Kontaktovanie nezávislých dodávateľov

Môžete vyhľadávať produkty od iných výrobcov ako spoločnosti Apple a získavať k nim pomoc.

Kontaktovanie nezávislých dodávateľov alebo vývojárov

Možnosti kontaktovania sa líšia v závislosti od toho, kde ste si konkrétny produkt zakúpili:

  • Aplikácie získané z obchodu App Store: Pozrite si stránku s informáciami o aplikácii
  • Nezávislé produkty získané od spoločnosti Apple: Obráťte sa na spoločnosť, ktorá vyrába daný produkt, alebo kontaktuje spoločnosť Apple.
  • Nezávislé produkty získané od inej spoločnosti: Obráťte sa na spoločnosť, ktorá vyrába daný produkt, alebo kontaktujte maloobchodníka, ktorý produkt predáva.

Kontaktné informácie príslušnej spoločnosti nájdete na internete. 

Hľadanie nezávislých produktov

Tu sú informácie o tom, kde nájdete nezávislé produkty, ako je napríklad softvér a príslušenstvo: 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: