Používanie aplikácie Vysielačka na hodinkách Apple Watch

Apka Vysielačka umožňuje zdvihnúť zápästie a rýchlo sa ozvať priateľovi alebo členovi rodiny – napríklad keď ste v obchode alebo sa snažíte niekoho nájsť v dave. Stačí pridať priateľov a nastaviť, kedy s nimi chcete hovoriť.

Používanie aplikácie Vysielačka na hodinkách Apple Watch

Na používanie aplikácie Vysielačka potrebujete vy aj váš priateľ hodinky Apple Watch Series 1 alebo novšie so systémom watchOS 5.3 alebo novším. Obaja tiež musíte mať na iPhone so systémom iOS 12.4 nastavenú aplikáciu FaceTime Apka Vysielačka nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Pridávanie priateľov do apky Vysielačka

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Vysielačka.

 2. Rolujte zoznamom kontaktov a klepnutím na meno pošlite príslušnému kontaktu pozvánku.

 3. Počkajte, kým priateľ prijme pozvánku. Kým ju neprijme, karta s jeho kontaktom bude mať sivú farbu a bude sa zobrazovať v časti Pozvaní priatelia. Keď pozvánku prijme, karta s jeho kontaktom sa sfarbí na žlto a môžete spolu okamžite začať hovoriť.

watchos-10-series-8-walkie-talkie-invite-friend

Ak chcete priateľa odstrániť, otvorte apku Vysielačka, potiahnite priateľa doľava a potom klepnite na tlačidlo Vymazať . Môžete tiež otvoriť apku Apple Watch na iPhone, klepnúť na Vysielačka > Upraviť, klepnúť na tlačidlo Mínus a potom klepnúť na Odstrániť.

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa do aplikácie Vysielačka nedá pridať priateľ.

Prijatie pozvánky aplikácie Vysielačka

V hlásení, ktoré sa zobrazí, keď vás niekto pozve, klepnite na položku Vždy povoliť. Ak hlásenie pri jeho zobrazení zmeškáte, pohľadajte ho v centre hlásení. Pozvánky sa zobrazujú aj v apke Vysielačka.

watchos-10-series-8-walkie-talkie-friend-wants-to-talk-notification

Začatie konverzácie v aplikácii Vysielačka

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Vysielačka.

 2. Klepnite na priateľa.

 3. Podržte tlačidlo rozprávania a začnite hovoriť. Ak sa na obrazovke zobrazí text „pripájam“, počkajte, kým sa aplikácia Vysielačka nepripojí. Keď sa aplikácia Vysielačka pripojí, priateľ bude počuť váš hlas a bude sa s vami môcť okamžite rozprávať.

Kým má váš priateľ hodinky Apple Watch na ruke a má zapnutú aplikáciu Vysielačka, bude dostávať upozornenia, že s ním chcete hovoriť.

Rozhovor v aplikácii Vysielačka

 1. Podržte tlačidlo rozprávania a začnite hovoriť.

 2. Keď dohovoríte, tlačidlo pustite. Priateľ bude okamžite počuť, čo ste povedali.

Ak chcete zmeniť hlasitosť, otáčajte korunkou Digital Crown.

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Vysielačka

 1. Otvorte apku Vysielačka.

 2. Zapnite alebo vypnite aplikáciu Vysielačka. Ak sa vás niekto pokúsi kontaktovať vo chvíli, keď práve nie ste k dispozícii, zobrazí sa vám hlásenie s otázkou, či chcete s danou osobou hovoriť.

watchos-10-series-8-walkie-talkie-turn-off

Vysielačku môžete vypnúť alebo zapnúť aj klepnutím na tlačidlo Vysielačka v ovládacom centre.

Keď máte v ovládacom centre zapnutý tichý režim, budete naďalej počuť zvukový signál aj hlas priateľa. Keď zapnete režim divadlo, automaticky sa vypne vaša dostupnosť v aplikácii Vysielačka. Režim Nerušiť zrkadlí nastavenia iPhonu, takže môžete spravovať, ktoré upozornenia aplikácie Vysielačka sa majú zobrazovať a kedy.

Získanie pomoci

Keď nemáte poruke iPhone, môžete aplikáciu Vysielačka používať prostredníctvom mobilného alebo Wi-Fi pripojenia. Prečítajte si, ako používať hodinky Apple Watch, keď nemáte poruke iPhone.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, vyhľadajte svoj problém nižšie.

Aplikácia Vysielačka sa nezobrazuje

 1. Na fungovanie aplikácie Vysielačka je potrebná aplikácia FaceTime, takže ak ste ju z iPhonu vymazali, znova si ju stiahnite. V App Store na iPhone vyhľadajte FaceTime a klepnite na tlačidlo Stiahnuť .

 2. Uistite sa, že aplikácia FaceTime je zapnutá. Otvorte apku Nastavenia, klepnite na FaceTime a potom zapnite možnosť FaceTime.

 3. Otvorte apku FaceTime. Uskutočnením hovoru si overte, či je aplikácia FaceTime správne nastavená.

 4. Reštartujte hodinky Apple Watch.

 5. Reštartujte iPhone.

Ak na iPhone máte apku FaceTime a apku Vysielačku na hodinkách nevidíte, možno ste ju vymazali. Na hodinkách Apple Watch otvorte App Store a znova si ju stiahnite.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Nie je možné odosielať a prijímať pozvánky

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na položku FaceTime. Skontrolujte, či ste prihlásený pomocou účtu Apple ID. V časti „Pre FaceTime budete k dispozícii na“ sa uistite, že je vybraná vaša e-mailová adresa.

 2. Reštartujte hodinky Apple Watch.

 3. Reštartujte iPhone.

 4. Skúste znova odoslať pozvánku. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Vysielačka, potiahnite kontakt doľava a potom klepnite na tlačidlo Vymazať . Klepnite na tlačidlo Plus a vyberte ten istý kontakt.

Ak naďalej potrebujete pomoc

Ak ste aktualizovali na systém watchOS 5.3 alebo novší, vyskúšali ste uvedené kroky a stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: