Nastavenie Apple TV

Ak máte nové zariadenie Apple TV, použite postup nižšie.

      

Čo potrebujete

  • Osobný internet*
  • Televízor alebo iný displej s HDMI portom
  • Kábel HDMI (v prípade Apple TV 4K potrebujete kábel kompatibilný s rozhraním HDMI 2.0 alebo novším)

Ak chcete Apple TV nastaviť pomocou zariadenia so systémom iOS, najprv vykonajte v zariadení so systémom iOS tieto kroky:

*Apple TV nepodporuje verejné ani predplatené siete s povinným prihlásením.

Výber Apple TV

Nastavenie Apple TV 4K alebo Apple TV HD

Ak sa počas nastavovania chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači. Ak chcete začať znovu, odpojte od Apple TV napájanie a opäť ho pripojte.

Zapojenie a zapnutie televízora

Pripojte zariadenie Apple TV k elektrickej sieti a pomocou HDMI kábla ho pripojte k televízoru. Ak chcete prostredníctvom Apple TV 4K sledovať filmy v kvalite 4K HDR, uistite sa, že používate kábel HDMI 2.0 alebo novší a že máte televízor, ktorý podporuje technológiu 4K, HDR alebo obe. Potom zapnite televízor a vyberte HDMI vstup, ku ktorému je pripojené zariadenie Apple TV. 

Nezobrazila sa obrazovka na nastavenie?

Ak sa počas nastavovania nechcete pripojiť k Wi-Fi sieti, môžete Apple TV pripojiť k routeru pomocou ethernetového kábla.

Porty a káble na Apple TV

Výber jazyka a zapnutie Siri

Potiahnutím prstom na Touch povrchu ovládača Apple TV Remote nájdite svoj jazyk a krajinu alebo oblasť. Možnosť vyberiete klepnutím na Touch povrch. Ak vyberiete nesprávny jazyk, stlačením tlačidla Menu sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.

Ak sa zobrazí výzva, vyberte, či chcete používať Siri.

Prečítajte si viac o používaní ovládača Apple TV Remote. Môžete tiež zistiť, čo robiť, ak ovládač Apple TV Remote nefunguje.

Touch povrch ovládača Apple TV.

 

 

 

Pokračovanie v nastavovaní pomocou zariadenia so systémom iOS alebo manuálne nastavenie

Ak chcete do Apple TV automaticky pridať nastavenia účtu Apple ID a Wi-Fi siete, vyberte Nastaviť pomocou zariadenia. Potom zariadenie so systémom iOS odomknite, podržte ho pri Apple TV a postupujte podľa krokov na obrazovke zariadenia so systémom iOS a Apple TV.

Ak Apple TV nechcete nastaviť pomocou zariadenia so systémom iOS, vyberte Nastaviť manuálne. Potom sa vykonaním krokov na obrazovke Apple TV pripojte k domácej Wi-Fi sieti a prihláste sa pomocou účtu Apple ID.

Ak účet Apple ID nemáte, môžete si ho vytvoriť. Ak ste svoj účet Apple ID zabudli, prečítajte si, ako postupovať.

 

Prihlásenie k poskytovateľovi TV

V niektorých krajinách alebo oblastiach sa možno budete môcť na Apple TV prihlásiť k poskytovateľovi TV alebo káblových služieb, aby ste mohli sledovať TV seriály a filmy, na ktoré sa vzťahuje vaše predplatné TV alebo káblových služieb

 

Voľba nastavení

Zapnutím funkcie Zjednotená plocha zaistíte, že plocha a apky budú vyzerať rovnako na všetkých zariadeniach Apple TV. Vyberte miestnosť, v ktorej je zariadenie Apple TV, aby sa automaticky pridalo do apky Domácnosť vo vašom zariadení so systémom iOS a v Macu. Môžete tiež pridať používateľov v zariadení Apple TV

 

Získanie apiek a spustenie streamovania

Po dokončení nastavovania sa zobrazí plocha. Odtiaľ môžete sledovať svoje obľúbené programy a filmy alebo objavovať ďalšie programy, ktoré chcete sledovať, prostredníctvom apky Apple TV. Môžete si tiež sťahovať hry a apky z obchodu App Store.

Okrem toho môže byť vhodné vyhľadávať aktualizácie na Apple TV.

Ak sa chcete o Apple TV dozvedieť viac, prečítajte si používateľskú príručku k Apple TV.

 

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete s niečím poradiť, nižšie vyhľadajte svoj problém.

Apple TV sa nedá zapnúť

Ak sa Apple TV nezapne, nezobrazuje video alebo neprehráva zvuk, prečítajte si, ako postupovať.

Nemožno používať diaľkový ovládač

Prečítajte si, čo robiť, ak ovládač Apple TV Remote nefunguje očakávaným spôsobom

Ak ste od niekoho kúpili Apple TV bez diaľkového ovládača, na nastavovanie Apple TV si budete musieť kúpiť ovládač Apple TV Remote.

Apple TV nemožno nastaviť alebo sa zobrazuje chybová správa

Ak zariadenie Apple TV prestane počas nastavovania reagovať, odpojte ho od elektrickej siete a znovu ho pripojte.

Ak sa počas nastavovania nemôžete dostať cez niektorú obrazovku, skúste Apple TV pripojiť k inej Wi-Fi sieti, napríklad k osobnému hotspotu zapnutému v telefóne. Po dokončení nastavovania prejdite na Apple TV na Nastavenia a pripojte sa k domácej Wi-Fi sieti.

V prípade iných problémov kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: