Používanie Braillovho displeja Baum VarioUltra na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Baum VarioUltra na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Nasledujúce klávesové príkazy zariadenia je možné používať na týchto displejoch:

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Joystick doľava alebo D1 
Prechod na nasledujúcu položku Joystick doprava alebo D4 
Presun na prvú položku D1 + D2 + D3 
Presun na poslednú položku D4 + D5 + D6 
Prechod do stavového riadka D2 + D3 + D4 
Prechod do centra hlásení D4 + D6 
Prechod do ovládacieho centra D2 + D5
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) D1 + D2 

Posúvanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun o jednu stranu doľava D2 + D4 + D6 
Posun o jednu stranu doprava D1 + D3 + D5
Posun o jednu stranu nahor D3 + D4 + D5 + D6
Posun o jednu stranu nadol D1 + D4 + D5 + D6

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Joystick nahor alebo D3
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Joystick nadol alebo D6 
Výber predchádzajúceho nastavenia rotora D2 + D3 
Výber nasledujúceho nastavenia rotora D5 + D6 

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Výber položky pod prstom Stlačenie joysticku alebo D3 + D6 
Aktivácia tlačidla Domov D1 + D2 + D5
Aktivácia klávesu Delete D1 + D4 + D5 
Aktivácia klávesu Return D1 + D5 
Aktivácia tlačidla zvýšenia hlasitosti D3 + D4 + D5
Aktivácia tlačidla zníženia hlasitosti D1 + D2 + D6
Aktivácia klávesu vysunutia D1 + D4 + D6 

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Čítanie strany od vybranej položky D1 + D2 + D3 + D5 
Čítanie strany od začiatku D2 + D4 + D5 + D6 
Prečítanie čísla strany alebo zobrazených riadkov D3 + D4

Úpravy

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Výber celého obsahu  D2 + D3 + D5 + D6
Výber textu D2 + D5 + D6 
Zrušenie výberu textu D2 + D3 + D5
Kláves Tab D2 + D3 + D4 + D5 
Klávesy Shift a Tab D1 + D2 + D5 + D6 
Vystrihnutie D1 + D3 + D4 + D6 
Kopírovanie D1 + D4 
Vloženie D1 + D2 + D3 + D6
Vrátenie akcie D1 + D3 + D5 + D6 
Zopakovanie akcie D2 + D3 + D4 + D6
Zmena označenia položky D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Ovládanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Pozastavenie alebo obnovenie reči D1 + D2 + D3 + D4
Zapnutie alebo vypnutie reči D1 + D3 + D4 
Otvorenie Pomocníka funkcie VoiceOver D1 + D3

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves 
Posun Braillovho písma doľava D2
Posun Braillovho písma doprava D5
Prepnutie histórie oznámení D1 + D3 + D4 + D5 
Ďalší výstupný režim D1 + D2 + D4 + D5 
Ďalší vstupný režim D2 + D3 + D6

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: