Fotenie a úprava fotiek pomocou iPhonu, iPadu a iPodu touch

Prečítajte si, ako môžete pomocou aplikácie Kamera v iPhone, iPade a iPode touch robiť detailné fotky. Zachytený záber potom môžete zdokonaliť pomocou výkonných editovacích nástrojov, ktoré sú vstavané priamo v zariadení.

 

                                 

Otvorenie aplikácie Kamera

Dokonalý okamih môže nastať kedykoľvek, a preto je dôležité vedieť, ako rýchlo získať prístup k aplikácii Kamera. Aplikáciu Kamera možno otvoriť viacerými spôsobmi.

Plocha

Klepnite na aplikáciu Kamera na ploche. V prípade iPhonu 6s alebo novšieho1 môžete použiť funkciu 3D Touch.

Ovládacie centrum

Potiahnutím prstom z dolného okraja obrazovky otvorte ovládacie centrum a potom klepnite na ikonu .

Zamknutá plocha

Na zamknutej ploche potiahnite prstom doľava.

 

      

Zachytenie okamihu

Pokročilá technológia pixelov v iPhone, iPade a iPode touch vám umožňuje vytvárať dokonalé zábery. Stačí, ak nájdete niečo pekné na odfotenie, otvoríte aplikáciu Kamera a stlačíte tlačidlo spúšte. 

Popustite uzdu svojej kreativite vďaka skvelým funkciám aplikácie Kamera na iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus a iPhone X, ako sú napríklad fotky Live Photo, filtre fotoaparátu a režim Portrét.

Niekedy nechcete zachytiť len bežnú snímku. Potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, alebo klepnite na popisy režimov kamery a vyberte režim Časozber, Spomalené, Video, Fotka, Štvorec alebo Panoráma.

Blesk: LED blesk v iPhone a iPode touch2 zaistí pre fotku viac svetla, keď ho potrebujete. Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť, klepnite na ikonu .

HDR: Keď zapnete režim HDR, automaticky sa zhotoví viacero záberov s rôznou expozíciou, kombináciou ktorých vznikne jedna nádherne osvetlená fotka.

 

Live Photos: Ak máte iPhone 6s alebo novší1, môžete život zaznamenávať tak, ako plynie – v pohybe a so zvukom. Fotky Live Photos sú predvolene zapnuté. Ak ich chcete vypnúť, klepnite na ikonu .
 

Časovač: Už vás unavuje, že vždy len fotíte a nikdy nie ste na záberoch? Postavte zariadenie na pevné miesto, nastavte kompozíciu a klepnite na ikonu . Vyberte odpočítavanie 3 alebo 10 sekúnd, klepnite na tlačidlo spúšte, postavte sa na svoje miesto a usmejte sa.
 

FaceTime kamera: Urobte si selfie pomocou FaceTime kamery. Klepnite na ikonu , nájdite najlepší uhol a klepnite na tlačidlo spúšte. A ak máte iPhone 6s alebo novší1, môžete ako blesk pri zhotovovaní selfie použiť plochu.
 

Séria: Snažíte sa odfotiť niečo, čo sa stále hýbe? Vyskúšajte režim sériového snímania. Jednoducho klepnite na tlačidlo spúšte a podržte ho. Režim sériového snímania zhotoví niekoľko fotiek naraz, aby ste si z nich mohli vybrať.

 

Priblíženie: Aplikácia Kamera obsahuje funkciu digitálneho zoomu, pomocou ktorej si môžete priblížiť vzdialené predmety. Pred zhotovením fotky roztiahnite kdekoľvek na obrazovke dva prsty, čím sa obraz v strede obrazovky zväčší a odstránia sa vonkajšie okraje.

 

Na iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus alebo iPhone X stačí klepnúť raz, a získate vysokokvalitné priblíženie z väčšej vzdialenosti. Ak chcete obraz zväčšiť viac ako dvakrát alebo ho ovládať presnejšie, podržaním položky 1x alebo 2x zobrazíte posuvník, ktorým sa dá záber priblížiť až na 10x.

 

      

Vyhľadanie fotiek a videí

Celú svoju zbierku nájdete v aplikácii Fotky a tiež v aplikácii Kamera v iPhone, iPade alebo iPode touch.

  • Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na tab Fotky v dolnej časti obrazovky. Vaše fotky a videá budú usporiadané v albumoch Momenty, Zbierky a Roky.
  • Prístup k fotkám môžete získať aj na tabe Albumy. Keď klepnete na položku Všetky fotky, fotky a videá sa zobrazia v chronologickom poradí.
  • V aplikácii Kamera môžete klepnúť na ikonu naposledy zhotoveného záberu a fotka sa zobrazí v knižnici fotiek. V iPhone 6s alebo novšom1 môžete zobraziť rýchly náhľad, keď pomocou funkcie 3D Touch použijete gestá Peek a Pop na ikone.

Úprava fotiek v priebehu sekúnd

Priamo v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete vytvoriť dokonalé umelecké zábery. Keď spravíte fotku, otvorte ju v aplikácii Fotky a klepnite na ikonu . Potom môžete upraviť jej veľkosť, uhol, osvetlenie a ďalšie vlastnosti. Ak sa vám vykonané zmeny nepáčia, môžete klepnúť na položku Zrušiť a vrátiť sa späť k originálu.

Okamžité vylepšenie

Funkcia Autovylepšenie okamžite upraví expozíciu, kontrast, sýtosť a ďalšie vlastnosti fotky. Je to najrýchlejší spôsob, ako dosiahnuť, aby fotka bola ešte úžasnejšia.

Orezanie a vyrovnanie

Potiahnutím rohov mriežky môžete nastaviť vlastné orezanie a potom pohybovaním kolieska nakloniť alebo vyrovnať fotku.

Použitie filtrov

Klepnite a experimentujte so vstavanými fotografickými filtrami v zariadení. Na fotke môžete použiť rôzne farebné efekty, napríklad Živý alebo Dramatický. Môžete tiež vyskúšať klasický čiernobiely vzhľad s efektmi ako Mono alebo Strieborný.

 

Úprava svetla a farby

Pomocou inteligentného posuvníka môžete vyhľadať správne osvetlenie a farbu. Takisto môžete klepnúť na ikonu  a potom klepnutím na ikonu  zobraziť ponuku individuálnych nástrojov, pomocou ktorých môžete jemne doladiť úpravy.

1. Prečítajte si, ako identifikovať model iPhonu podľa čísla modelu a ďalších detailov.
2. K dispozícii len v iPhone a iPode touch.

Dátum zverejnenia: