Ikony stavu a symboly na hodinkách Apple Watch

Zistite, čo znamenajú ikony stavu v hornej časti obrazovky. 

Zelený blesk   

Hodinky Apple Watch sa nabíjajú.

Ikona lietadla  

Je zapnutý režim lietadlo. Bezdrôtové funkcie budú vypnuté, kým toto nastavenie nevypnete. Ostatné funkcie hodiniek môžete používať ďalej. Keď režim lietadlo vypnete na hodinkách Apple Watch, na iPhone zostane zapnutý.

Ikona mesiaca   

Je aktivovaná funkcia Nerušiť. Hovory a upozornenia nebudú prehrávať žiadne zvuky ani rozsvecovať obrazovku, kým toto nastavenie nevypnete. Budíky však budú zvoniť. 

Ikona režimu divadlo

Je zapnutý režim divadlo. V tomto režime je zapnutý tichý režim a obrazovka zostane tmavá, kým na ňu neklepnete alebo nestlačíte tlačidlo.1 Ak chcete tento režim vypnúť, otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu.

Ikona Wi-Fi

Keď sa hodinky Apple Watch namiesto priameho pripojenia k iPhonu pripoja k Wi-Fi sieti, v ovládacom centre sa zobrazí ikona Ikona Wi-Fi.

Ikona zelených bodiek

Hodinky Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) alebo Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) sú pripojené k mobilnej sieti. Počet bodiek označuje silu signálu. 

Ikona odpojeného telefónu

Hodinky Apple Watch nie sú pripojené k iPhonu. Presuňte obe zariadenia bližšie k sebe alebo vypnite režim lietadlo.

Ikona červeného X

Hodinky Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) alebo Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) nie sú pripojené k mobilnej sieti.

 

Ikona kvapky

Je zapnutá funkcia Zamknutie vo vode a obrazovka nebude reagovať na klepnutia. Hodinky Apple Watch odomknete otočením korunky Digital Crown.

Ikona červenej bodky

Dostali ste hlásenie. Zobrazíte ho potiahnutím prstom nadol po ciferníku.

Ikona Bluetooth

Klepnutím na ikonu Ikona Bluetooth môžete prepínať zvukový výstup medzi spárovanými náhlavnými súpravami, reproduktormi a príslušenstvom Bluetooth.

Ikona šípky

Aplikácia na hodinkách Apple Watch použila lokalizačné služby. 

Ikona zámku

Hodinky Apple Watch sú zamknuté. Klepnite na ne a zadajte kód.

Ikony aktívnych aplikácií

V systéme watchOS 5 sa v hornej časti ciferníka hodiniek Apple Watch zobrazujú aktívne aplikácie, napríklad Vysielačka Ikona aplikácie Vysielačka alebo Telefón . Klepnutím na ikonu otvoríte príslušnú aplikáciu. Keď máte napríklad zapnutú navigáciu v aplikácii Mapy, v hornej časti obrazovky sa bude zobrazovať ikona Ikona aplikácie Mapy

 

Táto ikona sa zobrazuje pri používaní aplikácie Tréning. Ak sa ikona Ikona tréningu zobrazuje aj po skončení tréningu, reštartujte hodinky.

Klepnutím otvoríte aplikáciu Vysielačka, pomocou ktorej sa môžete okamžite začať rozprávať s priateľmi. 

 

Ikona Práve hrá

Pri prehrávaní audia sa v hornej časti obrazovky zobrazuje ikona Ikona Práve hrá.

 

Zobrazí sa vtedy, ak máte zapnutú navigáciu v aplikácii od iného vývojára než Apple. Ak sa ikona  zobrazuje aj po ukončení navigácie, reštartujte hodinky.

Ak sa pokúšate znova spárovať hodinky Apple Watch s iPhonom a aplikácia Apple Watch na iPhone vás požiada o klepnutie na ikonu Ikona Informácie, znamená to, že je potrebné zariadenia opäť prepojiť. Manuálnym spárovaním sa zariadenia neprepoja. 

  1. Hodinky Apple Watch Series 2 alebo novšie možno prebudiť aj otočením korunky Digital Crown.
  2. Ikona Ikona kvapky sa zobrazuje len na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o odolnosti hodiniek Apple Watch proti vode.
Dátum zverejnenia: