Postup pri preinštalovaní systému macOS z Obnovy macOS

Prečítajte si, ako využiť Obnovu macOS na preinštalovanie operačného systému Mac na vstavanej alebo externej jednotke.

Preinštalovanie z Obnovy macOS

Obnova macOS uľahčuje preinštalovanie operačného systému Macu aj v prípade, že je potrebné najskôr vymazať štartovací disk. Potrebujete len pripojenie na internet. Ak je k dispozícii bezdrôtová sieť, môžete ju vybrať v menu Wi-Fi  na lište. Toto menu je k dispozícii aj v Obnove macOS.

1. Spustite systém z Obnovy macOS

Ak chcete spustiť systém z Obnovy macOS, zapnite Mac, ihneď stlačte jednu z nasledujúcich kombinácií klávesov a držte ju stlačenú. Všeobecne sa odporúča použiť kombináciu klávesov Command-R, najmä ak ste nikdy neinštalovali systém macOS Sierra 10.12.4 alebo novší.

Command (⌘)-R

Inštalácia najnovšieho systému macOS, ktorý bol v príslušnom Macu nainštalovaný.

Option-⌘-R

Upgrade na najnovšiu verziu systému macOS, ktorá je s príslušným Macom kompatibilná.

Shift-Option-⌘-R

Inštalácia systému macOS dodaného spolu s Macom alebo najbližšej verzie, ktorá je ešte stále k dispozícii.
  

Klávesy uvoľnite, keď sa zobrazí logo Apple, otáčajúca sa zemeguľa alebo výzva na zadanie hesla firmvéru. Keď sa zobrazí okno Utility, znamená to, že je systém spustený z Obnovy macOS.

Okno Utility systému macOS

2. Rozhodnite sa, či chcete disk vymazať (naformátovať)

Ak potrebujete disk pred inštaláciou systému macOS naformátovať, vyberte v okne Utility položku Disková utilita a potom kliknite na položku Pokračovať. Vymazanie pravdepodobne nie je nutné, ak Mac nepredávate ani neodovzdávate niekomu inému alebo ak sa nevyskytol problém vyžadujúci vymazanie. Prečítajte si viac o tom, kedy a ako dáta vymazať.

3. Nainštalujte systém macOS

Po spustení systému z Obnovy macOS nainštalujte systém macOS vykonaním týchto krokov:

  1. V okne Utility vyberte položku Preinštalovať macOS (alebo Preinštalovať OS X).
  2. Kliknite na položku Pokračovať a potom podľa pokynov na obrazovke vyberte disk a spustite inštaláciu.
    Ak vás inštalátor požiada o odomknutie disku, zadajte heslo, ktoré používate na prihlásenie do Macu. Ak sa disk nezobrazuje alebo ak sa zobrazí informácia o tom, že inštalácia vo vašom počítači alebo na váš oddiel nie je možná, bude možno potrebné vymazať disk
    Okno inštalátora systému macOS
  3. Neuvádzajte Mac do režimu spánku ani nezatvárajte jeho kryt. Umožníte tak, aby sa inštalácia dokončila. Počas inštalácie sa Mac môže niekoľkokrát reštartovať a zobraziť indikátor priebehu. Obrazovka tiež môže byť niekoľko minút v kuse prázdna.

Ak sa po reštarte Macu zobrazí sprievodca nastavením, no vy sa chystáte Mac predať alebo odovzdať niekomu inému, stlačením kombinácie klávesov Command-Q sprievodcu ukončite bez vykonania nastavenia. Potom kliknite na položku Vypnúť. Keď nový vlastník Mac spustí, môže na dokončenie nastavenia použiť vlastné údaje.

Ak ste nikdy neinštalovali systém macOS Sierra 10.12.4

Ak ste v Macu nikdy nemali nainštalovaný systém macOS Sierra 10.12.4 alebo novší, Obnova macOS sa správa inak:

  • Odporúčaným variantom spustenia systému z Obnovy macOS je aj v tomto prípade stlačenie kombinácie klávesov Command-R. Táto kombinácia klávesov zaistí, že inštalácia nebude pridružená k vášmu účtu Apple ID; to je dôležité, ak Mac predávate alebo odovzdávate niekomu inému.
  • Kombinácia klávesov Option-Command-R nainštaluje systém macOS dodaný spolu s Macom alebo najbližšiu verziu, ktorá je ešte stále k dispozícii.
  • Kombinácia klávesov Shift-Option-Command-R nie je k dispozícii.

Dátum zverejnenia: