Nastavenie Apple TV

Ak máte nové zariadenie Apple TV, použite postup nižšie.

      

Čo potrebujete

  • Osobný internet*
  • televízor alebo iný displej s HDMI portom,
  • Kábel HDMI (v prípade Apple TV 4K potrebujete kábel kompatibilný s rozhraním HDMI 2.0 alebo novším)

Ak chcete Apple TV nastaviť s použitím zariadenia so systémom iOS, najprv vykonajte v zariadení so systémom iOS tieto kroky:

*Apple TV nepodporuje verejné ani predplatené siete s povinným prihlásením.

Vyberte Apple TV

Nastavenie Apple TV 4K alebo Apple TV HD

Ak sa počas nastavovania chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači. Ak chcete začať znovu, odpojte od Apple TV napájanie a opäť ho pripojte.

Zapojenie a zapnutie televízora

Pripojte zariadenie Apple TV k elektrickej sieti a pomocou HDMI kábla ho pripojte k televízoru. Ak chcete prostredníctvom Apple TV 4K sledovať filmy v kvalite 4K HDR, uistite sa, že používate kábel HDMI 2.0 alebo novší a že máte televízor, ktorý podporuje technológiu 4K, HDR alebo obe. Môžete tiež nastaviť zariadenie Apple TV 4K tak, aby prehrávalo zvuk v kvalite Dolby Atmos.

Zapnite televízor a vyberte HDMI vstup, ku ktorému je pripojené zariadenie Apple TV. Nezobrazila sa obrazovka na nastavenie?

Ak sa počas nastavovania nechcete pripojiť k Wi-Fi sieti, môžete Apple TV pripojiť k routeru pomocou ethernetového kábla.

Porty a káble na Apple TV

Výber jazyka a zapnutie Siri

Potiahnutím prstom na Touch povrchu ovládača Apple TV Remote vyhľadajte svoj jazyk a krajinu alebo oblasť. Možnosť vyberiete klepnutím na Touch povrch. Ak vyberiete nesprávny jazyk, stlačením tlačidla Menu sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.

Ak sa zobrazí výzva, vyberte, či chcete používať Siri.

Prečítajte si viac o používaní ovládača Apple TV Remote na ovládanie Apple TV.

Touch povrch ovládača Apple TV.

 

 

 

Pokračovanie v nastavovaní s použitím zariadenia so systémom iOS alebo manuálne nastavenie

Ak chcete do Apple TV automaticky pridať nastavenia účtu Apple ID a Wi-Fi siete, vyberte položku Nastaviť pomocou zariadenia. Potom zariadenie so systémom iOS odomknite, podržte ho pri Apple TV a postupujte podľa krokov na obrazovke zariadenia so systémom iOS a Apple TV.

Ak nechcete nastaviť Apple TV s použitím zariadenia so systémom iOS, vyberte položku Nastaviť manuálne. Potom sa vykonaním krokov na obrazovke Apple TV pripojte k domácej Wi-Fi sieti a prihláste sa pomocou účtu Apple ID.

Ak účet Apple ID nemáte, môžete si ho vytvoriť. Ak ste svoj účet Apple ID zabudli, prečítajte si, ako postupovať.

 

Prihlásenie k poskytovateľovi TV

Je možné, že sa v niektorých krajinách alebo oblastiach budete môcť prihlásiť k poskytovateľovi TV alebo káblových služieb pomocou Apple TV, aby ste mohli sledovať TV seriály a filmy, na ktoré sa vzťahuje vaše predplatné TV alebo káblových služieb

Ak ste Apple TV dostali od poskytovateľa káblových služieb, predplatné by už malo byť na Apple TV nastavené.

 

Voľba nastavení

Zapnutím funkcie Zjednotená plocha zaistíte, že plocha a aplikácie budú vyzerať rovnako na všetkých zariadeniach Apple TV. Vyberte miestnosť, v ktorej sa zariadenie Apple TV nachádza, aby sa automaticky pridalo do aplikácie Domácnosť vo vašom zariadení so systémom iOS a v Macu. Stiahnite si šetriče obrazovky s leteckými zábermi.

Ak Apple TV 4K pripojíte k televízoru 4K s podporou formátu HDR alebo Dolby Vision, môže sa zobraziť výzva na spustenie krátkeho testu zobrazenia. Spusťte test podľa pokynov na obrazovke a potvrďte, že máte bezchybný obraz. Prečítajte si ďalšie informácie o formátoch 4K, HDR a Dolby Vision na Apple TV 4K.

 

Získanie aplikácií a spustenie streamovania

Po dokončení nastavovania sa zobrazí plocha. Odtiaľ môžete sledovať svoje obľúbené programy a filmy alebo objavovať ďalšie programy, ktoré chcete sledovať, prostredníctvom aplikácie Apple TV. Môžete si tiež sťahovať hry a aplikácie z obchodu App Store.

Okrem toho môže byť vhodné vyhľadávať aktualizácie na Apple TV.

Ak sa chcete o Apple TV dozvedieť viac, prečítajte si používateľskú príručku k Apple TV.

 

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete s niečím poradiť, nižšie vyhľadajte svoj problém.

Apple TV sa nedá zapnúť

Uistite sa, že je zariadenie Apple TV pripojené k elektrickej sieti a že je HDMI kábel riadne pripojený k Apple TV a k televízoru. Ak sa Apple TV ani potom nezapne, nezobrazuje video alebo neprehráva zvuk, prečítajte si, ako postupovať.

Nemožno používať diaľkový ovládač

Ovládač Apple TV Remote bude možno potrebné najskôr nabiť. Ak je diaľkový ovládač nabitý, no nereaguje, stlačte tlačidlá Menu a Zvýšiť hlasitosť a držte ich stlačené dve sekundy.

Ak ste Apple TV kúpili od niekoho ďalšieho bez diaľkového ovládača, budete si musieť na nastavovanie Apple TV kúpiť ovládač Apple TV Remote.

Apple TV nemožno nastaviť alebo sa zobrazuje chybová správa

Ak zariadenie Apple TV prestane počas nastavovania reagovať, odpojte ho od elektrickej siete a znovu ho pripojte.

Ak sa počas nastavovania nemôžete dostať cez niektorú obrazovku, skúste Apple TV pripojiť k inej Wi-Fi sieti, napríklad prostredníctvom zdieľania internetu z telefónu. Po dokončení nastavovania prejdite na Apple TV do menu Nastavenia a pripojte sa k domácej Wi-Fi sieti.

V prípade iných problémov kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: