Šifrovanie záloh iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Na ochranu záloh iPhonu, iPadu alebo iPodu touch v počítači môžete používať heslo a šifrovanie. 

Keď zašifrujete zálohu iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Funkcia Šifrovať zálohu vo Finderi alebo iTunes zamkne a zakóduje vaše informácie. Zašifrované zálohy môžu obsahovať informácie, ktoré nezašifrované zálohy neobsahujú:

 • vaše uložené heslá,
 • nastavenia Wi-Fi sietí,
 • históriu webových stránok,
 • zdravotné dáta.

Zašifrované zálohy neobsahujú dáta týkajúce sa funkcie Face ID, senzora Touch ID ani kódu zariadenia.

Zálohy sa v predvolenom nastavení nešifrujú. Ak chcete prvýkrát zašifrovať zálohu vo Finderi alebo iTunes, zapnite heslom chránenú možnosť Šifrovať zálohu. Od tejto chvíle sa budú zálohy zariadenia šifrovať automaticky. Môžete tiež vytvoriť zálohu v iCloude, ktorá informácie šifruje vždy a automaticky.

Šifrovanie záloh

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším alebo na PC otvorte iTunes.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodávaného USB kábla. Na počítači vyhľadajte zariadenie.
 3. Na tabe Všeobecné alebo Zhrnutie vyberte v časti Zálohy možnosť Zašifrovať lokálnu zálohu. 
 4. Po zobrazení výzvy si vytvorte heslo. Vytvorte si také, ktoré si zapamätáte, alebo si ho zapíšte a bezpečne uložte, pretože bez neho nie je možné zálohy používať. Prečítajte si, čo robiť, ak zabudnete heslo.

Po overení hesla sa spustí zálohovanie a predchádzajúca záloha sa okamžite prepíše a zašifruje. Keď sa táto operácia dokončí, presvedčte sa, či bolo šifrovanie zálohy úspešné:

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 otvorte Finder, kliknite na tab Všeobecné a potom na položku Spravovať zálohy. Mal by sa zobraziť zoznam záloh. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším – alebo na PC v iTunes v lište v hornej časti okna iTunes – vyberte iTunes > Nastavenia a potom kliknite na tab Zariadenia.
 2. Vedľa názvu zariadenia by sa okrem dátumu a času, keď bola záloha vytvorená, mala zobrazovať aj ikona zámku Ikona zámku.
 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno zálohy.

Kontrola, či sú zálohy zašifrované

Ak máte vo Finderi alebo iTunes zapnuté šifrovanie záloh, pripojte zariadenie k Finderu alebo iTunes a pozrite sa na tab Všeobecné alebo Zhrnutie. Políčko Zašifrovať zálohu bude zaškrtnuté.

Môžete tiež skontrolovať, či je zašifrovaná konkrétna záloha:

 1. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 otvorte Finder, kliknite na tab Všeobecné a potom na položku Spravovať zálohy. Mal by sa zobraziť zoznam záloh. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 alebo starším – alebo na PC v iTunes v lište v hornej časti okna iTunes – vyberte iTunes > Nastavenia a potom kliknite na tab Zariadenia.
 2. Pozrite sa, či sa vedľa zálohy zobrazuje ikona zámku Ikona zámku. Ak sa ikona zámku Ikona zámku zobrazuje, záloha je zašifrovaná.
 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno zálohy.

Ak si nepamätáte heslo šifrovanej zálohy

Šifrovanú zálohu nemožno obnoviť bez hesla. V systéme iOS 11 a novšom alebo iPadOS si môžete heslo resetovať a potom vytvoriť novú šifrovanú zálohu. Postupujte takto:

 1. Na zariadení prejdite na položku Nastavenia > Všeobecné > Resetovať.
 2. Klepnite na položku Resetovať všetky nastavenia a zadajte kód zariadenia.
 3. Podľa pokynov resetujte nastavenia. Táto operácia nebude mať vplyv na používateľské dáta ani heslá, resetuje však rôzne nastavenia, ako je napríklad jas displeja, rozloženie plochy a pozadie. Odstráni tiež heslo zašifrovanej zálohy.
 4. Znova pripojte zariadenie k Finderu alebo iTunes a podľa postupu uvedeného vyššie vytvorte novú šifrovanú zálohu.

Nebudete môcť použiť predchádzajúce zašifrované zálohy, môžete však pomocou Findera alebo iTunes zálohovať aktuálne dáta a nastaviť nové heslo zálohy.

Ak máte zariadenie so systémom iOS 10 alebo starším, heslo nie je možné resetovať. V takom prípade vyskúšajte toto:

 • Ak vaše zariadenie nastavil niekto iný, požiadajte ho o heslo.
 • Prípadne použite zálohu v iCloude. Ak nemáte zálohu v iCloude, môžete ju vytvoriť.
 • Skúste použiť staršiu zálohu v iTunes.

Vypnutie šifrovania záloh

Ak chcete vypnúť šifrovanie záloh, zrušte zaškrtnutie políčka Šifrovať zálohu vo Finderi alebo iTunes a zadajte heslo. Ak ste heslo zabudli, máte dve možnosti:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: