Ako preinštalovať macOS

Použite Obnovu macOS na preinštalovanie operačného systému Macu.

Spustenie systému z Obnovy macOS

Najskôr sa uistite, že Mac je pripojený na internet. Potom postupujte podľa zodpovedajúcich krokov v závislosti od toho, či používate Mac s čipom Apple Silicon:

Apple Silicon

Zapnite Mac a držte vypínač ďalej stlačený, až kým sa nezobrazí okno s možnosťami štartovania. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska s označením Možnosti a potom na Pokračovať.

Procesor Intel

Zapnite Mac, okamžite stlačte klávesy Command (⌘)-R a držte ich, až kým sa nezobrazí logo Apple alebo iný obrázok.

  

Ak sa zobrazí výzva na výber používateľa, ktorého heslo poznáte, vyberte ho, kliknite na Ďalej a potom zadajte heslo správcu. 


Preinštalovanie systému macOS

Preinštalovaním systému macOS sa z Macu neodstránia žiadne dáta. Ak chcete spustiť inštaláciu, v okne utilít v Obnove macOS vyberte Preinštalovať macOS, potom kliknite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke. 

Okno Utility v Obnove macOS 

Počas inštalácie postupujte podľa týchto pokynov:

  • Ak vás inštalátor požiada o odomknutie disku, zadajte heslo, ktoré používate na prihlásenie do Macu.
  • Ak inštalátor disk nevidí alebo sa zobrazí informácia, že inštalácia vo vašom počítači alebo na váš oddiel nie je možná, bude možno potrebné najskôr vymazať disk.
  • Ak inštalátor ponúka výber medzi inštaláciou na oddiel Macintosh HD alebo na oddiel Macintosh HD - Data, vyberte oddiel Macintosh HD.
  • Umožnite dokončenie inštalácie bez toho, aby ste Mac uspali alebo ho zatvorili. Mac sa môže niekoľkokrát reštartovať a zobrazovať indikátor priebehu, pričom na obrazovke sa občas nemusí zobrazovať nič aj niekoľko minút.

Po dokončení inštalácie sa Mac môže reštartovať a zobraziť sprievodcu nastavením. Ak predávate, spätne odpredávate alebo darujete svoj Mac, stlačením klávesov Command-Q ukončite sprievodcu nastavením bez dokončenia nastavenia. Potom kliknite na Vypnúť. Keď nový vlastník spustí daný Mac, môže na dokončenie nastavenia použiť vlastné údaje.


Ďalšie možnosti inštalácie systému macOS

Pri inštalácii systému macOS z Obnovy sa až na určité výnimky použije aktuálna verzia naposledy nainštalovaného systému macOS:

  • Ak na Macu s procesorom Intel počas spúšťania stlačíte kombináciu klávesov Shift-Option-Command-R, môže sa vám ponúknuť systém macOS dodaný s Macom alebo najbližšia verzia, ktorá je ešte k dispozícii.
  • Ak na Macu s procesorom Intel stlačíte počas spúšťania kombináciu klávesov Option-Command-R, môže sa vám ponúknuť najnovšia verzia systému macOS, ktorá je kompatibilná s vaším Macom.
  • Ak ste práve vymazali celý štartovací disk, môže sa vám ponúknuť staršia kompatibilná verzia systému macOS.
  • Ak ste práve vymenili logickú dosku Macu, môže sa vám ponúknuť najnovšia verzia systému macOS, ktorá je kompatibilná s vaším Macom.

Ak je systém macOS kompatibilný s Macom, môžete na jeho inštaláciu použiť aj tieto postupy:

Dátum zverejnenia: