Používanie aplikácie Vysielačka na hodinkách Apple Watch

Aplikácia Vysielačka umožňuje zdvihnúť zápästie a rýchlo sa ozvať priateľovi alebo členovi rodiny – napríklad keď ste v obchode alebo sa snažíte niekoho nájsť v dave. Stačí pridať priateľov a nastaviť, kedy s nimi chcete hovoriť. 

 

Ikona aplikácie Vysielačka

Na používanie aplikácie Vysielačka potrebujete vy aj váš priateľ hodinky Apple Watch Series 1 alebo novšie so systémom watchOS 5.3 alebo novším. Obaja tiež musíte mať na iPhone so systémom iOS 12.4 nastavenú aplikáciu FaceTime a musíte byť schopní uskutočňovať a prijímať audiohovory FaceTime. Aplikácia Vysielačka nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach

Pridávanie priateľov do aplikácie Vysielačka

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Vysielačka.
 2. Klepnite na položku Pridať priateľov a vyberte požadovaný kontakt. 
 3. Počkajte, kým priateľ prijme pozvánku. Kým ju neprijme, karta s jeho kontaktom bude mať sivú farbu a bude sa zobrazovať v časti Pozvaní priatelia. Keď pozvánku prijme, karta s jeho kontaktom sa sfarbí na žlto a môžete spolu okamžite začať hovoriť. 

Ak chcete priateľa odstrániť, otvorte aplikáciu Vysielačka, potiahnite priateľa doľava a potom klepnite na tlačidlo Vymazať Ikona Vymazať. Môžete tiež otvoriť aplikáciu Apple Watch na iPhone, klepnúť na položky Vysielačka > Upraviť, klepnúť na tlačidlo so znamienkom mínus  a potom klepnúť na položku Odstrániť. 

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa do aplikácie Vysielačka nedá pridať priateľ

Prijatie pozvánky aplikácie Vysielačka

V hlásení, ktoré sa zobrazí, keď vás niekto pozve, klepnite na položku Vždy povoliť. Ak hlásenie pri jeho zobrazení zmeškáte, pohľadajte ho v centre hlásení. Pozvánky sa zobrazujú aj v aplikácii Vysielačka.

Začatie konverzácie v aplikácii Vysielačka

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Vysielačka.
 2. Klepnite na priateľa. 
 3. Podržte tlačidlo rozprávania a začnite hovoriť. Ak sa na obrazovke zobrazí text „pripájam“, počkajte, kým sa aplikácia Vysielačka nepripojí. Keď sa aplikácia Vysielačka pripojí, priateľ bude počuť váš hlas a bude sa s vami môcť okamžite rozprávať. 

Kým má váš priateľ hodinky Apple Watch na ruke a má zapnutú aplikáciu Vysielačka, bude dostávať upozornenia, že s ním chcete hovoriť.

Rozhovor v aplikácii Vysielačka

 1. Podržte tlačidlo rozprávania a začnite hovoriť.
 2. Keď dohovoríte, tlačidlo pustite. Priateľ bude okamžite počuť, čo ste povedali.

Ak chcete zmeniť hlasitosť, otáčajte korunkou Digital Crown.
 

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Vysielačka

 1. Otvorte aplikáciu Vysielačka.
 2. Zapnite alebo vypnite aplikáciu Vysielačka. Ak sa vás niekto pokúsi kontaktovať vo chvíli, keď práve nie ste k dispozícii, zobrazí sa vám hlásenie s otázkou, či chcete s danou osobou hovoriť. 

Aplikáciu Vysielačka môžete vypnúť alebo zapnúť aj klepnutím na tlačidlo Vysielačka ovládacom centre.

Keď máte v ovládacom centre zapnutý tichý režim, budete naďalej počuť zvukový signál aj hlas priateľa. Keď zapnete režim divadlo, automaticky sa vypne vaša dostupnosť v aplikácii Vysielačka. Režim Nerušiť zrkadlí nastavenia iPhonu, takže môžete spravovať, ktoré upozornenia aplikácie Vysielačka sa majú zobrazovať a kedy.

Získanie pomoci

Keď nemáte poruke iPhone, aplikáciu Vysielačka môžete používať prostredníctvom mobilného alebo Wi-Fi pripojenia. Prečítajte si, ako používať hodinky Apple Watch, keď nemáte poruke iPhone.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, vyhľadajte svoj problém nižšie.

Aplikácia Vysielačka sa nezobrazuje

 1. Na fungovanie aplikácie Vysielačka je potrebná aplikácia FaceTime, takže ak ste ju z iPhonu vymazali, znova si ju stiahnite. V obchode App Store na iPhone vyhľadajte aplikáciu FaceTime a klepnite na tlačidlo Stiahnuť Ikona Stiahnuť.  
 2. Uistite sa, že aplikácia FaceTime je zapnutá. Otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku FaceTime a potom zapnite možnosť FaceTime.
 3. Otvorte aplikáciu FaceTime. Uskutočnením hovoru si overte, či je aplikácia FaceTime správne nastavená. 
 4. Reštartujte hodinky Apple Watch.
 5. Reštartujte iPhone.

Ak na iPhone máte aplikáciu FaceTime a aplikáciu Vysielačku na hodinkách nevidíte, možno ste ju vymazali. Otvorte na hodinkách Apple Watch aplikáciu App Store a znova si ju stiahnite.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Nie je možné odosielať a prijímať pozvánky

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na položku FaceTime. Skontrolujte, či ste prihlásený pomocou účtu Apple ID. V časti „Pre FaceTime budete k dispozícii na“ sa uistite, že je vybraná vaša e-mailová adresa. 
 2. Reštartujte hodinky Apple Watch.
 3. Reštartujte iPhone.
 4. Skúste znova odoslať pozvánku. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Vysielačka, potiahnite kontakt doľava a potom klepnite na tlačidlo Vymazať . Klepnite na tlačidlo so znamienkom plus  a vyberte ten istý kontakt.

Ak stále potrebujete pomoc

Ak ste aktualizovali na systém watchOS 5.3 alebo novší, vyskúšali ste uvedené kroky a stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: