Ikony stavu a symboly na hodinkách Apple Watch

Prečítajte si o ikonách a tlačidlách, ktoré sa zobrazujú v hornej časti hodiniek Apple Watch a v ovládacom centre.

Hodinky Apple Watch s ikonou nabíjania v hornej časti obrazovky

   

Hodinky Apple Watch sa nabíjajú.

Hodinky Apple Watch s ikonou slabej batérie v hornej časti obrazovky

Batéria je málo nabitá. Prečítajte si, ako nabíjať hodinky Apple Watch.

Hodinky Apple Watch s ikonou režimu lietadlo v hornej časti obrazovky

  

Je zapnutý režim lietadlo.

Hodinky Apple Watch s ikonou Nerušiť v hornej časti obrazovky

   

Je aktivovaná funkcia Nerušiť.

Hovory a upozornenia nebudú prehrávať žiadne zvuky ani rozsvecovať obrazovku, kým toto nastavenie nevypnete. Budíky však znieť budú. Ak ste si na iPhone nastavili iný režim Môjho času, napríklad Môj čas pre prácu, táto ikona sa tu zobrazí, keď je Môj čas aktívny.

Hodinky Apple Watch s ikonou režimu Divadlo v hornej časti obrazovky

Režim Divadlo je zapnutý, rovnako ako tichý režim.

Obrazovka zostane tmavá, kým na ňu neklepnete, nestlačíte tlačidlo alebo neotočíte korunkou Digital Crown. V tomto režime zostáva obrazovka tmavá aj v prípade, že použijete funkciu Vždy zapnuté. Ak chcete režim divadlo vypnúť, otvorte ovládacie centrum a klepnite na príslušnú ikonu.

Hodinky Apple Watch s ikonou Wi-Fi v hornej časti obrazovky

Hodinky Apple Watch sú pripojené k Wi-Fi sieti namiesto pripojenia k iPhonu.

Hodinky Apple Watch s pruhmi sily mobilného signálu v hornej časti obrazovky

Hodinky Apple Watch s funkciou GPS + Cellular sú pripojené k mobilnej sieti.

Počet pruhov označuje silu signálu. 

Hodinky Apple Watch s ikonou odpojenia v hornej časti obrazovky

Hodinky Apple Watch nie sú pripojené k iPhonu.

Presuňte obe zariadenia bližšie k sebe alebo vypnite režim lietadlo.

Hodinky Apple Watch s ikonou odpojeného mobilného pripojenia v hornej časti obrazovky

Hodinky Apple Watch s funkciou GPS + Cellular už nie sú pripojené k mobilnej sieti.

 

Hodinky Apple Watch s ikonou Zamknutie vo vode v hornej časti obrazovky

Je zapnutá funkcia Zamknutie vo vode a obrazovka nebude reagovať na klepnutia. 

Stlačením a podržaním korunky Digital Crown môžete funkciu Zamknutie vo vode vypnúť.

Hodinky Apple Watch s ikonou hlásenia v podobe červenej bodky v hornej časti obrazovky

ikona červenej bodky na hodinkách Apple Watch

Ak sa zobrazuje ikona červenej bodky, dostali ste hlásenie.

Hlásenia zobrazíte potiahnutím prstom nadol po ciferníku.

Hodinky Apple Watch s ikonou lokality v podobe modrej šípky v hornej časti obrazovky

Niektorá apka na hodinkách Apple Watch nedávno použila lokalizačné služby.

Klepnutím na modrú šípku zistíte, ktorá apka požadovala informácie o vašej polohe.

Hodinky Apple Watch s modrou ikonou zámku v hornej časti obrazovky

Hodinky Apple Watch sú zamknuté.

Po klepnutí zariadenie odomknite zadaním kódu.

Hodinky Apple Watch s ikonou režimu spánku v hornej časti obrazovky

Hodinky Apple Watch sú v režime spánku.

Režim spánku ukončíte stlačením a podržaním korunky Digital Crown. Ak ste na iPhone nastavili iný Môj čas, napríklad Môj čas na prácu, táto ikona sa tu zobrazí, keď je režim Môj čas aktívny.

Hodinky Apple Watch s ikonou mikrofónu v hornej časti obrazovky

Keď sa zobrazuje ikona mikrofónu, mikrofón hodiniek Apple Watch počúva.

Táto ikona sa zobrazuje, keď hovoríte so Siri, nahrávate hlasovú poznámku alebo používate ľubovoľnú apku alebo funkciu, ktorá zapína mikrofón.

Hodinky Apple Watch s ikonou Vysielačka v hornej časti obrazovky

Je zapnutá apka Vysielačka.

Ikona Vysielačka sa zobrazuje, keď máte zapnutú apku a ste k dispozícii na prijímanie správ. Po prebudení hodiniek Apple Watch sa nakrátko zobrazí v hornej časti ciferníka a zostane viditeľná v hornej časti ovládacieho centra, kým bude apka Vysielačka zapnutá.

Hodinky Apple Watch s ikonou režimu slabej batérie v hornej časti obrazovky

Keď sa zobrazuje ikona žltého kruhu , hodinky Apple Watch sú v režime slabej batérie.

Ikony aktívnych apiek v systéme watchOS 8 a starších

V systéme watchOS 8 a starších sa v hornej časti ciferníka hodiniek Apple Watch zobrazujú ikony niektorých aktívnych apiek. Väčšina z týchto ikon apiek otvorí danú apku, keď na ikonu klepnete.

Ak máte systém watchOS 9 alebo novší, tieto aktívne apky sa zobrazujú v hornej časti Docku namiesto hornej časti ciferníka.

Hodinky Apple Watch s ikonou Tréning v hornej časti obrazovky

Aplikácia Tréning je aktívna.

Ak sa táto ikona zobrazuje aj po skončení tréningu, reštartujte hodinky.

Hodinky Apple Watch s ikonou Vysielačka v hornej časti obrazovky

Nedávno ste použili apku Vysielačka

Po prebudení hodiniek Apple Watch sa v hornej časti ciferníka nakrátko zobrazí ikona Vysielačka, ak ste túto apku nedávno použili.

Hodinky Apple Watch s ikonou Práve hrá v hornej časti obrazovky

Na hodinkách Apple Watch počúvate zvuk.

Klepnutím na ikonu Práve hrá otvoríte apku, ktorá prehráva zvuk.

Hodinky Apple Watch s ikonou navigácie v hornej časti obrazovky

Na navigáciu používate apku od iného výrobcu.

Ak sa táto ikona zobrazuje aj po ukončení navigácie, reštartujte hodinky.

Dátum zverejnenia: