinky vám klepú na zápästie, nadychujte sa. Keď sa animácia zmenšuje a klepanie prestane, vydychujte. 
 5. Dýchajte, kým sa cvičenie neskončí a hodinky vám dvakrát neklepnú na zápästie a nezazvonia. Po skončení sa zobrazí vaša srdcová frekvencia.

Pri používaní aplikácie Dýchanie vypnú hodinky zvuk niektorých hlásení, aby ste sa mohli sústrediť. Ak počas cvičenia prijmete hovor alebo sa budete príliš hýbať, cvičenie sa automaticky ukončí a nezapočíta sa vám do výsledkov.

Ak hodinky nezazvonia, máte zapnutý tichý režim.

Nastavenie dĺžky cvičenia

Keď otvoríte aplikáciu Dýchanie, môžete pred začatím nového cvičenia otáčaním korunkou Digital Crown nastaviť, ako dlho má cvičenie trvať.

Ak vám určité trvanie vyhovuje, môžete ho v iPhone nastaviť ako predvolené:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Dýchanie a potom odrolujte dolu.
 3. Klepnite na položku Použiť predošlé trvanie. 

Môžete zmeniť aj dĺžku každého nádychu a výdychu: 

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Dýchanie a potom na položku Rýchlosť dýchania.
 3. Klepnutím zmeňte počet nádychov za minútu. 

Úprava alebo vypnutie pripomienok

Hodinky Apple Watch vám počas dňa pripomínajú, aby ste si urobili čas na dýchanie. Tieto pripomienky môžete upraviť alebo vypnúť: 

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Klepnite na položku Dýchanie. 
 3. Ak chcete vybrať spôsob prijímania hlásení, klepnite na položku Povoliť hlásenia, Poslať do Centra hlásení alebo Hlásenia sú vypnuté. Prečítajte si o možnostiach hlásení
 4. Ak chcete vybrať, ako často budete prijímať pripomienky, klepnite na položku Pripomienky dýchania.

Ak sa pohybujete alebo cvičíte, prípadne ak cvičenie spustíte sami, hodinky Apple Watch vám naplánovaný čas pripomienky zmenia. Pripomienku dostanete krátko po tom, ako sa prestanete pohybovať.

Zobrazenie a sledovanie minút všímavosti v aplikácii Zdravie

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Zdravie.
 2. Klepnite na tab Prechádzať.
 3. Klepnite na možnosť Všímavosť. Ak si chcete pozrieť ďalšie informácie, klepnite na súhrn.

Po skončení každého cvičenia takisto uvidíte, koľkokrát ste už aplikáciu Dýchanie v daný deň použili. Dychové cvičenia sa nezobrazujú v aplikácii Aktivita na hodinkách Apple Watch ani v iPhone. 

Dátum zverejnenia: