Ako preinštalovať macOS

Použite Obnovu macOS na preinštalovanie operačného systému Macu.

Spustite systém z Obnovy macOS

Zistite, či používate Mac s čipom Apple Silicon. Potom postupujte podľa príslušných krokov:

 • Apple Silicon: Zapnite Mac a držte stlačený vypínač, kým sa nezobrazí okno s možnosťami spustenia, ktoré obsahuje ikonu ozubeného kolieska s názvom Možnosti. Vyberte Možnosti a potom kliknite na Pokračovať.
 • Procesor Intel: Skontrolujte, či má Mac pripojenie na internet. Potom zapnite Mac a okamžite stlačte a podržte klávesy Command (⌘)-R, kým neuvidíte logo Apple alebo iný obrázok.

Ak sa zobrazí výzva na výber používateľa, ktorého heslo poznáte, vyberte ho, kliknite na Ďalej a potom zadajte heslo správcu. 

 


Preinštalovanie systému macOS

V okne utilít v Obnove macOS vyberte Preinštalovať macOS, potom kliknite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov inštalátora.

Počas inštalácie postupujte podľa týchto pokynov:

 • Umožnite dokončenie inštalácie bez toho, aby ste Mac uspali alebo ho zatvorili. Mac sa môže niekoľkokrát reštartovať a zobrazovať indikátor priebehu, pričom na obrazovke sa občas nemusí zobrazovať nič aj niekoľko minút.
 • Ak vás inštalátor požiada o odomknutie disku, zadajte heslo, ktoré používate na prihlásenie do Macu.
 • Ak inštalátor disk nevidí alebo sa zobrazí informácia, že inštalácia vo vašom počítači alebo na váš oddiel nie je možná, bude možno potrebné najskôr vymazať disk.
 • Ak je inštalátor určený pre inú verziu systému macOS, než ste čakali, nižšie si prečítajte o ďalších možnostiach inštalácie.
 • Ak inštalátor ponúka výber medzi inštaláciou na oddiel Macintosh HD alebo na oddiel Macintosh HD - Data, vyberte oddiel Macintosh HD.

Po dokončení inštalácie sa Mac môže reštartovať a zobraziť sprievodcu nastavením. Ak predávate, spätne odpredávate alebo darujete svoj Mac, stlačením klávesov Command-Q ukončite sprievodcu nastavením bez dokončenia nastavenia. Potom kliknite na Vypnúť. Keď nový vlastník spustí daný Mac, môže na dokončenie nastavenia použiť vlastné údaje.

 


Ďalšie možnosti inštalácie systému macOS

Obnova macOS predvolene nainštaluje najnovší macOS, ktorý bol predtým v Macu nainštalovaný.* Ďalšie verzie systému macOS môžete získať jedným z týchto spôsobov:

 • V Macu s procesorom Intel môžete pri spustení stlačiť klávesy Option-Command-R, ak chcete upgradovať na najnovší macOS kompatibilný s vaším Macom. Výnimky:
  • Ak predtým nebol nikdy nainštalovaný macOS Sierra 10.12.4 alebo novší, dostanete macOS, ktorý bol dodaný s vaším Macom, alebo najbližšiu verziu, ktorá je ešte dostupná. 
  • Ak váš Mac má bezpečnostný čip Apple T2 a nikdy ste nenainštalovali aktualizáciu systému macOS, dostanete najnovší macOS, ktorý bol nainštalovaný vo vašom Macu.
 • Na Macoch s procesorom Intel, ktoré predtým používali systém macOS Sierra 10.12.4 alebo novší, môžete pri spustení pomocou kombinácie klávesov Shift-Option-Command-R spustiť inštaláciu systému macOS, ktorý bol dodaný s Macom, alebo najbližšej verzie, ktorá je ešte dostupná. 
 • Namiesto použitia Obnovy macOS preinštalujte macOS z App Storu. Ak nemôžete nainštalovať najnovší macOS, možno budete môcť nainštalovať skoršiu verziu systému macOS.
 • Vytvorte spustiteľný inštalačný program, potom pomocou neho nainštalujte macOS vo svojom alebo inom Macu.

* Ak vám v rámci opravy práve vymenili logickú dosku Macu, Obnova macOS môže ponúknuť iba najnovší macOS kompatibilný s vaším Macom. Ak ste vymazali celý disk, a nielen spúšťací oddiel na danom disku, Obnova macOS môže ponúknuť iba macOS, ktorý bol dodaný s vaším Macom, alebo najbližšiu dostupnú verziu.
 

Dátum zverejnenia: