Postup pri preinštalovaní systému macOS z Obnovy macOS

Prečítajte si, ako využiť Obnovu macOS na preinštalovanie operačného systému Mac na vstavanej alebo externej jednotke.

Preinštalovanie z Obnovy macOS

Obnova macOS uľahčuje preinštalovanie operačného systému Macu aj v prípade, že je potrebné najskôr vymazať štartovací disk. Potrebujete len pripojenie na internet. Ak je k dispozícii bezdrôtová sieť, môžete ju vybrať v menu Wi-Fi  na lište. Toto menu je k dispozícii aj v Obnove macOS.

1. Spustite systém z Obnovy macOS

Ak chcete spustiť systém z Obnovy macOS, zapnite Mac, ihneď stlačte jednu z nasledujúcich kombinácií klávesov a držte ju stlačenú. Klávesy uvoľnite, keď sa zobrazí logo Apple, otáčajúca sa zemeguľa alebo iná úvodná obrazovka.

Command (⌘)-R

Preinštalovanie najnovšieho systému macOS, ktorý bol v príslušnom Macu nainštalovaný (odporúča sa).

Option-⌘-R

Upgrade na najnovšiu verziu systému macOS, ktorá je s príslušným Macom kompatibilná.

Shift-Option-⌘-R

Preinštalovanie systému macOS dodaného spolu s Macom alebo najbližšej verzie, ktorá je ešte stále k dispozícii.
  

Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla, napríklad hesla firmvéru alebo hesla používateľa, ktorý je správcom tohto Macu. Pokračujte zadaním požadovaného hesla.

Výber používateľa, heslo ktorého poznáte

Keď sa zobrazí okno Utility, znamená to, že je systém spustený z Obnovy macOS.

2. Rozhodnite sa, či chcete disk vymazať (naformátovať)

Vymazanie pravdepodobne nie je nutné, ak Mac nepredávate, nevymieňate ho za nový, neodovzdávate niekomu inému alebo ak sa nevyskytol problém vyžadujúci vymazanie. Ak potrebujete pred inštaláciou systému macOS vymazať údaje, vyberte v okne Utility položku Disková utilita a potom kliknite na položku Pokračovať. Prečítajte si viac o tom, kedy a ako vymazať údaje.

3. Nainštalujte systém macOS

Keď budete pripravený na preinštalovanie systému macOS, vyberte v okne Utility položku Preinštalovať macOS. Potom kliknite na položku Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zobrazí sa výzva na výber disku, na ktorom chcete inštaláciu vykonať.

  • Ak vás inštalátor požiada o odomknutie disku, zadajte heslo, ktoré používate na prihlásenie do Macu.
  • Ak inštalátor disk nevidí alebo sa zobrazí informácia o tom, že inštalácia vo vašom počítači alebo na váš oddiel nie je možná, bude možno potrebné najskôr vymazať disk.
  • Ak je inštalátor určený pre inú verziu systému macOS, než je tá, ktorú ste očakávali, prečítajte si o výnimkách Obnovy macOS.

Okno inštalátora systému macOS Catalina

Neuvádzajte Mac do režimu spánku ani nezatvárajte jeho kryt. Umožníte tak, aby sa inštalácia dokončila. Počas inštalácie sa Mac môže niekoľkokrát reštartovať a zobraziť indikátor priebehu. Obrazovka tiež môže byť niekoľko minút prázdna.

Ak sa po reštarte Macu zobrazí sprievodca nastavením, no vy sa chystáte Mac predať, vymeniť za nový alebo niekomu odovzdať, stlačením kombinácie klávesov Command-Q sprievodcu ukončite bez dokončenia nastavenia. Potom kliknite na položku Vypnúť. Keď nový vlastník Mac spustí, môže na dokončenie nastavenia použiť vlastné údaje.

 


Výnimky Obnovy macOS

Verzia systému macOS ponúkaná Obnovou macOS sa za určitých okolností môže líšiť:

  • Ak na tomto Macu nikdy nebol nainštalovaný systém macOS Sierra 10.12.4 alebo novší, po stlačení kombinácie klávesov Option-Command-R sa nainštaluje verzia systému macOS, ktorá bola pôvodne dodaná spolu s Macom, alebo najbližšia vyššia verzia, ktorá je ešte k dispozícii. Kombinácia klávesov Shift-Option-Command-R nie je k dispozícii.
  • Ak ste namiesto spúšťacieho oddielu na disku vymazali celý disk, Obnova macOS môže ponúknuť len verziu systému macOS dodanú spolu s vaším Macom alebo najbližšiu vyššiu verziu, ktorá je ešte k dispozícii. Na novšiu verziu môžete upgradovať neskôr.
  • Ak máte v Macu bezpečnostný čip Apple T2 a nikdy ste nenainštalovali žiadnu aktualizáciu systému macOS, po stlačení kombinácie klávesov Option-Command-R sa nainštaluje najnovší systém macOS, ktorý ste mali na Macu nainštalovaný.
  • Ak ste si v rámci opravy nechali len vymeniť logickú dosku Macu, môže sa stať, že vám Obnova macOS ponúkne len najnovšiu verziu systému macOS, ktorá je s vaším Macom kompatibilná.

Ak z Obnovy macOS nemožno získať požadovaný inštalátor, je možné, že budete môcť využiť niektorý z ďalších spôsobov inštalácie systému macOS.

 


Ďalšie spôsoby inštalácie systému macOS

Dátum zverejnenia: