Šifrované zálohy v iTunes

Na ochranu záloh iPhonu, iPadu alebo iPodu touch v iTunes môžete používať heslo a šifrovanie. 

Keď zašifrujete zálohy v iTunes

Funkcia Šifrovať zálohu v iTunes zamkne a zakóduje vaše informácie. Zašifrované zálohy v iTunes môžu obsahovať informácie, ktoré nezašifrované zálohy v iTunes neobsahujú:

 • vaše uložené heslá,
 • nastavenia Wi-Fi sietí,
 • históriu webových stránok,
 • zdravotné dáta.

iTunes nešifruje zálohy predvolene. Ak chcete prvýkrát zašifrovať zálohu v iTunes, zapnite heslom chránenú možnosť Šifrovať zálohu. iTunes bude automaticky vytvárať šifrované zálohy daného zariadenia.

Ak stratíte alebo zabudnete heslo, nebude možné obnoviť informácie ani vypnúť možnosť Šifrovať zálohu.

Môžete tiež vytvoriť zálohu v iCloude, ktorá informácie šifruje vždy a automaticky.

Šifrovanie záloh v iTunes

 1. Otvorte iTunes. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodávaného USB kábla. Keď sa iPhone, iPad alebo iPod touch zobrazí v ľavom hornom rohu okna iTunes, vyberte ho. Zistite, ako postupovať, ak sa táto ikona nezobrazuje.
  Ikona zariadenia iPhone v ľavom hornom rohu okna iTunes.
 3. Na obrazovke Zhrnutie vyberte možnosť „Zašifrovať zálohu [zariadenie]“ v časti Zálohy.
  Obrazovka Zhrnutie v iTunes.
 4. Po zobrazení výzvy si vytvorte heslo. Vytvorte si také, ktoré si zapamätáte, alebo si ho zapíšte a bezpečne uložte, pretože bez neho nie je možné zálohy v iTunes používať.

Po potvrdení hesla začne iTunes vytvárať zálohu a okamžite prepíše a zašifruje predchádzajúce zálohy.

Keď túto operáciu dokončí, presvedčte sa, či bolo šifrovanie zálohy úspešne dokončené:

 1. Mac: Na lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky iTunes > Nastavenia.
  Windows: Na lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
 2. Kliknite na záložku Zariadenia. 
 3. Napravo od názvu zariadenia by sa mala zobrazovať ikona Ikona zámku spolu s dátumom a časom, kedy aplikácia iTunes vytvorila zálohu.
  Nastavenia zariadenia so zobrazenou zálohou zariadenia s názvom Johnov iPhone.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Nastavenia v iTunes.

Kontrola, či už je aplikácia iTunes nastavená na šifrovanie záloh

Ak je aplikácia iTunes nastavená na šifrovanie záloh, po pripojení zariadenia k iTunes bude políčko Šifrovať zálohu na paneli Zhrnutie začiarknuté.

Môžete tiež skontrolovať, či je zašifrovaná konkrétna záloha iTunes:

 1. Mac: Na lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky iTunes > Nastavenia.
  Windows: Na lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
 2. Kliknite na záložku Zariadenia.
 3. Zistite, či sa vedľa zálohy nezobrazuje ikona Ikona zámku. Ak sa zobrazuje ikona Ikona zámku, záloha je zašifrovaná.
  Zálohy zariadenia na tabe Zariadenia s ikonou zámku pri zašifrovaných zálohách.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Nastavenia v iTunes.

Čo ak si nepamätám heslo šifrovanej zálohy?

Šifrovanú zálohu nemožno obnoviť bez hesla. V systéme iOS 11 a novšom si však môžete resetovať heslo a potom vytvoriť novú šifrovanú zálohu. Postupujte takto:

 1. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať.
 2. Klepnite na položku Resetovať všetky nastavenia a zadajte kód systému iOS.
 3. Podľa pokynov resetujte nastavenia. Táto operácia nebude mať vplyv na používateľské dáta ani heslá, no resetuje rôzne nastavenia, ako je napríklad jas displeja, rozloženie plochy a pozadie. Odstráni tiež heslo zašifrovanej zálohy.
 4. Znova pripojte zariadenie k iTunes a vytvorte novú šifrovanú zálohu.

Nebudete môcť použiť predchádzajúce zašifrované zálohy, môžete však pomocou iTunes zálohovať aktuálne dáta a nastaviť nové heslo zálohy.

Ak máte zariadenie so systémom iOS 10 alebo starším, heslo nie je možné resetovať. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce kroky:

 • Ak vaše zariadenie nastavil niekto iný, požiadajte ho o heslo.
 • Namiesto zálohy v iTunes použite zálohu v iCloude. Ak nemáte zálohu v iCloude, môžete ju vytvoriť.
 • Skúste použite staršiu zálohu v iTunes.

Vypnutie šifrovania záloh v iTunes

Ak chcete vypnúť šifrovanie záloh v iTunes, zrušte začiarknutie políčka Šifrovať zálohu v iTunes a zadajte heslo. Ak ste heslo zabudli, máte dve možnosti:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: