Čítanie správ a odpovedanie na správy pomocou hodiniek Apple Watch

Po prijatí novej správy vás na ňu hodinky Apple Watch upozornia jemným klepnutím. Ak si ju chcete prečítať a odpovedať na ňu, stačí zdvihnúť zápästie.

Čítanie správy

Ak chcete otvoriť aplikáciu Správy, stlačením korunky Digital Crown zobrazte všetky aplikácie a potom klepnite na aplikáciu Správy Aplikácia Správy. Aplikáciu Správy môžete otvoriť aj z Docku.

Ak dostanete hlásenie správy, zdvihnite zápästie a prečítajte si správu alebo prejdite prstom nadol po ciferníku hodiniek.

Odpovedanie na správu

Ak chcete odpovedať, prejdite na koniec správy a vyberte požadovanú možnosť. V najnovších verziách systémov watchOS a iOS môžete odoslať prednastavenú odpoveď, použiť funkciu Rukopis, nahrať odpoveď alebo vykonať inú akciu. 

Prednastavené odpovede, ako napríklad Ahoj, Čo sa deje a na ceste.

Ak chcete použiť prednastavené odpovede, prejdite na koniec správy a klepnite na požadovanú odpoveď. Môžete tiež vytvárať vlastné odpovede.

Často používané emoji, ako napríklad srdiečko a v poriadku.

Emoji odošlete tak, že klepnete na tlačidlo Emoji Tlačidlo Emoji a potom otočením korunky Digital Crown zobrazíte ďalšie možnosti. Klepnutím odošlite správu.

 

Rukou písané poznámky, ako napríklad ďakujem.

Rukou písanú poznámku alebo nálepku odošlete tak, že klepnete na tlačidlo Emoji Ikona Emoji, odrolujete nadol a potom klepnete na možnosť Nálepky. Ak chcete použiť inú správu alebo nálepku, použite v iPhone aplikáciu Správy. 

Správa „To znie dobre. Máte nejaké nápady.“

Ak chcete nahrať správu, klepnite na tlačidlo Mikrofón Ikona Mikrofón, povedzte niečo a potom klepnite na položku Odoslať alebo Hotovo. Ak chcete odoslať správu ako text namiesto zvuku, zmeňte nastavenia v aplikácii Apple Watch v iPhone. 

 

rukou písané o

Po klepnutí na tlačidlo Rukopis Ikona Rukopis môžete na displej písať písmená alebo slová a hodinky Apple Watch ich zmenia na text. Prečítajte si viac informácií o funkcii Rukopis

Možnosti Odpovedať, Odoslať polohu, Zobraziť podrobnosti alebo Vybrať jazyk.

Ak chcete zobraziť svoju polohu na mape, zatlačte pri prezeraní konverzácie na displej a kliknite na položku Odoslať polohu.
 

Kresba srdiečka

Ak chcete odpovedať pomocou funkcie Digital Touch, klepnite na tlačidlo Digital Touch Tlačidlo Digital Touch. Potom môžete odoslať kresbu, klepnutie, tlkot srdca a ďalšie.

 

Funkcia Tapback pre srdce

Ak chcete použiť funkciu Tapback, dvakrát klepnite na správu a klepnutím vyberte požadovanú možnosť, napríklad palec nahor alebo srdce. 

 

Odoslanie novej správy

O vytvorenie správy môžete požiadať aj Siri. Môžete napríklad požiadať Siri „Tell Johnny I’ll be there in 20 minutes“ (Povedz Jánovi, že tam budem o 20 minút). Správu odošlite spustením zápästia. Môžete použiť aj nasledujúci postup:

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na plochu a klepnite na aplikáciu Správy Aplikácia Správy.
 2. Zatlačte na displej a klepnite na položku Nová správa. 
 3. Klepnite na položku Pridať kontakt. Môžete klepnúť na kontakt v zozname, ktorý sa zobrazí. Klepnutím na tlačidlo Plus Tlačidlo Kontakty zobrazíte viac kontaktov. Po klepnutí na tlačidlo Mikrofón Tlačidlo Mikrofón môžete niekoho vyhľadať alebo nadiktovať telefónne číslo. Po klepnutí na tlačidlo Klávesnica Tlačidlo Klávesnica môžete zadať telefónne číslo.
 4. Vytvorte správu. 

 

Vytvorenie novej prednastavenej odpovede

Prispôsobenie odpovede:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 2. Prejdite do menu Správy > Predvolené odpovede.
 3. Po klepnutí na predvolenú odpoveď ju môžete zmeniť.

Ak chcete predvolenú odpoveď odstrániť alebo zmeniť poradie odpovedí, klepnite na položku Upraviť. 

Predvolené odpovede, ako napríklad Ahoj, čo sa deje a na ceste.

 

Vymazanie konverzácie

 1. Posuňte konverzáciu doľava.*
 2. Klepnite na tlačidlo Kôš Ikona Kôš.
  Správa od Jane Appleseed.
 3. Znova klepnite na možnosť Kôš.

* Keď správu vymažete na hodinkách Apple Watch, z iPhonu sa nevymaže.

Získanie pomoci

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete odosielať a prijímať správy.

Dátum zverejnenia: