Ak funkcii Time Machine trvá zálohovanie dlho

Funkcia Time Machine je navrhnutá tak, aby pracovala na pozadí a nerušila bežnú prevádzku počítača. Time Machine zálohuje len zmeny od posledného zálohovania, takže po vytvorení prvej zálohy by budúce zálohovania mali byť rýchlejšie. 

Vyhľadanie veľkých a často aktualizovaných súborov

Niektoré apky ukladajú dáta do nezvyčajne veľkých súborov, ktoré apka často aktualizuje. Zálohovanie takýchto súborov môže byť časovo náročné a Time Machine ich zálohuje vždy, keď zistí, že sa súbor zmenil.

Môžete na Macu vyhľadať dokumenty, ktoré sú veľké alebo sa k nim často pristupuje, a potom zvoliť, či chcete takéto súbory vylúčiť zo zálohovania pomocou Time Machine.

Alebo sa obráťte na vývojára apky a zistite, ako čo najlepšie používať jeho apku s Time Machine.

Vyhľadanie apiek, ktoré spôsobujú trvalú zaneprázdnenosť zálohovacieho disku

Niektoré apky, napríklad antivírusové programy, môžu spôsobovať trvalú zaneprázdnenosť zálohovacieho disku tým, že naň často pristupujú pri hľadaní alebo ukladaní položiek. Zistite, či sa tomu pomocou nastavení apky nedá zabrániť, a zálohovací disk Time Machine používajte len pre Time Machine.

Pripojenie zálohovacieho disku priamo k Macu

Ak používate zálohovací disk Time Machine v sieti, na rýchlosť zálohovania má vplyv rýchlosť siete. Je možné, že vyšší výkon dosiahnete pripojením zálohovacieho disku priamo k Macu.

Upgradovanie systému macOS a používanie zálohovacieho disku s formátom APFS

Ak používate ten istý zálohovací disk Time Machine, ktorý ste používali pred upgradovaním na systém macOS Big Sur alebo novší, postupujte takto:

  1. Uistite sa, že používate systém macOS Big Sur alebo novší. Zistite, ktorú verziu systému macOS na Macu používate.
  2. Vyberte zálohovací disk vo Finderi.
  3. Na lište vyberte Súbor > Informácie. V okne Informácie, ktoré sa otvorí, vyhľadajte položku s názvom Formát. 
  4. Ak sa nepoužíva formát APFS, no chcete dosiahnuť vyšší výkon Time Machine, pomocou Diskovej utility vymažte zálohovací disk s použitím formátu APFS. Tým sa z disku natrvalo vymažú všetky zálohy a ďalšie dáta. 
  5. Nastavte Time Machine na opätovné používanie tohto zálohovacieho disku. Po prvom vytvorení zálohy by ďalšie zálohovania mali byť rýchlejšie než doteraz.
Dátum zverejnenia: