Používanie funkcie Vždy zapnuté na hodinkách Apple Watch

Na hodinkách Apple Watch Series 5 a novších modeloch sa môže zobrazovať čas a ďalšie užitočné informácie, aj keď nemáte zdvihnuté zápästie.

Funkcia Vždy zapnuté je na hodinkách Apple Watch Series 5 a novších vrátane hodiniek Apple Watch Ultra a novších predvolene zapnutá.* V tomto režime stále vidno čas a tiež ciferník alebo poslednú aktívnu apku.

Keď máte zápästie dole alebo keď displej na chvíľu zakryjete rukou, stmavne, aby sa predĺžila výdrž batérie. Po zdvihnutí zápästia alebo klepnutí na obrazovku sa obnoví plný jas a displej sa aktivuje, aby ste mohli s hodinkami interagovať.

* Hodinky Apple Watch SE funkciu Vždy zapnuté nepodporujú.

Správa nastavení funkcie Vždy zapnuté

Funkcia Vždy zapnuté má nastavenia, ktoré vám ju umožňujú vypnúť, aby sa zvýšila výdrž batérie. Môžete tiež vybrať informácie, ktoré sa majú zobrazovať na displeji, keď máte zápästie dole.

Zapnutie a vypnutie funkcie Vždy zapnuté

 1. Stláčajte korunku Digital Crown, kým sa nezobrazí plocha, a potom klepnite na apku NastaveniaNo alt supplied for Image.

 2. Klepnite na Displej a jas.

 3. Rolujte nadol a klepnite na Vždy zapnuté.

 4. Klepnutím zapnite alebo vypnite funkciu Vždy zapnuté.

Funkcia Vždy zapnuté nie je k dispozícii, keď sú hodinky Apple Watch v režime slabej batérie alebo v režime divadlo. Tieto režimy možno zapnúť alebo vypnúť v ovládacom centre.

Správa informácií, ktoré sa zobrazujú, keď máte zápästie dole

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.

 2. Klepnite na Displej a jas.

 3. Rolujte nadol a klepnite na Vždy zapnuté.

 4. Klepnite na Zobraziť dáta v komplikáciách, Zobraziť hlásenia alebo Zobraziť apky. Na ďalšej obrazovke sa zobrazia apky, ktoré podporujú zobrazovanie vybraných informácií.

 5. Vyberte, ktoré apky majú zobrazovať informácie na obrazovke, keď máte zápästie dole. Pomocou nastavenia v hornej časti obrazovky môžete vypnúť celú kategóriu informácií.

Ako sa zobrazujú komplikácie apiek, keď máte zápästie dole

Kým máte zápästie zložené, čas a komplikácie na ciferníku sa aktualizujú raz za minútu a informácie sa zobrazujú v takejto podobe:

 • Časové komplikácie, napríklad Stopky alebo Časovač, zaokrúhľujú zobrazované informácie na minúty.

 • Komplikácie, ktoré zobrazujú údaje naživo, napríklad Kompas a Hluk, nie sú aktívne.

 • Ostatné komplikácie, napríklad Kalendár, Počasie a apky od iných výrobcov, sa obnovujú raz za minútu alebo podľa potreby.

Interakcia s hodinkami

Keď je displej tmavý, ignoruje väčšinu potiahnutí prstom, aby nedochádzalo k neúmyselnému vstupu. Aj keď máte zápästie zložené, môžete klepnutím na komplikáciu otvoriť jej apku alebo potiahnutím prstom nadol z hornej časti obrazovky zobraziť hlásenia. Ak chcete použiť inteligentné zoskupenie, otočte korunku Digital Crown. Ak chcete použiť prepínač apiek, dvakrát stlačte korunku Digital Crown. Ak chcete použiť ovládacie centrum, stlačte bočné tlačidlo (v systéme watchOS 9 alebo staršom stlačte a podržte spodok obrazovky a potom potiahnite nahor).

Môžete tiež zdvihnúť zápästie a stlačiť korunku Digital Crown alebo bočné tlačidlo. Obnoví sa plný jas obrazovky hodiniek.

Dátum zverejnenia: