Čítanie správ a odpovedanie na správy pomocou hodiniek Apple Watch

Po prijatí novej správy vás na ňu hodinky Apple Watch upozornia jemným klepnutím. Ak si ju chcete prečítať a odpovedať na ňu, stačí zdvihnúť zápästie.

Čítanie správy

Ak chcete otvoriť aplikáciu správy, stlačením korunky Digital Crown zobrazte všetky aplikácie a potom klepnite na ikonu Ikona aplikácie Správy. Aplikáciu Správy môžete otvoriť aj z Docku.

Ak dostanete hlásenie správy, zdvihnite zápästie a prečítajte si správu alebo prejdite prstom nadol po ciferníku hodiniek.

Odpovedanie na správu

Ak chcete odpovedať, prejdite na koniec správy a vyberte požadovanú možnosť. V najnovších verziách systémov watchOS a iOS môžete odoslať prednastavenú odpoveď, použiť funkciu Rukopis, nahrať odpoveď alebo vykonať inú akciu. 

Prednastavené odpovede

Ak chcete použiť prednastavené odpovede, prejdite na koniec správy a klepnite na požadovanú odpoveď. Môžete tiež can also vytvárať vlastné odpovede.

Animovaný symbol Emoji so slnečnými okuliarmi

Ak chcete odoslať symbol Emoji alebo animovaný symbol Emoji, klepnite na ikonu Ikona Emoji, potiahnite prstom doľava alebo doprava a otáčaním korunky Digital Crown zobrazte ďalšie možnosti. Klepnutím odošlite správu.

 

Rukou napísaný pozdrav

Ak chcete poslať správu napísanou rukou alebo nálepku, klepnite na ikonu Ikona Emoji, potiahnite prstom doprava na položku Posledné a klepnite na jednu z položiek. Ak chcete použiť inú správu alebo nálepku, použite v iPhone aplikáciu Správy. 

Nadiktovaná správa na hodinkách Apple Watch

Ak chcete nahrať správu, klepnite na ikonu Ikona mikrofónu, povedzte niečo a potom klepnite na položku Odoslať alebo Hotovo. Ak chcete odoslať správu ako text namiesto zvuku, zmeňte nastavenia v aplikácii Apple Watch v iPhone. 

 

Načmáraný pozdrav

Po klepnutí na funkciu Rukopis môžete na displej písať písmená alebo slová a hodinky Apple Watch ich zmenia na text. Prečítajte si viac informácií o funkcii Rukopis

Obrazovka Odoslať polohu

Ak chcete zobraziť svoju polohu na mape, zatlačte pri prezeraní konverzácie na displej a kliknite na položku Odoslať polohu.
 

Kresba srdca

Ak chcete odpovedať pomocou funkcie Digital Touch, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Digital Touch. Potom môžete odoslať kresbu, klepnutie, tlkot srdca a ďalšie položky.

Možnosti funkcie Tapback na hodinkách

Ak chcete použiť funkciu Tapback, dvakrát klepnite na správu a klepnutím vyberte požadovanú možnosť, napríklad palec nahor alebo srdce. 

Odoslanie novej správy

O vytvorenie správy môžete požiadať aj Siri. Môžete napríklad povedať „Hey Siri, tell Johnny I’ll be there in 20 minutes“ (Hej Siri, povedz Johnovi, že tam budem o 20 minút). Správu odošlite spustením zápästia. Môžete použiť aj nasledujúci postup:

  1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na plochu a klepnite na ikonu Aplikácia Správy.
  2. Zatlačte na displej a klepnite na položku Nová správa. 
  3. Klepnite na položku Pridať kontakt. Môžete klepnúť na kontakt v zobrazenom zozname, klepnutím na ikonu Ikona Pridať kontakt zobraziť ďalšie kontakty alebo klepnutím na ikonu Ikona mikrofónu vyhľadať požadovanú osobu alebo nadiktovať telefónne číslo.
  4. Vytvorte správu. 

Vytvorenie novej prednastavenej odpovede

Prispôsobenie odpovede:

  1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
  2. Prejdite do menu Správy > Predvolené odpovede.
  3. Po klepnutí na predvolenú odpoveď ju môžete zmeniť.

Ak chcete predvolenú odpoveď odstrániť alebo zmeniť poradie odpovedí, klepnite na položku Upraviť. 

Obrazovka Predvolené odpovede

Vymazanie konverzácie

Potiahnite prstom doľava cez konverzáciu a klepnite na položku Kôš.

Obrazovka Správy

Získanie pomoci

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete odosielať a prijímať správy.

Dátum zverejnenia: