Používanie aplikácie Vysielačka na Apple Watch

Aplikácia Vysielačka umožňuje zdvihnúť zápästie a rýchlo sa ozvať priateľovi alebo členovi rodiny – napríklad keď ste v obchode alebo sa snažíte niekoho nájsť v dave. Stačí pridať priateľov a nastaviť, kedy s nimi chcete hovoriť. 

Rozhovor s Joeom Mazzantim pomocou aplikácie Vysielačka

 

Ikona aplikácie Vysielačka

Na používanie aplikácie Vysielačka potrebujete vy aj váš priateľ hodinky Apple Watch Series 1 alebo novšie so systémom watchOS 5. Obaja tiež musíte mať na iPhone nastavenú aplikáciu FaceTime a musíte byť schopní uskutočňovať a prijímať audiohovory FaceTime. Aplikácia Vysielačka nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach

Priatelia v aplikácii Vysielačka

Pridanie priateľov

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Vysielačka.
 2. Klepnite na ikonu Ikona plus a vyberte kontakt. 
 3. Počkajte, kým priateľ prijme pozvánku. Kým ju neprijme, karta s jeho kontaktom bude sivá a bude na nej nápis „pozvaný“. Keď priateľ pozvánku prijme, karta sa zmení na žltú a môžete sa okamžite začať rozprávať. 

Ak chcete priateľa odstrániť, otvorte aplikáciu Vysielačku, potiahnite priateľa prstom doľava a potom klepnite na ikonu Ikona Vymazať. Môžete tiež otvoriť aplikáciu Apple Watch na iPhone, klepnúť na položky Vysielačka > Upraviť, klepnúť na ikonu Ikona mínus a potom klepnúť na položku Odstrániť. 

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa do aplikácie Vysielačka nedá pridať priateľ

Pozvánka na komunikáciu od Erin Steedovej

Prijatie pozvánky

 1. Podržte hornú časť ciferníka a potiahnutím nadol otvorte centrum hlásení. 
 2. Vyhľadajte hlásenie z aplikácie Vysielačka a klepnite naň. 
 3. Klepnite na položku Vždy povoliť.
 4. Ak hlásenie nemôžete nájsť, uistite sa, že máte vynutý režim Nerušiť. Dotknite sa a podržte spodnú časť ciferníka hodiniek, potom potiahnutím nahor otvorte ovládacie centrum. Ak je režim Nerušiť zapnutý, klepnite na ikonu Ikona režimu Nerušiť

Začatie konverzácie

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Vysielačka.
 2. Klepnite na priateľa. 
 3. Podržte tlačidlo rozprávania a začnite hovoriť. Ak sa na obrazovke zobrazí text „pripájam“, počkajte, kým sa aplikácia Vysielačka nepripojí. Keď sa aplikácia Vysielačka pripojí, priateľ bude počuť váš hlas a bude sa s vami môcť okamžite rozprávať. 

Pokiaľ má priateľ hodinky Apple Watch na ruke, aplikácia Vysielačka ho bude upozorňovať, že s ním chcete hovoriť.

Rozhovor cez aplikáciu Vysielačka

 1. Podržte tlačidlo rozprávania a začnite hovoriť.
 2. Keď dohovoríte, tlačidlo pustite. Priateľ bude okamžite počuť, čo ste povedali.

Otáčaním korunky Digital Crown môžete zmeniť hlasitosť.
 

Vypnutá dostupnosť v aplikácii Vysielačka

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Vysielačka

 1. Otvorte aplikáciu Vysielačka.
 2. Vypnite alebo zapnite možnosť K dispozícii. Ak sa vás niekto pokúsi kontaktovať vo chvíli, keď práve nie ste k dispozícii, zobrazí sa vám hlásenie s otázkou, či chcete s danou osobou hovoriť. 

Keď máte zapnutý tichý režim, budete naďalej počuť zvukový signál aj hlas priateľa. Keď zapnete Režim divadlo alebo Nerušiť, automaticky sa vypne vaša dostupnosť v aplikácii Vysielačka.

Získanie pomoci

Keď nemáte poruke iPhone, môžete aplikáciu Vysielačka používať prostredníctvom mobilného alebo Wi-Fi pripojenia. Prečítajte si, ako používať hodinky Apple Watch, keď nemáte poruke iPhone.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, vyhľadajte svoj problém nižšie.

Aplikácia Vysielačka sa nezobrazuje

 1. Stiahnite si do iPhonu aplikáciu FaceTime. V obchode App Store na iPhone vyhľadajte aplikáciu FaceTime a klepnite na ikonu Ikona Stiahnuť.  
 2. Uistite sa, že aplikácia FaceTime je zapnutá. Otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku FaceTime a potom zapnite možnosť FaceTime.
 3. Otvorte aplikáciu FaceTime. Uskutočnením hovoru si overte, či je aplikácia FaceTime správne nastavená. 
 4. Reštartujte hodinky Apple Watch.
 5. Reštartujte iPhone.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Nie je možné odosielať a prijímať pozvánky

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na položku FaceTime. Skontrolujte, či ste prihlásený pomocou účtu Apple ID. V časti „Pre FaceTime budete k dispozícii na“ sa uistite, že je vybraná vaša e-mailová adresa. 
 2. Reštartujte hodinky Apple Watch.
 3. Reštartujte iPhone.
 4. Znova sa pokúste odoslať pozvánku. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Vysielačku, potiahnite kontakt doľava a potom klepnite na ikonu Ikona Vymazať. Klepnite na ikonu Ikona plus a vyberte ten istý kontakt.

Ak stále potrebujete pomoc

Ak ste aktualizovali na systém watchOS 5, vyskúšali ste vyššie uvedené kroky a stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: