Reštartovanie hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako reštartovať hodinky Apple Watch, aj keď nereagujú.

Hodinky Apple Watch so znázornením bočného tlačidla a posuvníka Vypnúť. 

Reštartovanie hodiniek Apple Watch so systémom watchOS 9

  1. Ak sa hodinky Apple Watch nabíjajú, odpojte ich od nabíjačky.
  2. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, až kým sa v pravom hornom rohu displeja nezobrazí vypínač .
  3. Klepnite na vypínač.
  4. Potiahnite posuvník Vypnúť.
  5. Keď sa hodinky vypnú, znova stlačte bočné tlačidlo a podržte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.

 

Reštartovanie hodiniek Apple Watch so systémom watchOS 8 alebo starším

  1. Ak sa hodinky Apple Watch nabíjajú, odpojte ich od nabíjačky.
  2. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, až kým sa nezobrazí posuvník Vypnúť.
  3. Potiahnite posuvník Vypnúť.
  4. Keď sa hodinky vypnú, znova stlačte bočné tlačidlo a podržte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.

 

Obrazovka s logom Apple. 

Vynútené reštartovanie hodiniek Apple Watch

Vynútené reštartovanie hodiniek Apple Watch by ste mali použiť len v prípade, že hodinky nereagujú a nič iné nepomáha.

Ak aktualizujete systém watchOS, nevynucujte reštartovanie hodiniek Apple Watch. Keď sa zobrazí logo Apple a indikátor priebehu, nechajte hodinky pripojené k nabíjačke a počkajte na dokončenie aktualizácie.

Ak chcete reštartovanie hodiniek Apple Watch vynútiť, stlačte bočné tlačidlo spolu s korunkou Digital Crown a podržte ich stlačené najmenej 10 sekúnd. Keď sa zobrazí logo Apple, tlačidlo aj korunku uvoľnite.

Dátum zverejnenia: