Nastavenie Apple TV

Ak chcete začať používať svoje nové zariadenie Apple TV, postupujte podľa krokov nižšie.

 

Čo potrebujete

  • Osobný internet
  • Televízor alebo iný displej s HDMI portom
  • HDMI kábel

V prípade Apple TV 4K potrebujete kábel kompatibilný s rozhraním HDMI 2.0 alebo novším. Ak chcete získať prístup ku všetkým funkciám, ktoré Apple TV ponúka, použite kábel HDMI 2.1.

Ak chcete na nastavenie Apple TV použiť iPhone

Najprv na iPhone vykonajte tieto kroky:

Nastavenie Apple TV 4K alebo Apple TV HD

Ak sa počas nastavovania chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Späť na diaľkovom ovládači. Ak chcete začať znovu, odpojte od Apple TV napájanie a opäť ho pripojte.

Zapojenie a zapnutie televízora

Pripojte zariadenie Apple TV k elektrickej sieti a pomocou HDMI kábla ho pripojte k televízoru. Ak chcete prostredníctvom Apple TV 4K sledovať filmy v kvalite 4K HDR, uistite sa, že používate kábel HDMI 2.0 alebo novší a že máte televízor, ktorý podporuje technológiu 4K, HDR alebo obe. Potom zapnite televízor a vyberte HDMI vstup, ku ktorému je pripojené zariadenie Apple TV.

Ak máte Apple TV s portom Ethernet a nechcete ho počas nastavovania pripájať k Wi‑Fi sieti, môžete ho pripojiť k routeru pomocou ethernetového kábla.

Porty a káble na Apple TV

Výber jazyka a zapnutie Siri

Stlačte nahor či dolu alebo potiahnite nahor či dolu na clickpade diaľkového ovládača Apple TV Remote a vyhľadajte svoj jazyk a krajinu alebo oblasť. Ak chcete vybrať niektorú možnosť, zvýraznite ju a stlačte stred clickpadu. Ak vyberiete nesprávny jazyk, stlačením tlačidla Späť sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.

Ak sa zobrazí výzva, vyberte, či chcete používať Siri.*

Prečítajte si viac o používaní ovládača Apple TV Remote. Môžete tiež zistiť, čo robiť, ak ovládač Apple TV Remote nefunguje.

Touch povrch diaľkového ovládača Apple TV Remote.

Prihlásenie pomocou Apple ID

Ak chcete do Apple TV automaticky pridať nastavenia Apple ID a Wi-Fi siete, vyberte Nastaviť pomocou iPhonu. Potom iPhone odomknite, podržte ho pri Apple TV a postupujte podľa krokov na obrazovke iPhonu a Apple TV.

Ak Apple TV nechcete nastaviť pomocou iPhonu, vyberte Nastaviť manuálne. Potom sa vykonaním krokov na obrazovke Apple TV pripojte k domácej Wi-Fi sieti a prihláste sa pomocou účtu Apple ID.

Ak účet Apple ID nemáte, môžete si ho vytvoriť. Ak ste zabudli heslo svojho účtu Apple ID, zistite, ako ho resetovať.

 

Prihlásenie k poskytovateľovi TV

V niektorých krajinách alebo oblastiach sa možno budete môcť na Apple TV prihlásiť k poskytovateľovi TV alebo káblových služieb, aby ste mohli sledovať TV seriály a filmy, na ktoré sa vzťahuje vaše predplatné TV alebo káblových služieb.

 

Voľba nastavení

Zapnutím funkcie Zjednotená plocha zaistíte, že plocha a apky budú vyzerať rovnako na všetkých zariadeniach Apple TV. Ak chcete automaticky pridať Apple TV do apky Domácnosť, vyberte pre Apple TV miestnosť. Môžete aj pridávať používateľov pre Apple TV.

 

Začatie streamovania

Po dokončení nastavovania sa zobrazí plocha. Odtiaľ môžete sledovať svoje obľúbené programy a filmy alebo objavovať ďalšie programy, ktoré chcete sledovať, prostredníctvom apky Apple TV. Môžete si aj predplatiť Apple TV+ a pozerať TV seriály a filmy Apple Originals.

 

Ak naďalej potrebujete pomoc

Ak potrebujete s niečím poradiť, nižšie vyhľadajte svoj problém.

Ak nemôžete uplatniť propagačnú akciu na predplatné Apple TV+

Apple TV nemožno nastaviť alebo sa zobrazuje chybová správa

Ak zariadenie Apple TV prestane počas nastavovania reagovať, odpojte ho od elektrickej siete a znovu ho pripojte.

Ak sa počas nastavovania nemôžete dostať cez niektorú obrazovku, skúste Apple TV pripojiť k inej Wi-Fi sieti, napríklad k osobnému hotspotu zapnutému v telefóne. Po dokončení nastavovania prejdite na Apple TV na Nastavenia a pripojte sa k domácej Wi-Fi sieti.

V prípade iných problémov kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

*Dostupnosť, funkcie a príkazy Siri sa líšia v závislosti od jazyka a krajiny alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: