Používanie hodiniek Apple Watch mimo dosahu iPhonu

Prečítajte si, čo všetko môžete robiť s hodinkami Apple Watch, keď práve pri sebe nemáte iPhone.

Ak je váš iPhone vypnutý alebo mimo dosahu, hodinky Apple Watch môžu na odosielanie a prijímanie dát používať Wi-Fi sieť. Hodinky sa môžu pripojiť aj k mobilnej sieti, ak sa jedná o model Cellular. A ak ste nastavili hodinky Apple Watch pre člena rodiny, môže využívať vo svojich hodinkách mobilné alebo Wi-Fi pripojenie.

Ak sú hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi, v Ovládacom centre sa zobrazuje ikona Wi-Fi . Ak sú pripojené k mobilnej sieti, zobrazuje sa ikona mobilnej siete .

Ak je na hodinkách Apple Watch aktivovaný režim slabej batérie

Keď je na hodinkách Apple Watch aktivovaný režim slabej batérie, je vypnutých alebo upravených niekoľko funkcií, ktoré môžu mať vplyv na niektoré z tu uvedených apiek.

  • Keď sa iPhone nenachádza v blízkosti, Wi-Fi pripojenie a mobilné dáta sa vypnú, kým neotvoríte a nezačnete používať apku vyžadujúcu pripojenie k sieti.
  • Keď sa iPhone nenachádza v blízkosti, prichádzajúce telefonické hovory sú presmerované do hlasovej schránky a uskutočňovanie odchádzajúcich hovorov môže trvať dlhšie.
  • Vypnú sa merania srdcovej frekvencie na pozadí, merania saturácie kyslíkom na pozadí a upozornenia na srdcovú frekvenciu.

Ak sú hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti

Vďaka Wi-Fi alebo mobilnému pripojeniu môžu hodinky Apple Watch vykonávať nasledujúce činnosti, aj keď pri sebe nemáte iPhone.

Uskutočňovanieprijímanie telefonických hovorov.1

Vyhľadanie trasy, odoslanie správy iMessage a používanie ďalších funkcií pomocou Siri.
 

Odosielaniečítanie e-mailov.

 

   

Ak sa hodinky Apple Watch nemôžu pripojiť k Wi-Fi, mobilnej sieti ani iPhonu

Keď sú hodinky Apple Watch odpojené, napríklad počas túry v oblasti bez pokrytia Wi‑Fi alebo mobilným signálom, alebo keď máte vypnutý iPhone, môžete používať nasledujúce funkcie.

Zobrazenie času a používanie apiek Budík, ČasovačStopky.
 

Zobrazenie fotiek zo synchronizovaných albumov fotiek.
 

Prehrávanie hudby, podcastov alebo audiokníh synchronizovaných s hodinkami.
 

Zaznamenávanie myšlienok a nápadov.

Nie všetky funkcie sú k dispozícii na všetkých modeloch hodiniek Apple Watch. Taktiež nie sú všetky funkcie dostupné vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

1. Ak sú hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi a chcete zavolať na telefónne číslo, uistite sa, že pre hodinky je zapnuté volanie cez Wi-Fi. V opačnom prípade skúste uskutočniť audiohovor cez FaceTime.

2. Na prijímanie SMS/MMS správ alebo push hlásení z apiek od iných výrobcov na hodinkách Apple Watch s mobilným pripojením je potrebné, aby bol spárovaný iPhone zapnutý a pripojený k Wi-Fi alebo mobilnej sieti, nemusí sa však nachádzať v blízkosti. Musíte tiež byť prihlásený do služby iMessage na iPhone, aby ste mohli používať Správy na hodinkách.

3. Ak chcete dosiahnuť vyššiu presnosť GPS počas tréningu vonku bez spárovaného iPhonu, môžete si hodinky Apple Watch skalibrovať.

Dátum zverejnenia: