Základy Macu: Zobrazenie šetriča obrazovky, keď sa Mac práve nepoužíva

Mac môžete nastaviť tak, aby zobrazoval šetrič obrazovky alebo vypol displej, keď ho práve nepoužívate.

Výber šetriča obrazovky

Systém OS X obsahuje rôzne šetriče obrazovky, ktoré zobrazujú fotky, správy, grafiku z knižnice iTunes alebo fotoknižnice a ďalší obsah.


Nastavenie preferovaného šetriča obrazovky:

 1. V ponuke Apple vyberte položku Systémové nastavenia.
 2. V ponuke Zobraziť vyberte položku Plocha a šetrič.
 3. Kliknite na kartu Šetrič obrazovky. V ľavej časti okna sa zobrazia dostupné šetriče obrazovky, v pravej časti okna zasa ukážka vybraného šetriča.
 4. Vyberte si niektorý zo šetričov na ľavom paneli. Ak chcete zobraziť ukážku na celej obrazovke, umiestnite kurzor na pravý panel a kliknite na tlačidlo Náhľad.

Ak chcete vytvoriť šetrič obrazovky z prezentácie, môžete to urobiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 1. V okne nastavení vyberte možnosť prezentácie, napríklad Pohyblivý, Odrazy, Origami alebo Dlaždice. 
 2. Zmeňte zdroj prezentácie. Systém OS X ponúka rôzne kolekcie, napríklad National Geographic, Letecké zábery, Vesmír alebo Prírodné vzory. Môžete však vybrať aj priečinok obrázkov v počítači alebo udalosť zo svojej fotoknižnice.

Nastavenie predvolieb

V systéme OS X môžete nastaviť, kedy sa má šetrič obrazovky aktivovať. V ponuke „Spustiť po“ v dolnej časti okna nastavení vyberte čas nečinnosti. Šetrič obrazovky sa napríklad aktivuje, keď sa 20 minút nedotknete myši, klávesnice ani trackpadu. 

Kliknutím na tlačidlo Aktívne rohy zobrazíte možnosti aktivácie alebo vypnutia šetriča obrazovky, keď presuniete ukazovateľ do niektorého rohu obrazovky. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť, ktorá zodpovedá požadovanému rohu.

Zamknutie obrazovky

Ak chcete, aby bolo na odomknutie obrazovky so zapnutým šetričom potrebné zadať heslo, môžete túto možnosť nastaviť v predvoľbách Bezpečnosť a súkromie.

 1. Vyberte položku Systémové nastavenia v ponuke Apple.
 2. Kliknite na ikonu Bezpečnosť a súkromie v okne Systémové nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné.
 4. Vyberte možnosť v ponuke Vyžadovať heslo po zaspaní alebo spustení šetriča obrazovky.

Úspora energie

Pri zobrazenom šetriči obrazovky Mac stále používa procesor, grafický procesor aj displej. Ak chcete šetriť energiu, môžete Mac nastaviť tak, aby namiesto zobrazenia šetriča obrazovky uspal displej.

 1. Vyberte položku Systémové nastavenia v ponuke Apple.
 2. Kliknite na ikonu Šetrič energie v okne Systémové nastavenia.
 3. Presunutím jazdca s názvom „Vypnúť displej po“ alebo „Spánok displeja“ nastavte, aby sa po uplynutí nastaveného času nečinnosti vypol displej.

Ak je šetrič obrazovky nastavený tak, aby sa zapol po vypnutí napájania displeja, vybraný šetrič sa nezobrazí. Namiesto toho bude počítač šetriť energiu. Ak používate prenosný počítač, napríklad MacBook Pro, môžete nastaviť rôzne hodnoty pri napájaní počítača z batérie a pri napájaní z adaptéra.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: