Počúvanie hudby a podcastov na hodinkách Apple Watch

Streamujte Apple Music alebo Apple Podcasts. Alebo synchronizujte obsah, ktorý chcete sledovať.

Na počúvanie hudby alebo iného zvukového obsahu na hodinkách Apple Watch potrebujete slúchadlá alebo reproduktory Bluetooth. Prečítajte si, ako spárovať zariadenia Bluetooth s hodinkami.

Ak máte hodinky Apple Watch Series 3 alebo novšie pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti, môžete streamovať Apple Music a Apple Podcasts, aj keď nemáte iPhone pri sebe. Hudbu a podcasty si môžete aj synchronizovať z iPhonu do hodiniek. Tento obsah potom môžete prehrávať na hodinkách bez toho, aby ste museli mat v blízkosti svoj iPhone, dokonca aj vtedy, keď hodinky nie sú pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

Prečítajte si viac o tom, ako hodinky používajú Wi-Fi a mobilnú sieť.

Počúvanie obsahu zo služby Apple Music

Ak ste predplatiteľom Apple Music, môžete si prehrať ľubovoľnú skladbu v katalógu Apple Music. Ak nie ste predplatiteľom Apple Music, môžete si prehrávať vlastné skladby, albumy a playlisty. Prečítajte si viac o tom, ako používať apku Hudba.

Ak chcete streamovať hudbu, otvorte apku Hudba a klepnite na požadovanú hudbu. Ak chcete počúvať rádio, otvorte apku Rádio.

Synchronizovanie hudby s hodinkami Apple Watch

 1. Umiestnite hodinky Apple Watch na nabíjačku. Uistite sa, že sa nabíjajú a že iPhone je v dosahu hodiniek.
 2. Na iPhone otvorte apku Nastavenia a potom klepnite na Bluetooth. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 3. Na iPhone otvorte apku Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.
 4. Odrolujte na položku Hudba a klepnite na ňu. 
 5. Klepnite na Pridať hudbu a vyhľadajte skladbu alebo album, ktorý chcete synchronizovať.
 6. Klepnite na tlačidlo Pridať  vedľa hudby, ktorú chcete synchronizovať. Ak nemôžete pridať konkrétne albumy alebo playlisty, skúste ich pred synchronizáciou s hodinkami stiahnuť do iPhonu.

 

V apke Apple Watch na iPhone sú zobrazené playlisty a albumy, ktoré môžete pridať.

Odstránenie hudby z hodiniek Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky v dolnej časti obrazovky.
 2. Odrolujte na položku Hudba, klepnite na ňu a potom klepnite na Upraviť v pravom hornom rohu. Ak sa vám nezobrazuje položka Upraviť, s hodinkami nemáte synchronizovanú žiadnu hudbu.
 3. V časti Playlisty a albumy klepnite na tlačidlo Vymazať  vedľa každej skladby, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na tlačidlo Vymazať. Automaticky pridané playlisty, ktoré už v hodinkách nechcete, môžete takisto vypnúť.

Synchronizovanie podcastov s hodinkami Apple Watch

Keď hodinky Apple Watch nabíjate, podcasty, ktoré nasledujete, sa s hodinkami automaticky synchronizujú. Podcasty však môžete s hodinkami Apple Watch synchronizovať aj manuálne.

 1. Na iPhone otvorte apku Nastavenia a potom klepnite na Podcasty. Uistite sa, že možnosť Synchronizovať knižnicu je zapnutá. 
 2. Na iPhone otvorte apku Apple Watch. Prejdite na tab Moje hodinky, rolujte na položku Podcasty a klepnite na ňu.
 3. V sekcii Pridať epizódy z klepnite na položku Vlastné.
 4. Pri požadovanom obsahu klepnite na posuvník. Ak sa vám požadovaný obsah nezobrazuje, otvorte na iPhone apku Podcasty, vyhľadajte požadovaný obsah a klepnite na tlačidlo Pridať .

Epizódy sa po vypočutí z hodiniek Apple Watch automaticky odstránia.

Prečítajte si viac o tom, ako používať apku Podcasty.

 

V apke Apple Watch na iPhone sú zobrazené podcasty a stanice.

Ďalšie možnosti práce s hudbou a podcastami na hodinkách Apple Watch

Môžete spustiť konkrétny playlist vždy, keď začnete tréning. Na iPhone otvorte apku Apple Watch a klepnite na Moje hodinky. Klepnite na možnosť Tréning a potom na Tréningový playlist.* 

* Tréningové playlisty sú dostupné len na hodinkách Apple Watch Series 1 alebo novších.

Dostupnosť Apple Music a Apple Podcasts sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si, aké možnosti sú k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: