Používanie režimu nočný stolík na hodinkách Apple Watch

Keď sa hodinky Apple Watch nabíjajú, môžete ich používať ako hodiny alebo budík na nočnom stolíku. 

Zapnutie režimu nočný stolík*

V režime nočný stolík sa na hodinkách Apple Watch zobrazuje okrem priebehu nabíjania aj dátum a čas. Ak nastavíte budík, zobrazí sa na ciferníku takisto. Ak chcete režim nočný stolík zapnúť, postupujte takto:

 1. Pripojte hodinky Apple Watch k nabíjačke. Hodinky Apple Watch sa počas nabíjania prepnú do režimu nočný stolík. 
 2. Displej zobrazíte tak, že naň klepnete, stlačíte korunku Digital Crown alebo bočné tlačidlo alebo do hodiniek Apple Watch zľahka štuchnete. Možno bude stačiť aj štuchnutie alebo klepnutie do stolíka – vyskúšajte to.

Ak budete chcieť hodinky Apple Watch v režime nočný stolík používať, podržte ich ciferníkom nahor alebo ich položte na rovný povrch a potom stlačte bočné tlačidlo alebo korunku Digital Crown. 

Nastavenie budíka

O nastavenie budíka môžete požiadať Siri. Povedzte napríklad „Set an alarm for 7 a.m.“ (Nastav mi budík na siedmu ráno) alebo „Wake me up at 19:00“ (Zobuď ma o 19:00). 

Budík si tiež môžete nastaviť na iPhone a preniesť ho na hodinky Apple Watch:

 1. Nastavte na iPhone budík.
 2. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 3. Klepnite na položku Moje hodinky, klepnite na položku Hodiny a zapnite možnosť Upozornenia z iPhonu.

Budík na hodinkách Apple Watch je nezávislý od budíkov na iPhone. Po nastavení budíka sa uistite, že hodinky Apple Watch a iPhone nie sú v tichom režime. Ak chcete nastaviť alebo upraviť budík pre režim nočný stolík, použite hodinky Apple Watch:

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Budíky.
 2. Klepnite na položku Pridať budík. Môžete tiež klepnúť na existujúcu budík a potom na položku Zmeniť čas.
 3. Nastavte, či ide o čas doobeda alebo poobede, a potom klepnite na hodinu alebo minútu. Otáčaním korunkou Digital Crown čas upravíte.
 4. Klepnite na položku Nastaviť.

Keď budík začne zvoniť, hodinky Apple Watch vydajú zvukový signál a farba textu sa zmení na oranžovú. Ak chcete budík vypnúť, stlačte bočné tlačidlo. Ak chcete budík o 9 minút odložiť, stlačte korunku Digital Crown.

Zapnutie alebo vypnutie režimu nočný stolík

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia. 
 2. Klepnite na položky Všeobecné > Režim nočný stolík.
 3. Klepnutím vypnite alebo znova zapnite režim nočný stolík.

 

* Režim nočný stolík sa v Spojenom kráľovstve nazýva Bedside mode.

Dátum zverejnenia: