Počúvanie hudby a podcastov na hodinkách Apple Watch

Zo svojich hodiniek Apple Watch môžete počúvať Apple Music a Apple Podcasts, ovládať, čo váš iPhone prehráva, a spravovať playlisty.

Apple Watch a AirPods prehrávajú playlist Moja hudba do práce

Na svojich hodinkách Apple Watch Series 3 a novších s pripojením na Wi-Fi alebo mobilnú sieť môžete počúvať Apple Music alebo streamovať Apple Podcasts. Použite akékoľvek hodinky Apple Watch na ovládanie hudby na vašom iPhone alebo synchronizujte playlisty so svojimi hodinkami Apple Watch a užívajte si ich bez iPhonu.

Počúvanie obsahu zo služby Apple Music alebo Apple Podcasts

Skôr než začnete počúvať, spárujte si hodinky so slúchadlami Bluetooth.

     

Animácia znázorňujúca, ako nájsť svoju knižnicu na hodinkách Apple Watch

Počúvanie obsahu zo služby Apple Music

Ak máte predplatné služby Apple Music, môžu mať vaše hodinky Apple Watch Series 3 a novšie k dispozícii automatický prístup k vašej hudobnej knižnici. Otvorte na hodinkách Apple Watch aplikáciu Hudba, rolujte nahor a potom klepnite na položku Knižnica. Môžete tiež prostredníctvom Siri prehrávať ľubovoľnú skladbu z katalógu Apple Music a počúvať vlastné stanice v aplikácii Rádio.

Určitú hudbu môžete na hodinkách Apple Watch počúvať, aj keď nemáte predplatné služby Apple Music. Prečítajte si, ako do hodiniek pridávať albumy a playlisty.

Počúvanie obsahu zo služby Apple Podcasts

S hodinkami watchOS 5 môžete používať aplikáciu Podcasts na prehrávanie relácií a epizód. Ak máte hodinky Apple Watch Series 3 alebo novšie, otvorte aplikáciu Podcasty na vašich hodinkách Apple Watch, rolujte nahor a potom klepnite na možnosť Knižnica. Na prehrávanie relácií z katalógu Apple Podcasts môžete tiež použiť Siri. Na akýchkoľvek hodinkách Apple Watch s watchOS 5 môžete synchronizovať Apple Podcasts so svojimi hodinkami.

 

Hodinky Apple Watch s otvorenou práve prehrávanou skladbou

Ovládanie zvuku prehrávaného vaším iPhonom

Keď je váš spárovaný iPhone v dosahu, otvorte aplikáciu Hudba alebo Podcasty a rolujte nahor. Klepnutím na iPhone zobrazíte Knižnicu vášho telefónu a spustíte prehrávanie hudby alebo podcastov.

Ak ste začali na svojom iPhone prehrávať hudbu alebo podcasty a chcete vedieť, čo sa práve prehráva, otvorte aplikáciu Hudba alebo Podcasty, rolujte nahor a klepnite na možnosť Práve hrá.

Synchronizovanie hudby a podcastov do hodiniek Apple Watch

Do hodiniek Apple Watch môžete pridávať konkrétne albumy, playlisty a podcasty tak, že ich synchronizujete. Po synchronizovaní môžete prehrávať hudbu na hodinkách Apple Watch aj bez iPhonu.

iPhone s otvorenou aplikáciou Watch

Synchronizovanie hudby do hodiniek Apple Watch

  1. Umiestnite hodinky Apple Watch na nabíjačku a uistite sa, že sa nabíjajú.
  2. Na iPhone prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
  3. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky.
  4. Klepnite na položky Hudba >  Pridať Pridať hudbu.
  5. Vyberte hudbu, ktorú chcete synchronizovať.

V časti Automaticky pridať môžete playlisty vypnúť alebo zapnúť. Do hodiniek Apple Watch sa automaticky pridá hudba, ktorú počúvate veľmi často. A ak máte predplatné služby Apple Music, do hodiniek Apple Watch sa automaticky pridajú vám prispôsobené mixy.

Ak nemožno pridať konkrétne albumy alebo playlisty, skúste ich pred synchronizáciou s hodinkami najskôr stiahnuť do iPhonu. Do hodiniek nemožno pridávať audioknihy.

Prečítajte si, ako vytvárať playlisty na zariadení so systémom iOS alebo na počítači.

Synchronizovanie podcastov do hodiniek Apple Watch

Všetky vaše odbery v Apple Podcasts sa pri dobíjaní synchronizujú na vaše hodinky Apple Watch. Epizódy sa po vypočutí automaticky odstránia z vašich hodiniek Apple Watch a pre relácie, ktoré odoberáte, sa automaticky vyhľadajú nové epizódy.

Ak chcete ručne vybrať, ktoré podcasty sa synchronizujú, otvorte aplikáciu Apple Watch na iPhone, prejdite do časti Moje hodinky > Podcasty a klepnite na možnosť Vlastné. Potom vo vašej knižnici podcastov vyberte relácie s epizódami, ktoré chcete synchronizovať na vaše hodinky Apple Watch.

iPhone s otvorenou aplikáciou Watch a tlačidlom odstránenia pri playlistoch a albumoch

Odstránenie hudby z hodiniek Apple Watch

  1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na záložku Moje hodinky v dolnej časti obrazovky.
  2. Prejdite na položku Hudba, klepnite na ňu a potom klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu. Položka Upraviť sa zobrazuje len v prípade, že ste si do hodiniek synchronizovali hudbu.
  3. V časti Playlisty a albumy klepnite na ikonu Odstrániť vedľa hudby, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na položku Odstrániť. 

Automaticky pridané playlisty, ktoré už vo svojich hodinkách nechcete, môžete takisto vypnúť.

Ďalšie možnosti práce s hudbou a podcastami na hodinkách Apple Watch

*Tréningové playlisty sú dostupné len na hodinkách Apple Watch Series 1 alebo novších.

Dátum zverejnenia: