Ovládanie Apple TV alebo iTunes na diaľku pomocou hodiniek Apple Watch

Na prehrávanie hudby na Apple TV alebo v iTunes na počítači môžete používať aplikáciu Ovládač na hodinkách Apple Watch.

Ak chcete používať aplikáciu Ovládač, musíte ju na hodinkách Apple TV alebo v iTunes na počítači najskôr nastaviť. Aplikáciu stačí na každom zariadení nastaviť len raz a v prípade potreby môžete zariadenia zasa odstrániť. Po nastavení aplikácie môžete rýchlo vybrať, čo chcete pomocou hodiniek Apple Watch ovládať. 

Nastavenie Apple TV a aplikácie Ovládač

Najskôr nastavte aplikáciu Ovládač:

 1. Uistite sa, že Apple TVhodinky Apple Watch sú pripojené k rovnakej Wi‑Fi sieti. 
 2. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Ovládač a klepnite na položku Pridať zariadenie.
 3. Na Apple TV vyberte hodinky Apple Watch: 
  • Apple TV 4K alebo Apple TV HD: Prejdite do menu Nastavenia > Ovládače a zariadenia > Apka Ovládač a vyberte hodinky Apple Watch.
  • Apple TV (2. alebo 3. generácia): Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Ovládače a vyberte hodinky Apple Watch.
 4. Na Apple TV zadajte kód zobrazený na hodinkách Apple Watch. Keď sa vedľa hodiniek Apple Watch zobrazí ikona párovania, môžete začať ovládať Apple TV.

Ovládanie Apple TV

Po nastavení aplikácie Ovládač môžete ovládať Apple TV. Prebuďte Apple TV, na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Ovládač, vyberte Apple TV a použite tieto gestá:

 • Potiahnutím prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava sa môžete pohybovať v menu Apple TV. 
 • Klepnutím vyberiete zvýraznenú položku. 
 • Klepnutím na Menu sa vrátite späť, stlačením a podržaním prejdete na plochu.
 • Klepnutím na ikonu  pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.

Nastavenie iTunes a aplikácie Ovládač

Najskôr nastavte aplikáciu Ovládač:

 1. Uistite sa, že počítač a hodinky Apple Watch sú pripojené k rovnakej Wi‑Fi sieti. 
 2. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Ovládač a klepnite na položku Pridať zariadenie.
 3. V iTunes na počítači kliknite na tlačidlo Tlačidlo Ovládač. Tlačidlo Tlačidlo Ovládač sa zobrazí, keď kliknete na položku Pridať zariadenie a ovládač sa pokúsi o pripojenie.
 4. Na počítači zadajte štvormiestny kód, ktorý sa zobrazí na hodinkách Apple Watch.

Ovládanie iTunes

Po nastavení aplikácie Ovládač vyberte knižnicu iTunes a ovládajte hudbu pomocou hodiniek:

 • Ak máte len jednu knižnicu, začnite počúvať hudbu. Ak máte viacero knižníc, klepnite na hodinkách na knižnicu, z ktorej chcete počúvať hudbu. Ak sa už hudba prehráva, klepnite na ikonu  a potom na knižnicu.
 • Pomocou ovládacích prvkov v aplikácii Ovládač môžete prehrávať alebo pozastavovať hudbu alebo preskakovať na nasledujúce či predchádzajúce skladby.
 • Otáčaním korunky Digital Crown zmeníte hlasitosť.
Dátum zverejnenia: