Fotenie a úpravy fotiek na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako zhotovovať a upravovať fotky na iPhone, iPade a iPode touch.

iPad Pro a iPhone s otvorenou apkou Kamera a tým istým objektom v zábere 

Otvorenie apky Kamera

Apku Kamera možno otvoriť viacerými spôsobmi.

Plocha

Klepnite na apku Kamera na ploche.

Plocha iPhonu so zväčšenou ikonou apky Kamera

Ovládacie centrum

Otvorte ovládacie centrum a klepnite na tlačidlo Kamera .

Obrazovka ovládacieho centra na iPhone so zväčšenou ikonou kamery

Zamknutá plocha

Potiahnutím doľava prejdite do apky Kamera alebo stlačte a podržte tlačidlo Kamera .

Zamknutá obrazovka iPhonu so zväčšenou ikonou kamery


Zhotovenie fotky alebo videa

Vďaka pokročilým technológiám zabudovaným v zariadení môžete zhotovovať vysokokvalitné fotky. Stačí nájsť objekt, otvoriť apku Kamera a klepnúť na tlačidlo spúšte.

Potom popustite uzdu svojej kreativite pomocou funkcií apky Kamera, ako sú napríklad Live Photos, režim Portrét, filtre kamery a ďalšie. Môžete dokonca zhotovovať fotky v režimoch časozberu, spomalenia, panorámy a ďalších. Prečítajte si viac o funkciách kamery na iPhone.

iPhone s otvorenou apkou Kamera pripravenou na zhotovenie fotky 

Ikona tlačidla Blesk

Blesk: LED blesk na zariadení dodá fotke viac svetla, keď to potrebujete. Vypnúť alebo zapnúť ho môžete klepnutím na tlačidlo Blesk .

Ikona tlačidla Live Photo

Live Photos: Môžete zachytiť skutočný život – v pohybe a zvuku. Live Photos sú predvolene zapnuté. Vypnúť ich môžete klepnutím na tlačidlo Live Photos 

Ikona tlačidla Časovač

Časovač: Postavte zariadenie na pevné miesto, nastavte záber a klepnite na tlačidlo časovača . Vyberte odpočítavanie 3 alebo 10 sekúnd, klepnite na tlačidlo spúšte a potom prejdite do záberu.

Ikona tlačidla prednej kamery

Predná kamera: Ak si chcete zhotoviť selfie pomocou prednej kamery, klepnite na tlačidlo prednej kamery , nájdite vyhovujúci uhol a potom klepnite na tlačidlo spúšte. Na iPhone 6s alebo novšom môžete ako blesk pri zhotovovaní selfie použiť plochu.

Ikona tlačidla spúšte

Séria: Snažíte sa odfotiť niečo, čo sa stále hýbe? Vyskúšajte režim sériového snímania. Stačí klepnúť na tlačidlo spúšte a podržať ho. Režim sériového snímania zhotoví niekoľko fotiek naraz, aby ste si z nich mohli vybrať. Na iPhone 11 alebo novšom posuňte tlačidlo spúšte doľava a jeho podržaním zhotovte sériu fotiek. Uvoľnením tlačidla fotenie ukončíte.

Ikona tlačidla priblíženia

Na iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus alebo iPhone X alebo novšom dosiahnete kvalitnejšie priblíženie z väčšej vzdialenosti klepnutím na 1x. Ak chcete obraz zväčšiť viac ako dvakrát alebo ho ovládať presnejšie, podržaním položky 1x alebo 2x zobrazíte posuvník, ktorým sa dá záber priblížiť až na 10x. Na iPhone 11 alebo novšom, 12,9-palcovom iPade Pro (4. generácia) a 11-palcovom iPade Pro (2. generácia) môžete použiť oddialenie 0,5x pomocou ultraširokouhlej kamery. 


Úpravy fotky alebo videa

Fotku alebo video po zhotovení otvorte v apke Fotky a klepnite na Upraviť. Potom môžete upraviť orezanie, uhol, osvetlenie, pridať filter a nastaviť ďalšie vlastnosti. Vyberte nastavenie, napríklad Jas alebo Sýtosť, a posunutím zmeňte silu a intenzitu. Ak sa vám vykonané zmeny nepáčia, môžete obnoviť originál klepnutím na Zrušiť.

iPhone so zobrazenou obrazovkou úprav fotky

Ikona tlačidla Upraviť

Úprava svetla a farby

Môžete zlepšiť expozíciu, sýtosť, zvýraznenie, teplo, odtieň a ďalšie charakteristiky fotiek a videí. Potom pomocou posuvníka môžete pri každom nastavení vykonať ešte presnejšie úpravy.

Ikona tlačidla filtrov kamery 

Použitie filtrov

Klepnutím na niektorý z filtrov fotiek nastavíte pre fotku iný farebný efekt, napríklad Živý alebo Dramatický. Môžete tiež vyskúšať klasický čiernobiely vzhľad s efektmi ako Mono alebo Strieborný.

Ikona tlačidla na orezanie alebo otočenie 

Orezanie a vyrovnanie

Potiahnutím rohov mriežky môžete nastaviť vlastné orezanie a potom fotku alebo video pohybmi kolieska nakloniť alebo vyrovnať. Fotku alebo video môžete tiež otočiť alebo prevrátiť a upravovať zvislú a vodorovnú perspektívu. 

Dátum zverejnenia: