Postup pri reštartovaní hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako zapnúť a vypnúť hodinky Apple Watch, a to aj v prípade, že nereagujú.

Posuvník Vypnúť

Reštartovanie hodiniek Apple Watch

  1. Stlačte bočné tlačidlo a podržte ho, kým sa nezobrazí posuvník Vypnúť.
  2. Potiahnutím posuvníka zariadenie vypnite.
  3. Keď sa hodinky vypnú, znova stlačte bočné tlačidlo a podržte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.

Ak sa hodinky Apple Watch nabíjajú, najskôr ich odpojte od nabíjačky. Keď sa hodinky nabíjajú, nemožno ich reštartovať. 

 

Obrazovka s logom Apple

Vynútené reštartovanie hodiniek Apple Watch

Ak aktualizujete systém watchOS, nevynucujte reštartovanie hodiniek Apple Watch. Po zobrazení loga Apple a ukazovateľa priebehu na hodinkách Apple Watch nechajte hodinky Apple Watch na pokoji, kým sa aktualizácia nedokončí.

Vynútené reštartovanie hodiniek by ste mali použiť len v prípade, ak nereagujú a nič iné nepomáha. Ak chcete reštartovanie hodiniek Apple Watch vynútiť, stlačte bočné tlačidlo spolu s korunkou Digital Crown a podržte ich stlačené najmenej 10 sekúnd. Keď sa zobrazí logo Apple, obe tlačidlá uvoľnite.

Dátum zverejnenia: