Ikony stavu a symboly na hodinkách Apple Watch

Zistite, čo znamenajú ikony stavu v hornej časti obrazovky hodiniek Apple Watch. 

Zelený blesk   

Hodinky Apple Watch sa nabíjajú.

Ikona lietadla  

Je zapnutý režim lietadlo. Bezdrôtové funkcie budú vypnuté, kým toto nastavenie nevypnete. Ostatné funkcie hodiniek môžete používať ďalej. Keď režim lietadlo vypnete na hodinkách Apple Watch, na iPhone zostane zapnutý.

Ikona mesiaca   

Je aktivovaná funkcia Nerušiť. Hovory a upozornenia nebudú prehrávať žiadne zvuky ani rozsvecovať obrazovku, kým toto nastavenie nevypnete. Budíky však budú zvoniť. 

Ikona režimu divadlo

Je zapnutý režim divadlo. V tomto režime je zapnutý aj tichý režim a obrazovka zostane tmavá, kým na ňu neklepnete, nestlačíte tlačidlo alebo neotočíte korunkou Digital Crown. V tomto režime na hodinkách Apple Watch Series 5 zostáva obrazovka tmavá aj v prípade, že použijete funkciu Vždy zapnuté. Ak chcete režim divadlo vypnúť, otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu.

Ikona Wi-Fi

Keď sa hodinky Apple Watch namiesto pripojenia k iPhonu pripoja k Wi-Fi sieti, v ovládacom centre sa zobrazí ikona Wi-Fi .

Ikona zelených bodiek

Hodinky Apple Watch s funkciou GPS + Cellular sú pripojené k mobilnej sieti. Počet bodiek označuje silu signálu. 

Hodinky Apple Watch nie sú pripojené k iPhonu. Presuňte obe zariadenia bližšie k sebe alebo vypnite režim lietadlo.

Ikona červeného X

Hodinky Apple Watch s funkciou GPS + Cellular už nie sú pripojené k mobilnej sieti.

 

Ikona kvapky

 Je zapnutá funkcia Zamknutie vo vode a obrazovka nebude reagovať na klepnutia. Hodinky Apple Watch odomknete otočením korunky Digital Crown. Ikona kvapky sa zobrazuje len na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac informácií o vodeodolnosti Apple Watch.

Ikona červenej bodky

Dostali ste hlásenie. Zobrazíte ho potiahnutím prstom nadol po ciferníku.

Ikona Bluetooth

Klepnutím na tlačidlo zvukového výstupu  môžete prepínať zvukový výstup medzi spárovanými náhlavnými súpravami, reproduktormi a príslušenstvom Bluetooth.

Ikona šípky

Aplikácia na hodinkách Apple Watch použila lokalizačné služby. 

Ikona zámku

Hodinky Apple Watch sú zamknuté. Klepnite na ne a zadajte kód.

Ikony aktívnych aplikácií

V systéme watchOS 5 alebo novšom sa v hornej časti ciferníka hodiniek Apple Watch zobrazujú aktívne aplikácie, napríklad Vysielačka Ikona aplikácie Vysielačka alebo Telefón . Klepnutím na ikonu otvoríte príslušnú aplikáciu. Keď máte napríklad zapnutú navigáciu v aplikácii Mapy, v hornej časti obrazovky sa bude zobrazovať ikona Ikona aplikácie Mapy

 

Táto ikona sa zobrazuje pri používaní aplikácie Tréning. Ak sa ikona Tréning  zobrazuje aj po skončení tréningu, reštartujte hodinky.

Klepnutím otvorte aplikáciu Vysielačka, v ktorej môžete nadviazať okamžitý kontakt s priateľmi. 

 

Ikona Práve hrá

Počas prehrávania audia sa v hornej časti obrazovky zobrazuje ikona Práve hrá .

 

Zobrazuje sa, keď používate navigáciu v aplikácii iného výrobcu. Ak sa ikona navigácie  zobrazuje aj po ukončení navigácie, reštartujte hodinky.

Ak sa pokúšate znova spárovať hodinky Apple Watch s iPhonom a aplikácia Apple Watch na iPhone vás požiada o klepnutie na ikonu Informácie , znamená to, že je potrebné zariadenia opäť prepojiť. Manuálnym spárovaním sa zariadenia neprepoja. 

Dátum zverejnenia: