Nastavenie Apple TV

Ak máte nové zariadenie Apple TV, použite postup nižšie.

      

Čo potrebujete

Ak počas nastavovania uviaznete alebo sa budete chcieť vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Menu na ovládači. Ak chcete začať odznova, odpojte zariadenie od zdroja napájania a znova ho pripojte.

Zapojte zariadenie do siete a pripojte zariadenia domáceho kina

Zapojte zariadenie Apple TV do siete a pomocou HDMI kábla ho pripojte k televízoru. V prípade Apple TV 4K sa uistite, že používate kábel HDMI 2.0 alebo novší. Ak Apple TV 4K pripájate k prijímaču, aj prijímač musí podporovať štandard HDMI 2.0 alebo novší. Potom pomocou druhého HDMI kábla pripojte prijímač k televízoru. 

Ak sa chcete pripojiť na internet cez Ethernet, pomocou ethernetového kábla pripojte Apple TV k routeru. Alebo sa počas nastavovania môžete pripojiť k sieti Wi-Fi.

Porty a káble na Apple TV

Zapnite a spárujte ovládač

Na televízore vyberte rovnaký vstup, ku ktorému je pripojené zariadenie Apple TV. Potom televízor zapnite (spolu s prijímačom alebo prepínačom). Zobrazí sa obrazovka nastavenia Apple TV. Nezobrazuje sa obrazovka nastavenia?

Ovládač a Apple TV spárujte tak, že klepnete na Touch povrch ovládača. Ak sa ovládač nepripojí, stlačte a podržte päť sekúnd tlačidlá Menu a Zvýšiť hlasitosť. Ak sa zobrazí hlásenie, že nie ste dostatočne blízko, položte ovládač na Apple TV.

Ak máte Apple TV (2. alebo 3. generácia), prečítajte si, ako spárovať ovládač Apple Remote (hliníkový).

Touch povrch ovládača Apple TV.

 

 

 

Vyberte jazyk a zapnite Siri

Potiahnutím prstom na Touch povrchu ovládača vyhľadajte svoj jazyk a krajinu alebo oblasť. Možnosť vyberiete klepnutím na Touch povrch. Ak vyberiete nesprávny jazyk, stlačením tlačidla Menu sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a skúste to znova.

Ak sa zobrazí výzva, vyberte, či chcete používať Siri.
 

Dokončite nastavenie pomocou zariadenia so systémom iOS alebo manuálne

Ak chcete do Apple TV preniesť nastavenia zo svojho zariadenia so systémom iOS, napríklad prihlasovacie údaje iTunes, iCloudu a siete Wi-Fi, vyberte položku Nastaviť pomocou zariadenia. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia so systémom iOS a Apple TV.

Ak nemôžete Apple TV nastaviť pomocou zariadenia so systémom iOS, stlačením tlačidla Menu na ovládači sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a vyberte položku Nastaviť manuálne.

Ak máte Apple TV (2. alebo 3. generácia), dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

 

Získajte prístup k obsahu od poskytovateľa TV

Ak chcete na Apple TV sledovať televízne relácie a filmy z aplikácií, ktoré sú súčasťou vášho káblového alebo televízneho predplatného, prihláste sa do účtu poskytovateľa TV alebo káblových služieb. Ak ste Apple TV dostali od poskytovateľa káblových služieb, predplatné by už malo byť na Apple TV nastavené.

 

Nastavte si na všetkých Apple TV synchronizovanú plochu

Vďaka synchronizovanej ploche budete mať na všetkých svojich Apple TV rovnaké aplikácie a plochy. Stačí sa prihlásiť do iCloudu. Ak sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete používať synchronizovanú plochu, vyberte možnosť Synchronizovať plochy.

Ak vyberiete možnosť Teraz nie, môžete funkciu zapnúť neskôr v menu Nastavenia > Účty > iCloud > Synchronizovaná plocha.

 

Využite TV naplno

Ak Apple TV 4K pripojíte k televízoru 4K s podporou formátu HDR alebo Dolby Vision, môže sa zobraziť výzva na spustenie krátkeho testu zobrazenia týchto formátov. Spusťte test podľa pokynov na obrazovke a potvrďte, že máte bezchybný obraz. Prečítajte si ďalšie informácie o formátoch 4K, HDR a Dolby Vision na Apple TV 4K.

 

Dokončenie

Podľa pokynov na obrazovke si vyberte nastavenia lokalizačných služieb, šetričov obrazovky a zdieľania analytických údajov. Potom môžete na ploche otvoriť App Store, kde môžete vyhľadať a stiahnuť videoaplikácie a herné aplikácie, napríklad Hulu, DirecTV Now, Netflix, NBA, HBO a mnoho ďalších.

Získanie pomoci

  • Ak uviaznete, stlačením tlačidla Menu na ovládači sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku. 
  • Ak ovládač nereaguje, stlačte a podržte dve sekundy tlačidlá Menu a Zvýšiť hlasitosť. 
  • Ak Apple TV nereaguje alebo počas nastavovania uviaznete, odpojte zariadenie od zdroja napájania a znova ho pripojte.
  • Ak máte Apple TV (2. alebo 3. generácia) a potrebujete overovací kód na prihlásenie pomocou účtu Apple ID, prečítajte si postup.
  • V prípade iných problémov kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: